Czytaj prasę

 

Aktualności

1 Marca - Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

W niedzielę, 1 marca br przedstawiciele łódzkiej „Solidarności”, środowisk patriotycznych, władz wojewódzkich i samorządowych, instytucji państwowych oraz organizacji społecznych oddali hołd „Żołnierzom Wyklętym” składając wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Komunizmu przy al Anstadta w Łodzi.

W 2011 roku 1 marca ustanowiono Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Tego dnia w 1951 roku, w mokotowskim więzieniu stracono siedmiu członków IV komendy Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolności i Niezawisłość” sprzeciwiających się komunistycznej władzy.

 

Łódzka "Solidarność" wsparła protestujących rolników

W „zielonym miasteczku” pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbywa się protest rolników; 26 lutego protestujących rolników z NSZZ „Solidarność” RI wsparła grupa związkowców z NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemia Łódzka.

Rolnicy zapowiadają, że nie ustąpią, dopóki rząd nie pochyli się nad ich dramatyczną sytuacją. – Nie mamy do czego wracać. To walka o życie nasze i naszych dzieci – powtarzają rolnicy.

Piotr Duda w Łodzi

Gościem Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej w dniu 23 lutego był Piotr Duda; przewodniczący KK NSZZ :"Solidarność" przedstawił związkowcom obecną sytuację w kraju na przykładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Dużą część swojej wypowiedzi poświęcił aktualnie procedowanej ustawie o Radzie Dialogu Społecznego oraz dalszej walce Solidarności dotyczącej obniżenia wieku emerytalnego (połączenie wieku z latami składkowymi i koniecznością wypracowania minimalnego kapitału). Piotr Duda przedstawił również pozostałe główne cele Związku, a więc podniesieniu poziomu minimalnego wynagrodzenia do co najmniej 50 procent wynagrodzenia przeciętnego oraz o planowanych działaniach Związku w kampanii społecznej w sprawie podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Przewodniczący KK wspomniał również o zagrożeniach czyhających na działaczy związkowych, a na koniec odpowiadał na szereg pytań zadawanych przez łódzkich związkowców. 

 

Po Zarządzie Regionu odbyłą się konferencja prasowa Piotra Dudy i Waldemara Krenca. Przewodniczący KK P. Duda przedstawił przedstawicielom mediów główne założenia i cele związku. Wyraził nadzieję, iż jeszcze przed wakacjami może wejść w życie ustawa o nowej formie dialogu społecznego, czyli o Radzie Dialogu Społecznego. Stwierdził, iż wciąż czeka na przystąpienie do rozmów ze stroną rządową, jednak gdy do tego nie dojdzie NSZZ "Solidarność" jest gotowa do wszelkiego rodzaju protestów.

Waldemar Krenc, przewodniczący łódzkiej 'Solidarności" potwierdził gotowość Regionu Łódzkiego do podjęcia akcji protestacyjnych, gdyż Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej tego dnia podjął stosowną Uchwałę w tej sprawie.

Akcja protestacyjno-informacyjna w Regionie Ziemia Łódzka

W ramach ogólnopolskiej akcji protestacyjnej Prezydium Zarządu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” zorganizowało w dniu 19 lutego 2015 roku (czwartek) akcję informacyjną na terenie całego Regionu; tego dnia były rozdawane mieszkańcom naszego Regionu ulotki informujące o celach protestu.

Wykaz miejsc Regionu Łódzkiego, w których została przeprowadzona akcja protestacyjno-informacyjna:

Łódź

Rynek "Bałucki" Rynek Bałucki 1

"Zielony Rynek" pl. Barlickiego

Rynek "Górniak" pl. Niepodlełości

godz. 11.00-12.30

godz. 11.00-12.30

godz. 11.00-12.30

Brzeziny Rynek godz. 9.00-11.00
Kutno ul. Królewska godz. 10.00-12.00
Ozorków plac Jana Pawła II godz. 11.30
Pabianice okolice Centrum Handlowe „Echo”ul. Zamkowa godz. 15.10-17.00
Radomsko Rynek, ul. Targowa godz. 10.00-12.00
Sieradz centrum miasta godz. 11.00-15.00
Wieluń Plac Legionów godz. 10.00-12.00
Zduńska Wola okolice Targowiska ul. Osmolińska godz. 11.00-12.00
Zgierz ul. 3-go Maja  - ul. Armii Krajowej godz. 14.00-15.30
     
     

 

 

Nieprawidłowości w Lidl

Przewodniczący Regionu NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc w marcu ubiegłego roku złożył doniesienie do Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi w związku z łamaniem praw związkowych i pracowniczych w sklepach sieci „LIDL”; Inspekcja pracy skontrolowała dwa sklepy tej sieci, a  w wyniku kontroli stwierdzono wiele naruszeń prawa pracy, w tym między innymi polegające na zatrudnianiu pracowników ponad  przeciętne 5 dni w tygodniu, zatrudnianie pracowników sklepów dwukrotnie w ciągu tej samej doby, czy też nieprawidłowego sporządzania harmonogramu czasu pracy.

Uwagi PIP dotyczyły również nieprzestrzegania przepisów bhp, takich jak brak szkoleń, brak środków ochrony indywidualnej, brak zapoznania z oceną ryzyka zawodowego, brak pomiaru skuteczności ochrony przeciwpożarowej. W związku z powyższym Państwowa Inspekcja Pracy wydała odpowiednie nakazy, a w 2015 roku zostaną przeprowadzone w tych placówkach rekontrole.

Pełny tekst pisma PIP prezentujemy tutaj.

Wybory SIP w .... prywatnym samochodzie

Wybory Społecznych Inspektorów Pracy w JYSK Centrum Dystrybucji Radomsko zostały przeprowadzone przez Komisję Wyborczo-Skrutacyjną na drodze dojazdowej do firmy przy panującym na dworze mrozie 30 stycznia br w godzinach od 05:00 do 15:00.

Za lokal wyborczy posłużył prywatny samochód osobowy, gdyż pracodawca nie wyraził zgody na przeprowadzenie wyborów SIP na terenie zakładu pracy, pomimo iż Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” zwróciła się do Pracodawcy z wnioskiem o udostępnienie lokalu.

W zakładzie działa dwóch  społecznych inspektorów pracy wybranych w kwietniu ub. roku. Z uwagi na strukturę firmy zakładowa „Solidarność” ustaliła dodatkowo 5 miejsc mandatowych. Pracodawca stwierdził, iż może uznać jedynie wybory dwóch dodatkowych sip-owców i na inny wariant nie wyraża zgody.

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 czerwca 1983 r. o Społecznej Inspekcji Pracy, (Art. 6. Pkt  6) wybory społecznych inspektorów pracy przeprowadzają zakładowe organizacje związkowe na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów wyborów, a zakład pracy jest zobowiązany zapewnić społecznym inspektorom pracy odpowiednie warunki realizacji ich zadań.

W dniu wyborów w radomszczańskim JYSK-u zgłoszonych zostało czterech kandydatów, którzy dostali poparcie załogi. Prezes nie uznał wyników wyborów. Komisja Zakładowa NSZZ „S” zgłosiła sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy.

Łódzka „Solidarność” uczciła ofiary dwóch zbrodniczych systemów

Przedstawiciele Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” oraz Łódzkiego Oddziału Związku Sybiraków w dniu 19 stycznia złożyli wiązanki kwiatów przed Pomnikiem Ofiar Komunizmu przy ulicy Anstadta w Łodzi, aby uczcić ofiary dwóch zbrodniczych systemów.

Pomnik usytuowany jest przed szkołą, w której w czasie II wojny światowej mieściła się siedziba GESTAPO, a po wyzwoleniu budynek ten przekazano komunistycznej policji politycznej UBP (Urząd Bezpieczeństwa Publicznego).

Również 19 stycznia przy Pomniku Martyrologii na Radogoszczu odbyły się obchody 70. Rocznicy spalenia więźniów Radogoszcza zorganizowane przez władze Łodzi. W tym miejscu w nocy z 17 na 18 stycznie 1945 roku niemiecka załoga więzienia wymordowała 1500 polskich więźniów. W imieniu Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności”, przed tablicą upamiętniającą pomordowanych, kwiaty złożył sekretarz ZR Ireneusz Wach.

Złożone kwiaty to hołd wszystkim poległym i pokrzywdzonym przez prześladowców naszej Ojczyzny.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68   starsze >>