Czytaj prasę

 

Aktualności

Waldemar Krenc przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

22 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyło się inaugurujące posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, na którym marszałek Witold Stępień wręczył nominacje członkom Rady oraz wybrany został przewodniczący Rady; przewodniczącym na pierwszy rok działalności został przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc.

Rada ma za zadanie prowadzenie dialogu społecznego w celu zapewnienia warunków właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego. W skład Rady wchodzą przedstawiciele pracowników, w imieniu których występują reprezentatywne centrale związkowe: NSZZ „Solidarność”, OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych, pracodawców reprezentowanych przez Business Centre Club, Konfederację Lewiatan, Związek Rzemiosła Polskiego i Pracodawców RP,  przedstawiciele strony samorządowej - Urzędu Marszałkowskiego oraz rządowej - Urzędu Wojewódzkiego. Rada liczy łącznie 30 osób.

W skład Rady ze strony NSZZ „Solidarność” oprócz przewodniczącego W. Krenca wchodzą: Bogdan Osiński – zastępca przewodniczącego ZR ZŁ, Roman Laskowski – przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Łódzkiego oraz przewodniczący Regionu Piotrkowskiego NSZZ „Solidarność” Zbigniew Bogusławski.

Opłatek w łódzkiej "Solidarności"

W Polsko-Amerykańskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Zarząd Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”; przy wspólnym stole zasiedli związkowcy i pracodawcy, duchowni, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji państwowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych, pracownicy Zarządu Regionu, a także młodzież ze Szkolnego Centrum Profilaktyczno-Wychowawczego „Centrum”.

Część artystyczną wypełnili uczniowie z Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Aleksandra Tansmana, grając podczas spotkania kolędy i pastorałki. Podobnie jak w roku ubiegłym związkowców zaszczycił swoją obecnością metropolita łódzki ks. arcybiskup Marek Jędraszewski. Po raz pierwszy na opłatku w „Solidarności” był nowo wybrany wojewoda łódzki prof. Zbigniew Rau. Wśród gości na związkowym opłatku znaleźli się również marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, a także prezydenci i burmistrzowie miast ościennych. Na opłatku nie zabrakło również byłych przewodniczących łódzkiej „Solidarności” – Andrzeja Słowika i Janusza Tomaszewskiego. Przewodniczący Waldemar Krenc, dziękując za opiekę nad łódzką „Solidarnością” wręczył ks. arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu replikę orła nawiązującego kształtem do godła Legionów Polskich. Spotkanie przebiegło w miłym, świątecznym nastroju, a życzeń nie było końca.

Obchody 34 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

Jak co roku Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” zorganizował obchody tragicznej dla narodu polskiego rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, które rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele oo Jezuitów pw Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi przy ulicy H Sienkiewicza 60.

Następnie po złożeniu kwiatów przed symbolicznym krzyżem bł. ks. Jerzego Popiełuszki uczestnicy uroczystości przeszli ulicą H. Sienkiewicza przed „Pomnik-Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka” usytuowanym przy Kościele Podwyższenia Św. Krzyża w Łodzi.

Nie możemy nie pamiętać – mówili obecni na tej uroczystości. - Wielu z nas doznało krzywd, które odbiły się na naszym dalszym życiu.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc. Zebrani, w hołdzie tym, którzy stracili życie w okresie stanu wojennego, złożyli na płycie pomnika wiązanki kwiatów, zapalili znicze.

W uroczystości wzięli udział członkowie NSZZ „Solidarność”, przedstawiciele władz państwowych, miejskich, wojewódzkich, instytucji państwowych, mieszkańcy Łodzi.

Była dyrektorka PUP w Kutnie skazana

Zapadł długo oczekiwany wyrok w sprawie byłej dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie – Danuty R; Sąd uznał byłą dyrektorkę winną złośliwego naruszania praw pracowniczych.

Należy w tym miejscu przypomnieć, iż sprawa dotyczy okresu  między lipcem 2011 a kwietniem 2013 roku, kiedy to dyrektorka kutnowskiego PUP dyskryminowała 11 pracowników ze względu na przynależność do NSZZ „Solidarność”, naruszała ich prawa pracownicze i na koniec bezpodstawnie rozwiązała z nimi umowę o pracę. W związku z powyższym „Solidarność” Regionu Łódzkiego 17 kwietnia 2013 roku zorganizowała manifestację przed Urzędem Powiatowym w Kutnie, domagając się m.in. przywrócenia do pracy zwolnionych pracowników, przestrzegania prawa pracy oraz respektowania przez dyrektorkę wyroków sądowych. Teraz, po kilku latach od rozpoczęcia tego konfliktu nastąpił finał tej sprawy. Sąd wprawdzie uznał winę dyrektorki, ale według związkowców kara grzywny jest zbyt niska w stosunku do popełnionych przez nią czynów. Według Waldemara Krenca, przewodniczącego łódzkiej „Solidarności”, w wyroku powinien być zawarty co najmniej zakaz sprawowania podobnych funkcji, gdyż kara grzywny stanowi jedynie wymiar symboliczny. Więcej na stronie Serwisu Kutnowskiego Centrum Informacyjnego.

11 listopada - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada odbyły się w Łodzi obchody 97 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, które rozpoczęły się mszą świętą w Archikatedrze Łódzkiej celebrowanej przez metropolitę łódzkiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

Po mszy przed Archikatedrą Łódzką odbyły się uroczystości organizowane przez wojewodę łódzkiego, które zakończyły się składaniem wiązanek. W imieniu Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” kwiaty złożyli przewodniczący ZR Waldemar Krenc, zastępca przewodniczącego Bogdan Osiński i sekretarz ZR Ireneusz Wach. W uroczystościach wzięły udział poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność”.

Po zakończeniu uroczystości organizowanych przez wojewodę łódzkiego, Społeczny Komitet Obchodów Rocznic i Świąt Narodowych im Grzegorza Palki wraz z Zarządem Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność" zorganizował przemarsz ulicą Piotrkowską sprzed łódzkiej Archikatedry pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam okolicznościowe przemówienie wygłosili przewodniczący Waldemar Krenc oraz honorowy przewodniczący Społecznego Komitetu Obchodów Rocznic i Świąt Narodowych im. Grzegorza Palki Jerzy Kropiwnicki. Na koniec delegacje zapaliły znicze i złożyły wiązanki przed Pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Wystawa fotograficzna dla uczczenia rocznicy męczeńskiej smierci bł. ks. Jerzego Popiełuszko

26 października dla uczczenia rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko w kościele pw św Teresy i św Jana Bosko w Łodzi przy ulicy Kopcińskiego 1/3 otwarta została wystawa fotograficzna pt „Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko - kapłan i męczennik”.

Otwarcie wystawy poprzedzone zostało mszą św. w intencji dziękczynno-błagalnej za ustanowienie  Ks. Jerzego Popiełuszki Patronem  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „ Solidarność” z prośbą o dalsze przywództwo duchowe i wypraszanie potrzebnych łask  dla wszystkich członków Związku,  ich rodzin oraz sympatyków.

Wystawa ta jest dokumentem ogromnego zaangażowania ks. Jerzego w działalności naszego związku. Zawarte są w niej lata pracy duszpasterskiej od 31.08.1980 r. do zamachu  i pogrzebu księdza. Zdjęcia pochodzą z zasobu Archiwum Historycznego NSZZ "Solidarność", z kolekcji ks. prałata Henryka Jankowskiego, z kolekcji fotografii Komisji Krajowej, z agencji Forum. Autorem zamieszczonych tekstów jest błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko.

Stacjonarna wystawa umieszczona jest na murach kościoła Św. Stanisława na Żoliborzu w Warszawie, a mobilna objeżdża wszystkie Regiony Solidarności. Wystawa odbyła się już  w Regionach Podkarpacie, Przemyśl, Gdańsk, Jaworzno, Częstochowa, a obecnie można ją oglądać w Regionie Łódzkim. Wystawa trafiła do Łodzi z inicjatywy Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Wojewódzkim ZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.

Do 6 listopada można ją oglądać w kościele św. Teresy i św. Jana Bosko, a w dniach 7-9 listopada w kościele św. Jana Ewangelisty  przy ul. Kazimierza Odnowiciela 5 na Olechowie.

Wystawa trafiła do Łodzi z inicjatywy Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Wojewódzkim ZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.

Akcja "sprawdzam polityka" w centrum Łodzi

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” 22 października w godzinach południowych przeprowadził w ramach kampanii „Sprawdzam polityka” akcję ulotkową.

Związkowcy rozdawali ulotki przed największymi łódzkimi rynkami. Pomimo padającego deszczu przechodnie nie odmawiali przyjmowania ulotek, dyskutowali o sprawach społecznych, jednocześnie wyrażając zrozumienie i poparcie dla argumentów związkowców. W sumie podczas akcji rozdano kilka tysięcy ulotek.

 << nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>