Czytaj prasę

 

Aktualności

XXII WZD Regionu Łódzkiego w Zduńskiej Woli

20 maja 2016 roku w Zduńskiej Woli odbyło się XXII Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia Łódzka; Obrady poprzedzone zostały Mszą Świętą w Bazylice Mniejszej pw Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli; Mszę celebrował duszpasterz ludzi pracy Regionu Łódzkiego, ksiądz Grzegorz Michalski; Po mszy delegaci wraz z zaproszonymi gośćmi udali się do zduńskowolskiego Ośrodka Maksymiliana Marii Kolbego, gdzie odbyły się obrady; Wśród gości WZDR należy wymienić wicewojewodę łódzkiego Karola Młynarczyka, starostę powiatu zduńskowolskiego Wojciecha Rychlika, prezydenta Pabianic Grzegorza Mackiewicza, czy też Okręgowego Inspektora Pracy Andrzeja Świderskiego; Obrady zaszczycił również przewodniczący Związku Zawodowego „Solidarności” Rolników Indywidualnych Jerzy Dęga, a także poprzedni przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Andrzej Słowik i Janusz Tomaszewski; Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” reprezentował zastępca przewodniczącego KK Tadeusz Majchrowicz.

Było to zebranie informacyjne, podsumowujące mijające dwa lata czteroletniej kadencji. Przewodniczący W. Krenc podkreślił dobrą zmianę, jaka nastąpiła w naszym kraju, mająca swoje odzwierciedlenie w powrocie do dialogu społecznego. Delegaci Regionu Łódzkiego przyjęli kilka stanowisk, w tym m.in. dotyczące wieku emerytalnego.

 

 

 

Przewodnicząca „Solidarności” w Szpitalu Powiatowym w Radomsku przywrócona do pracy

17 maja br, w Sądzie Okręgowym w Radomsku, odbyła się rozprawa w sprawie bezprawnego zwolnienia z pracy Anny Kaurzel, przewodniczącej Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Ochrony Zdrowia w Radomsku; Sąd Apelacyjny przywrócił przewofniczącą na zajmowane wcześniej stanowisko i zasądził odszkodowanie za cały okres pozostawania bez pracy.

W kwietniu 2014 roku, dyrektor szpitala rozwiązał stosunek pracy z Anną Kaurzel na podstawie art.52 § 1 podając jako powód ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, wskazując czyny,  których Anna Kaurzel  nie popełniła. Otwarty konflikt przewodniczącej z dyrektorem szpitala rozpoczął się od wniesienia do sądu przez Międzyzakładową Komisję NSZZ „Solidarność” Pracowników Ochrony Zdrowia w Radomsku sprawy dotyczącej zaległych środków na ZFŚS. Kontrola PIP w tej sprawie potwierdziła zastrzeżenia związkowców i stwierdziła zobowiązania wobec pracowników. Tuż po zakończeniu kontroli i wyliczeniu wysokości zobowiązania szpitala wobec pracowników przez PIP nastąpił odwet na przewodniczącej. Nie pomogły rozmowy, ani kolejno wymieniane pisma, powoływanie się na przepisy prawa, a nawet głos związkowców na sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego. Anna Kaurzel została zwolniona.

22 maja Zarząd Regionu łódzkiej „Solidarności” zorganizował manifestację w obronie zwalnianej koleżanki. Do Radomska przyjechało blisko 800 związkowców. Najpierw pikietowali przed radomszczańskim szpitalem, a następnie przeszli ulicami Radomska przed Starostwo Powiatowe, aby by pokazać staroście i dyrekcji szpitala, że nie zgadzają się z ich decyzjami.

 

Teraz, po dwóch latach, wreszcie sprawiedliwości stało się zadość. Dodać należy na koniec, że dyrektor szpitala nie pełni już swojej funkcji.

"Solidarność" w Indesicie walczy o godną płacę

17 maja NSZZ „Solidarność” w Indesicie zorganizował przed łódzką siedzibą firmy pikietę; związkowcy domagają się godnej płacy oraz poprawy warunków bhp, a także również dwutygodniowego urlopu w okresie letnim, a nie jak to ma miejsce obecnie w grudniu; Związkowcy domagają się 400 zł podwyżki, jednak Zarząd Indesitu proponuje o wiele mniej.

Zapytaliśmy o zdanie pracowników fabryki, przedstawiliśmy im propozycję firmy, a ci nie zgodzili się na takie rozwiązanie” – powiedział przewodniczący „Solidarności” w Indesicie. Związkowców poparli licznie przybyli pracownicy Indesitu oraz związkowcy z innych zakładów. Na pikiecie obecni byli również przedstawiciele Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” na czele z przewodniczącym łódzkiej „Solidarności” Waldemarem Krencem. „Jestem pod wrażeniem, że tak dużo osób wzięło w proteście udział, że nie obawia się wyrażać swojego niezadowolenia” – powiedział W. Krenc. Pikieta została zorganizowana w ramach sporu zbiorowego. Kolejnym etapem mają być mediacje.

 

 

 

Spotkanie z ministrem Stanisławem Szwedem

W dniu 4 maja 2016 r w Zarządzie Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" gościł minister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Łodzi

W Łodzi odbyły się obchody 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja; rozpoczęły się mszą świętą w intencji ojczyzny w łódzkiej Bazylice Archikatedralnej, której przewodniczył ks biskup Ireneusz Pękalski; następnie na placu przed katedrą, przed płytą Grobu Nieznanego Żołnierza odbyła się dalsza część uroczystości.

Uczestnicy wysłuchali najpierw przemówienia wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau, a następnie wysłuchali apelu poległych. Na koniec uroczystości na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza delegacje złożyły wiązanki kwiatów i znicze, po czym odbyła się defilada kompanii honorowych. Uroczystość uświetniła obecność pocztów sztandarowych. W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji państwowych, organizacji społecznych, a także młodzież szkolna i harcerze. Na uroczystości nie zabrakło przedstawicieli NSZZ „Solidarność”, na czele z przewodniczącym Zarządu Regionu Waldemarem Krencem oraz związkowych pocztów sztandarowych.


Po zakończeniu uroczystości wojewódzkich przedstawiciele NSZZ „Solidarność” i organizacji społecznych oddali hołd naczelnikowi Tadeuszowi Kościuszko, składając kwiaty przed Jego pomnikiem na placu Wolności w Łodzi.

Obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych w Łodzi

28 kwietnia 2016 r w ramach obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych odbyła się, zorganizowana już po raz 25 przez Region Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność", konferencja pt „Bezpieczna praca”; współorganizatorami konferencji byli Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Instytut Medycyny Pracy im prof Jerzego Nofera w Łodzi oraz łódzki Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji państwowych, służb mundurowych oraz społeczni inspektorzy pracy i związkowcy z NSZZ „Solidarność”.

Gości przywitał przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc, a następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy następnie wspólnie z przewodniczącym W. Krencem zapalili symboliczne znicze, aby uczcić pamięć ofiar wypadków przy pracy.

Po części oficjalnej, jako pierwsza, referat wygłosiła mgr Marta Boguszewska z Okręgowego Inspektoratu w Łodzi, w którym omówiła zbadane przez łódzki OIP wypadki przy pracy w roku 2015. Następnie dr n. przyr. Zbigniew Jóźwiak z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera wygłosił referat pt. „Transport ręczny, potencjalne ryzyko dolegliwości, urazów i wypadków oraz sposoby zapobiegania”. W kolejnym wystąpieniu dr Małgorzata Olszewska, dyrektorka II Oddziału ZUS w Łodzi przedstawiła możliwości uzyskania dofinansowania działań płatników składek na poprawę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Na koniec mgr Aleksandra Kępniak z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi omówiła zmiany w umowach terminowych o pracę, jakie nastąpiły od dnia 22 lutego 2016 r. Wszystkie referaty wzbudziły duże zainteresowanie uczestników, a dodatkową atrakcją konferencji była możliwość założenia na miejscu profilu na Portalu Informacyjnym ZUS, w czym pomagali pracownicy II Oddziału ZUS w Łodzi.

   

Konferencję poprzedziły obrady Zarządu Regionu Ziemi Łózkiej NSZZ "Solidarność", na którym zostało przyjęte stanowisko ws. Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Członkowie Zarządu oddali w nim hołd wszystkim pracownikom, którzy w wypadkach przy pracy ponieśli śmierć lub stracili zdrowie oraz zwrócili się do pracodawców i instytucji państwowych odpowiedzialnych za bezpieczne warunki pracy do wzmocnienia działań poprawiających bezpieczeństwo pracowników. Pełny tekst stanowiska tutaj.

"Solidarność" o wieku emerytalnym: 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni

21 kwietnia 2016 roku na posiedzeniu Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w Krośnie zostało przyjęte stanowisko w sprawie wieku emerytalnego; członkowie KK podtrzymują w nim stanowisko Związku mówiące o przywróceniu powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

„Solidarność” oczekuje również, iż zostanie wprowadzona dodatkowo możliwość przejścia na emeryturę bez względu na osiągnięty wiek w przypadku, gdy kobieta będzie się legitymowała trzydziestopięcioletnim okresem składkowym, a mężczyzna czterdziestoletnim. Pełny tekst Stanowiska KK tutaj.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71   starsze >>