Czytaj prasę

 

Aktualności

Wielkanoc 2016

Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość

- bł Jan Paweł II.

Święty Józef - patron Ludzi Pracy

Jak co roku, 19 marca w łódzkiej archikatedrze odbyła się Msza święta poświęcona Jej patronowi św Józefowi, będącemu jednocześnie patronem Rodziny i Ludzi Pracy.

Mszy św. przewodniczył biskupa senior Stanisław Napierała z diecezji kaliskiej. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe Zarządu Regionu oraz organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność”. Delegacja „Solidarności” na czele z przewodniczącym Zarządu Regionu Waldemarem Krencem złożyła w Darze Ołtarza bukiet kwiatów. Na koniec uroczystości przewodniczący W. Krenc w odczytanym liście do arcybiskupa Marka Jędraszewskiego nawiązał do tegorocznych ważnych wydarzeń dla Polski i Polaków: 1050-lecie Chrztu Polski oraz Światowych Dni Młodzieży. Podkreślił również rolę jaką pełni dla nas św. Józef – patron Ludzi Pracy, co szczególnie ważne jest w dzisiejszych czasach dla świata pracy zagubionym w pogoni za zyskiem.

 

19 marca – Święty Józef, patron Ludzi Pracy

Każdego roku, w dniu 19 marca w sposób szczególny czcimy św Józefa – patrona Ludzi Pracy, opiekuna rodziny, człowieka skromnego, niezwykle pracowitego; Modlitewne spotkanie łódzkiego Świata Pracy odbędzie się 19 marca 2016 r (sobota) w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 265.

Nabożeństwo pod przewodnictwem Biskupa Seniora Stanisława Napierały z diecezji kaliskiej zostanie odprawione o godz. 12.00.

Zapraszamy członków NSZZ „Solidarność” wraz z rodzinami oraz jak największą rzeszę ludzi pracy do udziału we Mszy Św.

Szczególnie gorąco zapraszamy poczty sztandarowe.

Niech nasze spotkanie pod patronatem św. Józefa Robotnika stanie się wspólną modlitwą w intencji najważniejszych spraw i problemów, którymi żyje obecnie świat pracy.

Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” zwolniony z JYSK!

W dniu 3 marca bieżącego roku Spółka JYSK – Centrum Dystrybucji w Radomsku – rozwiązała umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia z Tomaszem Kucharskim, który pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w JYSK Sp z oo oraz piastującym mandat Radnego Rady Gminy Strzelce Wielkie; zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zamiaru rozwiązania umowy o pracę z członkiem Komisji Zakładowej, a także radnym, który podlega szczególnej ochronie stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek uzyskać zgodę na rozwiązanie umowy o pracę Związku Zawodowego i Rady Gminy.

Pracodawca podejmował trzy próby rozwiązania umowy o pracę z Tomaszem Kucharskim i za każdym razem stanowisko zarówno Komisji Zakładowej, jak i Rady Gminy było odmowne. Spółka JYSK pomimo braku zgody organizacji związkowej i Rady Gminy rozwiązując umowę o pracę z kolegą Kucharskim, świadomie złamała przepisy prawa w tym zakresie.

Wobec powyższych negatywnych działań Spółki JYSK przeciwko Tomaszowi Kucharskiemu, Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" podjęła działania mające na celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem i skierowała sprawę na drogę sądową.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca o godzinie 12:30 rozpoczęły się pod Pomnikiem Ofiar Komunizmu przy alei Anstadta w Łodzi obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zorganizowane wspólnie przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność’, Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego i Osób Represjonowanych oraz Dyrekcję XII Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i państwowych, instytucji państwowych, kombatanci, przedstawiciele organizacji społecznych, członkowie NSZZ „Solidarność”, mieszkańcy Łodzi oraz młodzież szkolna XII Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Łodzi wraz z gronem pedagogicznym. Okolicznościowe przemówienia wygłosili członek Zarządu Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego i Osób Represjonowanych Henryk Obiedziński, wojewoda łódzki Zbigniew Rau, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc oraz Jerzy Kropiwnicki, były prezydent Łodzi, z inicjatywy którego powstał Pomnik Ofiar Komunizmu. Po przemówieniach zebrani złożyli pod Pomnikiem kwiaty i znicze. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe.

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Informujemy, iż Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” wraz ze Związkiem Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego oraz Dyrekcją XII Liceum Ogólnokształcącego im Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi w dniu 1 marca 2016 r (wtorek) organizuje obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Uroczystości odbędą się przed Pomnikiem Ofiar Komunizmu przy al. Anstadta w Łodzi. Podczas uroczystości wysłuchamy okolicznościowych przemówień oraz odbędzie się składanie wiązanek. Początek, godz. 12.30.

Nie żyje Wiesław Rudkowski

Z głębokim żalem żegnamy

 

śp WIESŁAWA RUDKOWSKIEGO

 

wspaniałego pięściarza,

wicemistrza olimpijskiego i mistrza Europy,

od wielu lat uczestniczącego w tworzeniu

Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków

organizowanego przez Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”.

Wyrazy najgłębszego współczucia

RODZINIE

składają pracownicy i członkowie

Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 22 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 mszą św. w kościele pw. św. Anny w Łodzi przy al. marsz. Śmigłego-Rydza 24/26. Po mszy żałobnicy przemieszczą się na cmentarz pw. św. Anny w Łodzi-Zarzew przy ul. Lodowej 78, gdzie o godz. 14.45 odbędą się dalsze uroczystości pogrzebowe.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66   starsze >>