Czytaj prasę

 

Aktualności

Stanowisko KK NSZZ "Solidarność" ws. sytuacji w kraju

Możliwość porozumienia się głównych sił parlamentarnych powoduje, że należy w tym momencie powstrzymać się od czynnych działań - Trzeba dać szansę na powrót do normalności – zdecydowała Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, która 9 stycznia obradowała w Gdańsku na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu.

Komisja Krajowa na swym posiedzeniu przyjęła stanowisko, w którym stwierdza, iż część opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej kwestionuje wyniki demokratycznych wyborów, co jest sprzeczne z zasadami państwa demokratycznego i apeluje o uszanowanie zasad demokracji konstytucyjnej oraz zaprzestanie totalnej opozycji wobec decyzji polskiego społeczeństwa wyrażonej przy urnach wyborczych. Kończąc swoje stanowisku Komisja Krajowa zastrzega, że dalsze naruszanie zasad demokratycznego państwa prawa przez tzw. totalną opozycję, zmierzającą do paraliżu funkcjonowania państwa spotka się ze zdecydowaną reakcją „Solidarności”. Pełna treść stanowiska KK tutaj.

Konferencja prasowa Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Regionu Łódzkiego

4 stycznia w siedzibie Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Międzyregionalną Sekcję Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, podczas której przewodniczący Sekcji Roman Laskowski odniósł się do przedstawionych przez wiceprezydenta Miasta Łodzi Tomasza Treli propozycji związanych z planowaną reformą oświaty; Roman Laskowski stwierdził, iż łódzka „Solidarność” oświatowa negatywnie ocenia propozycje wiceprezydenta Treli, ponieważ wariant „A” tej propozycji zakłada tylko i wyłącznie wygaszenie obecnie istniejących gimnazjów, natomiast wariant  „B” powoduje pogorszenie warunków i jakości pracy większości szkół, gdyż zakłada między innymi wprowadzenie dwuzmianowości w niektórych placówkach; Łódzka „Solidarność” oświatowa proponuje, aby planowaną reformę oświaty oprzeć o sieć szkół, jaka istniała przed rokiem 2000, a więc przed utworzeniem gimnazjów.

Spotkanie opłatkowe w łódzkiej "Solidarności"

19 grudnia w Polsko-Amerykańskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność"; Szczególnymi gośćmi tego spotkania byli metropolita łódzki arcybiskup Marek Jędraszewski oraz przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda.

Przy świątecznym stole zasiedli również posłowie na Sejm RP Joanna Kopcińska, Marek Matuszewski, Waldemar Buda i Piotr Apel. Oprócz nich gościli w łódzkiej "Solidarności" prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, w imieniu wojewody łódzkiego wicewojewoda Karol Młynarczyk oraz w imieniu marszałka województwa łódzkiego członek Zarządu Województwa Łódzkiego Joanna Skrzydlewska. Na spotkaniu opłatkowym nie zabrakło również prezydentów Kutna - Zbigniewa Burzyńskiego, Pabianic - Grzegorza Mackiewicza, Sieradza - Pawła Osiewały i Zgierza - Przemysława Staniszewskiego oraz burmistrzów Ozorkowa - Jacka Sochy i Koluszek - Waldemara Chałata. Do łódzkiej "Soldarności" przybyli również przedstawiciele służb mundurowych, komendant wojewódzki policji insp. Andrzej Łapiński, komendant miejski policji insp. Paweł Karolak oraz komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Jarosław Wlazłowski. Poza tym w spotkaniu świątecznym uczestniczyli dyrektor łódzkiego Oddziału IPN Paweł Perzyna oraz łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski. Słowo Boże przekazał obecnym duszpasterz ludzi pracy ksiądz Grzegorz Michalski. Spotkanie opłatkowe w łódzkiej "Solidarności" jest wyjątkowe z tego względu, że przy jednym stole spotykają się nie tylko przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, ale również przedstawiciele pracodawców, pracowników oraz stowarzyszeń i organizacji społecznych, członkowie i działacze NSZZ "Solidarność" oraz uczniowie i wychowawcy ze Szkolnego Centrum Profilaktyczno-Wychowawczego "Centrum", którzy pomogli w nakryciu stołów świątecznych. Część artystyczną spotkania świątecznego wypełniła Agnieszka Battelli śpiewając kolędy zarówno z autorskiej płyty, jak i kolędy popularne, zachęcając obecnych do śpiewania. Podczas spotkania świątecznego odbyło się również uroczyste wbicie gwoździa w drzewiec sztandaru Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Przewozów Regionalnych w Łodzi przez przewodniczącego KK Piotra Dudę. Przewodniczący KK Piotr Duda oraz Przewodniczący ZR Waldemar Krenc wręczyli symboliczne upominki arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu, dziękując Mu w ten sposób za opiekę duszpasterską nad łódzką "Solidarnością" i jednocześnie gratulując objęcia funkcji metropolity krakowskiego. Na koniec spotkania uczestnicy podzielili się opłatkiem, a życzeniom nie było końca. 

 

Łódzkie obchody XXXV rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia 2016 roku łódzkie obchody 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego zorganizowane przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" rozpoczęły się mszą świętą w kościele oo Jezuitów pw Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi , której przewodniczył biskup Adam Lepa; Następnie uczestnicy obchodów przeszli przed Pomnik Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka” przy Kościele Podwyższenia Świętego Krzyża, niosąc zapalone znicze oraz 50-metrową flagę państwową.

Przed pomnikiem okolicznościowe przemówienie wygłosił przewodniczący łódzkiej "Solidarności" Waldemar Krenc, po czym zostały złożone wieńce, kwiaty i znicze. Uczestnicy obchodów wysłuchali między innymi utwory Jana Pietrzaka "Żeby Polska była Polską" oraz " Nielegalne kwiaty", a na koniec uroczystości "Mury" Jacka Kaczmarskiego.

Krzyż Wolności i Solidarności

W poniedziałek, 28 listopada w Instytucie Europejskim w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności; Wyróżnionych zostało 48 działaczy opozycji demokratycznej z czasów PRL-u; Pięciu osobom odznaczenia przyznano pośmiertnie.

Wśród odznaczonych znaleźli się m.in. Marek Kowalik, Jan Łuczak, Andrzej Niedbała, Kazimierz Nowicki i Bogdan Osiński, dla których z inicjatywą nadania Krzyży wystąpił Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność", a także Andrzej Słowik, pierwszy przewodniczący łódzkiej "Solidarności" oraz Henryk Marczak, były sekretarz Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Obchody 98 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

W 98 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę w Archikatedrze Łódzkiej odprawiona została uroczysta Msza Święta za Ojczyznę, którą celebrował arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki; Po mszy na Grobie Nieznanego Żołnierza oficjalne delegacje złożyły wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze.

W imieniu Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" wiązankę złożyła delegacja w składzie: przewodniczący Waldemar Krenc, zastępca przewodniczącego Bogdan Osiński oraz sekretarz Ireneusz Wach.

Po uroczystościach wojewódzkich odbył się Łódzki Marsz Niepodległości zorganizowany przez Społeczny Komitet Obchodów Rocznic i Świąt Narodowych im. Grzegorza Palki oraz Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. Uczestnicy marszu, przy dźwiękach piosenek legionowych, niosąc 50-metrową biało-czerwoną flagę, przeszli ulicami miasta przed Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystości przed pomnikiem rozpoczęły się od podniesienia flagi państwowej na maszt i odegrania hymnu państwowego. Następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili przewodniczący Społecznego Komitetu Obchodów Rocznic i Świąt Narodowych im. Grzegorza Palki Waldemar Krenc oraz honorowy przewodniczący Komitetu Jerzy Kropiwnicki.

„…Przyszliśmy pod pomnik Marszałka, aby Mu podziękować za dar wolności dla naszej Ojczyzny – przemawiał przewodniczący Waldemar Krenc. - Polska wymaga od nas dbania o tę wolność…” Przewodniczący przypomniał, że odzyskanie niepodległości było możliwe dzięki zaangażowaniu wielu polskich patriotów. 

Na koniec uroczystości uczestnicy obchodów złożyli pod Pomnikiem Marszałka wieńce, kwiaty i znicze. Warto podkreślić, iż po raz pierwszy od wielu lat w obchodach przed Pomnikiem Marszałka Piłsudskiego organizowanych przez Społeczny Komitet uczestniczył przedstawiciel władzy państwowej w osobie wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau. Oprócz wojewody w tej części obchodów Święta Narodowego udział wzięli przedstawiciele parlamentu, Instytutu Pamięci Narodowej, Państwowej Straży Pożarnej, środowisk kombatanckich, organizacji społecznych, stowarzyszeń, członkowie NSZZ „Solidarność” oraz mieszkańcy naszego miasta. W przemarszu, jak i w uroczystościach przed pomnikiem wzięły udział poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność”: Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej, Komisji Międzyzakładowej w MPK Łódź, Komisji Zakładowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Komisji Zakładowej Wojewódzkiego ZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji. Obecni na uroczystości wysłuchali pieśni legionowych, w tym m.in.. Marszu Pierwszej Brygady, Warszawianki oraz Pierwszą kadrową.

 

 

 

32 rocznica śmierci bł ks Jerzego Popiełuszko

W 32 rocznicę tragicznej śmierci bł ks Jerzego Popiełuszko - 19 października br (środa), Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” zaprasza do wzięcia udziału w uroczystej Mszy Świętej, która zostanie odprawiona w kościele pw św Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu (ul Hozjusza 2).

Godz. 17.30 – Powitanie pocztów sztandarowych

Godz. 18.00 – Msza święta w intencji bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Po Mszy Świętej modlitwa przy grobie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko i złożenie kwiatów.

Szczegóły w Komunikacie nr 21<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71   starsze >>