Czytaj prasę

 

Aktualności

Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” zwolniony z JYSK!

W dniu 3 marca bieżącego roku Spółka JYSK – Centrum Dystrybucji w Radomsku – rozwiązała umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia z Tomaszem Kucharskim, który pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w JYSK Sp z oo oraz piastującym mandat Radnego Rady Gminy Strzelce Wielkie; zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zamiaru rozwiązania umowy o pracę z członkiem Komisji Zakładowej, a także radnym, który podlega szczególnej ochronie stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek uzyskać zgodę na rozwiązanie umowy o pracę Związku Zawodowego i Rady Gminy.

Pracodawca podejmował trzy próby rozwiązania umowy o pracę z Tomaszem Kucharskim i za każdym razem stanowisko zarówno Komisji Zakładowej, jak i Rady Gminy było odmowne. Spółka JYSK pomimo braku zgody organizacji związkowej i Rady Gminy rozwiązując umowę o pracę z kolegą Kucharskim, świadomie złamała przepisy prawa w tym zakresie.

Wobec powyższych negatywnych działań Spółki JYSK przeciwko Tomaszowi Kucharskiemu, Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" podjęła działania mające na celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem i skierowała sprawę na drogę sądową.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca o godzinie 12:30 rozpoczęły się pod Pomnikiem Ofiar Komunizmu przy alei Anstadta w Łodzi obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zorganizowane wspólnie przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność’, Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego i Osób Represjonowanych oraz Dyrekcję XII Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i państwowych, instytucji państwowych, kombatanci, przedstawiciele organizacji społecznych, członkowie NSZZ „Solidarność”, mieszkańcy Łodzi oraz młodzież szkolna XII Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Łodzi wraz z gronem pedagogicznym. Okolicznościowe przemówienia wygłosili członek Zarządu Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego i Osób Represjonowanych Henryk Obiedziński, wojewoda łódzki Zbigniew Rau, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc oraz Jerzy Kropiwnicki, były prezydent Łodzi, z inicjatywy którego powstał Pomnik Ofiar Komunizmu. Po przemówieniach zebrani złożyli pod Pomnikiem kwiaty i znicze. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe.

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Informujemy, iż Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” wraz ze Związkiem Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego oraz Dyrekcją XII Liceum Ogólnokształcącego im Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi w dniu 1 marca 2016 r (wtorek) organizuje obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Uroczystości odbędą się przed Pomnikiem Ofiar Komunizmu przy al. Anstadta w Łodzi. Podczas uroczystości wysłuchamy okolicznościowych przemówień oraz odbędzie się składanie wiązanek. Początek, godz. 12.30.

Nie żyje Wiesław Rudkowski

Z głębokim żalem żegnamy

 

śp WIESŁAWA RUDKOWSKIEGO

 

wspaniałego pięściarza,

wicemistrza olimpijskiego i mistrza Europy,

od wielu lat uczestniczącego w tworzeniu

Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków

organizowanego przez Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”.

Wyrazy najgłębszego współczucia

RODZINIE

składają pracownicy i członkowie

Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 22 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 mszą św. w kościele pw. św. Anny w Łodzi przy al. marsz. Śmigłego-Rydza 24/26. Po mszy żałobnicy przemieszczą się na cmentarz pw. św. Anny w Łodzi-Zarzew przy ul. Lodowej 78, gdzie o godz. 14.45 odbędą się dalsze uroczystości pogrzebowe.

27 Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Solidarności" i Olimpijczyków

Bieżący 2016 rok, to dla sportowców tzw rok olimpijski; w Rio de Janeiro będzie się toczyła walka o medale olimpijskie, do dyscyplin sportowych, w których do zdobycia jest wiele cennych olimpijskich krążków należy bezsprzecznie kolarstwo, bo to i kobiet i mężczyzn, na szosie i na torze oraz w MTB i BMX; trudno odpowiedzieć na pytanie, czy w Rio wystąpi któryś z zawodników polskich lub zagranicznych, który odnosił sukcesy bądź tylko uczestniczył w którymś z dotychczas rozegranych dwudziestu sześciu  Międzynarodowych Wyścigów Kolarskich „Solidarności” i Olimpijczyków; w przeszłości uczestniczyli w nim nawet mistrzowie olimpijscy lub mistrzowie świata.

Zima to okres przygotowań kolarzy do sezonu. W kolarstwie mówi się „jak będzie przepracowana zima takie będą wyniki w sezonie”. Organizatorzy imprez kolarskich wiedzą, iż twierdzenie to dotyczy nie tylko zawodników ale także ich samych. Tak więc mimo, iż za oknami mróz Biuro Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków prowadzi intensywne przygotowania do 27-go już wyścigu, który ze względu na swą rangę ma stałe miejsce w międzynarodowym kalendarzu Międzynarodowej Unii Kolarskiej UCI zawsze w ostatnich dniach czerwca każdego roku. Dotychczas, w kolejnych latach wyścig przemiennie rozpoczynał się lub kończył w Łodzi.

Po zakończeniu 4 lipca poprzedniej edycji wyścigu organizatorzy z Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” prowadzili rozmowy z władzami szeregu miast w województwach łódzkim, świętokrzyskim, mazowieckim i podkarpackim w celu ustalenia miast etapowych nowej imprezy.

W czasie tych rozmów działacze Regionu Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność” zaproponowali, by ze względu na przypadającą w 2016 roku czterdziestą rocznicę „wydarzeń Radomskich” organizację startu lub mety jednego z etapów zaproponować władzom Radomia. Prezydent Radomia propozycję przyjął, pod warunkiem, że dla większego zwrócenia uwagi na wydarzenia sprzed czterdziestu lat Radom będzie miastem startu całego wyścigu. Z  tego względu 27-my Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków będzie rozegrany w dniach od 29-go czerwca do 2 lipca  na trasie z Radomia do Krosna. Natomiast w Łodzi będzie zlokalizowana meta pierwszego etapu. A oto trasa całego  27-go Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków:

29.06.2016        I  etap         środa                                                            Radom – Łódź

30.06.2016        II etap         czwartek  (przed południem)                    Koluszki - Kutno

                             III etap                         (po południu)                             Pabianice - Sieradz       

1.07.2016           IV etap       piątek                                                            Piotrków Tryb. – Kielce

2.07.2016           V etap         sobota                                                         Tarnobrzeg – Krosno

Trwają rozmowy z władzami miast i gmin na temat szczegółowego poprowadzenia trasy poszczególnych etapów. Wpłynęły już zgłoszenia zawodowych ekip z Belgii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Czech, Słowacji i Białorusi. Organizatorzy liczą, że w środę 29 czerwca na starcie tego najbardziej prestiżowego dla polskiego kolarstwa wyścigu stanie 120 zawodników, w tym nie jedna bądź dwie ekipy polskie, lecz wszystkie, które w 2016 roku będą posiadały licencję Międzynarodowej Unii Kolarskiej.

 

Solidarność łódzka uczciła ofiary dwóch zbrodniczych systemów

Członkowie Prezydium łódzkiej "Solidarności" w dniu 19 stycznia złożyli wiązankę kwiatów przed Pomnikiem Ofiar Komunizmu przy ulicy Anstadta w Łodzi, aby uczcić ofiary dwóch zbrodniczych systemów.

 

Waldemar Krenc przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

22 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyło się inaugurujące posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, na którym marszałek Witold Stępień wręczył nominacje członkom Rady oraz wybrany został przewodniczący Rady; przewodniczącym na pierwszy rok działalności został przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc.

Rada ma za zadanie prowadzenie dialogu społecznego w celu zapewnienia warunków właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego. W skład Rady wchodzą przedstawiciele pracowników, w imieniu których występują reprezentatywne centrale związkowe: NSZZ „Solidarność”, OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych, pracodawców reprezentowanych przez Business Centre Club, Konfederację Lewiatan, Związek Rzemiosła Polskiego i Pracodawców RP,  przedstawiciele strony samorządowej - Urzędu Marszałkowskiego oraz rządowej - Urzędu Wojewódzkiego. Rada liczy łącznie 30 osób.

W skład Rady ze strony NSZZ „Solidarność” oprócz przewodniczącego W. Krenca wchodzą: Bogdan Osiński – zastępca przewodniczącego ZR ZŁ, Roman Laskowski – przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Łódzkiego oraz przewodniczący Regionu Piotrkowskiego NSZZ „Solidarność” Zbigniew Bogusławski.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66   starsze >>