Czytaj prasę

 

Aktualności

Mini Wyścig Kolarski "Solidarności"

Już po raz 8 w miastach, w których organizowany jest start i meta poszczególnych etapów MWKSiO odbywają się wyścigi dzieci; „Dzieci na start” - pod tym hasłem najmłodsi kolarze: dziewczęta i chłopcy rywalizować będą w 8 Mini Wyścigu „Solidarności”; wyścigi rozegrane zostaną w 9 miastach: Radom, Łódź, Koluszki, Kutno, Sieradz, Piotrków Trybunalski, Kielce, Tarnobrzeg, Krosno, organizatorem Mini Wyścigu jest Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „Peleton” przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki , Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łodzi oraz Urzędami Miast: Radomia, Łodzi, Koluszek, Kutna, Sieradza, Piotrkowa Trybunalskiego, Kielc, Tarnobrzega, Krosna;zawody prowadzone będą według przepisów Polskiego Związku Kolarskiego.

Dzieci będą rywalizować w następujących kategoriach wiekowych:

1) kategoria A            (Chochliki)      (do 5 lat)

2) kategoria B            (Krasnale)       (6 –   8 lat)

3) kategoria C            (Skrzaty)           (9 – 10 lat)

4) kategoria D            (Elfy)                 (11 –12 lat)

5) kategoria E            (Elfy)                 (11 – 12 lat – posiadający licencję żaka)

Warunkiem uczestnictwa jest uzyskanie zgody rodziców (formularz na stronie: www.wyscig.com.pl )

W Łodzi Mini Wyścig „Solidarności” zostanie zorganizowany w środę 29 czerwca br. na ul. Piotrkowskiej przy pasażu Schillera.

Przyjmowanie zgłoszeń w godz. 15.00 – 16.15 w namiocie Mini Wyścigu „Solidarności”. O godz. 16.30 nastąpi start pierwszej grupy wiekowej, kolejne grupy startują według kolejności kategorii.

Dodatkowo w klasyfikacji indywidualnej kategorii A, B, C, D, E będą prowadzone oddzielne klasyfikacje dla dziewcząt i chłopców. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają koszulki oraz nagrody, medale i dyplomy. Wszystkie dzieci zgłaszające się do rywalizacji otrzymają odblask i dyplom uczestnictwa.

Dla uczestników w każdej kategorii wiekowej z podziałem na dziewczynki i chłopców, którzy wystartują w co najmniej trzech spośród pięciu zawodów na terenie województwa łódzkiego (Łódź, Koluszki, Kutno, Sieradz i Piotrków Trybunalski) będzie prowadzona Klasyfikacja Generalna dla najlepszego mini-kolarza Województwa Łódzkiego.

W Wyścigu uczestniczyć mogą dziewczęta i chłopcy zgłoszeni indywidualnie oraz zrzeszeni w uczniowskich klubach sportowych (UKS). Dzieci nie zrzeszone muszą mieć zgodę na start swoich rodziców (opiekunów), dzieci reprezentujące UKS-y trenerów bądź opiekunów. Dzieci muszą mieć legitymację szkolną potwierdzającą datę urodzenia, natomiast trenerzy, rodzice bądź opiekunowie – dowód osobisty.

Mini Wyścigi „Solidarności” będą rozgrywane w następujących miejscowościach:

  • 29 czerwca RADOM, ul. 25 Czerwca
  • 29 czerwca ŁÓDŹ, ul. Piotrkowska (przy pasażu Schillera)
  • 30 czerwca KOLUSZKI, ul. Kolejowa
  • 30 czerwca KUTNO, al. ZHP
  • 30 czerwca SIERADZ, Rynek
  • 01 lipca PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, al. Kopernika
  • 01 lipca KIELCE, ul. Warszawska
  • 02 lipca TARNOBRZEG, Plac Głowackiego
  • 02 lipca KROSNO, ul. Bursaki (przy lodowisku)

Uwaga! Każdy uczestnik Mini Wyścigu „Solidarności” musi posiadać rower (!) i kask

29 rocznica wizyty w Łodzi Ojca Świętego Jana Pawła II

13 czerwca odbyły się uroczystości związane z 29 rocznicą wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi.

W 1987 roku papież Jan Paweł II odprawił Mszę Świętą na łódzkim lotnisku Lublinek, podczas której udzielił dzieciom I Komunii Świętej. Tego dnia papież spotkał się również z włókniarkami „Uniontexu”, największego wówczas łódzkiego zakładu pracy oraz z przedstawicielami kultury i nauki. Wizyta Ojca Świętego w Łodzi jest najważniejszym wydarzeniem w historii naszego miasta. Obecnie w miejscach pobytu Jana Pawła II w Łodzi umieszczone są tablice pamiątkowe, przed którymi co roku odbywają się uroczystości oraz składane są wiązanki kwiatów. W tym roku obchody rozpoczęły się przed Urzędem Miasta Łodzi przed tablicą upamiętniającą przyjęcie przez Ojca Świętego Honorowego Obywatelstwa Miasta Łodzi. W uroczystości wziął udział poczet sztandarowy Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. Następnie, w pobliżu miejsc, gdzie znajdują się pamiątkowe tablice, odbyły się msze święte, po których uczestnicy złożyli pod tablicami kwiaty. Członkowie Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli we Mszy Świętej w łódzkiej Bazylice Archikatedralnej, celebrowanej przez metropolitę łódzkiego, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Po mszy kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II, znajdującym się na placu archikatedralnym, w imieniu Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” złożyli sekretarz ZR Ireneusz Wach oraz członek ZR Piotr Ścieśko. W delegacji ZR wziął również udział pierwszy przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Andrzej Słowik.

XXII WZD Regionu Łódzkiego w Zduńskiej Woli

20 maja 2016 roku w Zduńskiej Woli odbyło się XXII Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia Łódzka; Obrady poprzedzone zostały Mszą Świętą w Bazylice Mniejszej pw Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli; Mszę celebrował duszpasterz ludzi pracy Regionu Łódzkiego, ksiądz Grzegorz Michalski; Po mszy delegaci wraz z zaproszonymi gośćmi udali się do zduńskowolskiego Ośrodka Maksymiliana Marii Kolbego, gdzie odbyły się obrady; Wśród gości WZDR należy wymienić wicewojewodę łódzkiego Karola Młynarczyka, starostę powiatu zduńskowolskiego Wojciecha Rychlika, prezydenta Pabianic Grzegorza Mackiewicza, czy też Okręgowego Inspektora Pracy Andrzeja Świderskiego; Obrady zaszczycił również przewodniczący Związku Zawodowego „Solidarności” Rolników Indywidualnych Jerzy Dęga, a także poprzedni przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Andrzej Słowik i Janusz Tomaszewski; Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” reprezentował zastępca przewodniczącego KK Tadeusz Majchrowicz.

Było to zebranie informacyjne, podsumowujące mijające dwa lata czteroletniej kadencji. Przewodniczący W. Krenc podkreślił dobrą zmianę, jaka nastąpiła w naszym kraju, mająca swoje odzwierciedlenie w powrocie do dialogu społecznego. Delegaci Regionu Łódzkiego przyjęli kilka stanowisk, w tym m.in. dotyczące wieku emerytalnego.

 

 

 

Przewodnicząca „Solidarności” w Szpitalu Powiatowym w Radomsku przywrócona do pracy

17 maja br, w Sądzie Okręgowym w Radomsku, odbyła się rozprawa w sprawie bezprawnego zwolnienia z pracy Anny Kaurzel, przewodniczącej Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Ochrony Zdrowia w Radomsku; Sąd Apelacyjny przywrócił przewofniczącą na zajmowane wcześniej stanowisko i zasądził odszkodowanie za cały okres pozostawania bez pracy.

W kwietniu 2014 roku, dyrektor szpitala rozwiązał stosunek pracy z Anną Kaurzel na podstawie art.52 § 1 podając jako powód ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, wskazując czyny,  których Anna Kaurzel  nie popełniła. Otwarty konflikt przewodniczącej z dyrektorem szpitala rozpoczął się od wniesienia do sądu przez Międzyzakładową Komisję NSZZ „Solidarność” Pracowników Ochrony Zdrowia w Radomsku sprawy dotyczącej zaległych środków na ZFŚS. Kontrola PIP w tej sprawie potwierdziła zastrzeżenia związkowców i stwierdziła zobowiązania wobec pracowników. Tuż po zakończeniu kontroli i wyliczeniu wysokości zobowiązania szpitala wobec pracowników przez PIP nastąpił odwet na przewodniczącej. Nie pomogły rozmowy, ani kolejno wymieniane pisma, powoływanie się na przepisy prawa, a nawet głos związkowców na sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego. Anna Kaurzel została zwolniona.

22 maja Zarząd Regionu łódzkiej „Solidarności” zorganizował manifestację w obronie zwalnianej koleżanki. Do Radomska przyjechało blisko 800 związkowców. Najpierw pikietowali przed radomszczańskim szpitalem, a następnie przeszli ulicami Radomska przed Starostwo Powiatowe, aby by pokazać staroście i dyrekcji szpitala, że nie zgadzają się z ich decyzjami.

 

Teraz, po dwóch latach, wreszcie sprawiedliwości stało się zadość. Dodać należy na koniec, że dyrektor szpitala nie pełni już swojej funkcji.

"Solidarność" w Indesicie walczy o godną płacę

17 maja NSZZ „Solidarność” w Indesicie zorganizował przed łódzką siedzibą firmy pikietę; związkowcy domagają się godnej płacy oraz poprawy warunków bhp, a także również dwutygodniowego urlopu w okresie letnim, a nie jak to ma miejsce obecnie w grudniu; Związkowcy domagają się 400 zł podwyżki, jednak Zarząd Indesitu proponuje o wiele mniej.

Zapytaliśmy o zdanie pracowników fabryki, przedstawiliśmy im propozycję firmy, a ci nie zgodzili się na takie rozwiązanie” – powiedział przewodniczący „Solidarności” w Indesicie. Związkowców poparli licznie przybyli pracownicy Indesitu oraz związkowcy z innych zakładów. Na pikiecie obecni byli również przedstawiciele Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” na czele z przewodniczącym łódzkiej „Solidarności” Waldemarem Krencem. „Jestem pod wrażeniem, że tak dużo osób wzięło w proteście udział, że nie obawia się wyrażać swojego niezadowolenia” – powiedział W. Krenc. Pikieta została zorganizowana w ramach sporu zbiorowego. Kolejnym etapem mają być mediacje.

 

 

 

Spotkanie z ministrem Stanisławem Szwedem

W dniu 4 maja 2016 r w Zarządzie Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" gościł minister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Łodzi

W Łodzi odbyły się obchody 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja; rozpoczęły się mszą świętą w intencji ojczyzny w łódzkiej Bazylice Archikatedralnej, której przewodniczył ks biskup Ireneusz Pękalski; następnie na placu przed katedrą, przed płytą Grobu Nieznanego Żołnierza odbyła się dalsza część uroczystości.

Uczestnicy wysłuchali najpierw przemówienia wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau, a następnie wysłuchali apelu poległych. Na koniec uroczystości na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza delegacje złożyły wiązanki kwiatów i znicze, po czym odbyła się defilada kompanii honorowych. Uroczystość uświetniła obecność pocztów sztandarowych. W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji państwowych, organizacji społecznych, a także młodzież szkolna i harcerze. Na uroczystości nie zabrakło przedstawicieli NSZZ „Solidarność”, na czele z przewodniczącym Zarządu Regionu Waldemarem Krencem oraz związkowych pocztów sztandarowych.


Po zakończeniu uroczystości wojewódzkich przedstawiciele NSZZ „Solidarność” i organizacji społecznych oddali hołd naczelnikowi Tadeuszowi Kościuszko, składając kwiaty przed Jego pomnikiem na placu Wolności w Łodzi.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68   starsze >>