Czytaj prasę

 

Aktualności

3 maja 2017 r – Obchody Święta Narodowego i Święta Najświętszej Marii Panny Królowej Polski

W kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbędą się uroczystości przed Bazyliką Archikatedralną w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 265 uroczystości organizowane przez Łódzki Urząd Wojewódzki.

Program uroczystości:

godzina 9:00    Zbiórka pocztów sztandarowych na placu Jana Pawła II przed Bazyliką Archikatedralną (Łódź, ulica Piotrkowska 265);

godzina 9:30    Uroczysta Msza Święta w Bazylice Archikatedralnej w intencji Ojczyzny celebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Adama Lepę

godzina 10:45  Uroczystości przed płytą Grobu Nieznanego Żołnierza:

- zmiana warty

- przemówienie Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau

- apel poległych

- salwa honorowa

- złożenie wieńców i kwiatów

- defilada kompanii honorowych.

Szczególnie gorąco zapraszamy poczty sztandarowe naszego Związku do wzięcia udziału w uroczystościach.

XVIII Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ "Solidarność" do Lichenia

W dniach 22-23 kwietnia 2017 roku odbędzie się  XVIII Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ „Solidarność” do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu; Pielgrzymka rozpocznie się w sobotę 22 kwietnia br o godzinie 19:00 Drogą Krzyżową, którą poprowadzi Ks Grzegorz Molewski; Kulminacyjnym punktem pielgrzymki będzie Msza święta w niedzielę w dniu 23 kwietnia br o godzinie 12:00, celebrowana przez ks prałata Ludwika Kowalskiego proboszcza Parafii św Brygidy w Gdańsku; Mszę świętą poprzedzi wprowadzenie relikwii bł ks Jerzego Popiełuszki – Patrona NSZZ „Solidarność”.

Od godz. 10.30 rejestrowane będą poczty sztandarowe biorące udział w uroczystości, wprowadzenie pocztów do Bazyliki nastąpi o godz. 11.15.

Po zakończeniu Mszy św. ok. godz. 13.45 nastąpi złożenie kwiatów przed pomnikami: Świętego Jana Pawła II, Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki oraz Powstania NSZZ „Solidarność”.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” organizuje wyjazd do Lichenia w dniu 23 kwietnia br. (niedziela). Wyjazd z Łodzi nastąpi o godz. 7.30. Autokar będzie podstawiony na al. K. Anstadta.

Szczegóły w Komunikacie nr 4

Pikieta NSZZ „Solidarność”

W dniu 18 kwietnia 2017 roku przed Urzędem Miasta Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 104 w ramach akcji "Szkół i pracy" odbyła się pikieta zorganizowana przez Międzyregionalną Sekcję Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność".

Powodem protestu są zwolnienia pracowników w łódzkiej oświacie i nieudolnie prowadzona polityka władz samorządowych w Łodzi. „Solidarność” nie zgadza się na skandaliczne działania względem łódzkich szkół. Nie utworzenie przez Magistrat w miejsce likwidowanych gimnazjów dodatkowych szkół podstawowych oraz brak reakcji na  liczne protesty „Solidarności” spowodował, że:

- od 1 września w szkołach będzie jeszcze ciaśniej!

- ponad 20 szkół będzie pracowało na więcej niż 1 zmianę. Dzieci będą kończyły lekcje o 16.00, 18.00 a nawet później!

- likwidacja gimnazjów, bez utworzenia w nich nowych, samodzielnych podstawówek prowadzić będzie do masowych zwolnień pracowników, zwłaszcza administracji i obsługi!


 

7 rocznica katastrofy smoleńskiej

10 kwietnia, dokładnie o godzinie 8:41 w 7 rocznicę katastrofy smoleńskiej deledacja Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" złożyła wiązankę oraz zapaliła znicz pod Tablicą upamiętniającą ofiary tej katastrofy.

 

IX edycja konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom

21 marca w Warszawie odbyła się gala wręczenia certyfikatów Pracodawca Przyjazny Pracownikom; Była to już IX edycja konkursu organizowanego pod patronatem Prezydenta RP przez NSZZ „Solidarność”; Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad prowadzenia dialogu społecznego ze związkami zawodowymi; Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne NSZZ „Solidarność”, a Certyfikatem wyróżniony pracodawca może posługiwać się przez okres trzech lat.


W tym roku jednym z wyróżnionych została Szkoła Podstawowa nr 30 im. rtm. Witolda Pileckiego z Łodzi. Jest to pierwsza placówka oświatowa z Regionu Łódzkiego, która otrzymała to wyróżnienie. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim, a nagrody wręczali Prezydent RP Andrzej Duda oraz przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Certyfikat odebrała dyrektorka wyróżnionej Szkoły Pani Katarzyna Paluszewska-Jurkiewicz, a towarzyszyli jej w imieniu Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Łódź-Śródmieście Jan Lipiński oraz dyrektor Kuratorium Oświaty w Łodzi Andrzej Krych. W uroczystości wziął również udział przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc.
 

Uroczystość św. Józefa, patrona Ludzi Pracy

Corocznie w sposób szczególny czcimy Świętego Józefa – patrona Ludzi Pracy, opiekuna rodziny, człowieka niezwykle pracowitego i skromnego; W tym roku modlitewne spotkanie łódzkiego Świata Pracy w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi odbyło się 20 marca 2017 roku; Nabożeństwu przewodniczył arcybiskup Wiktor Skworc metropolita katowicki.

 

W uroczystej mszy wzięli udział przedstawiciele NSZZ "Solidarność" na czele z przewodniczącym Zarządu Regionu Waldemarem Krencem oraz poczty sztandarowe naszego Związku. Na koniec mszy przewodniczący W. Krenc odczytał list do biskupa Marka Marczaka administratora Archidiecezji Łódzkiej, w którym podkreślił rolę Ojca Świętego Jana Pawła II w powstaniu NSZZ "Solidarność" oraz wyraził w imieniu Związku oburzenie ostatnimi wydarzeniami w Teatrze Powszechnym w Warszawie, w którym zbeszczeszczono figurę  Jana Pawła II i wyśmiewano wartości chrześcijańskie.

Łódzkie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca przed Pomnikiem Ofiar Komunizmu przy alei Anstadta w Łodzi zebrali się uczestnicy wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat, kombatanci, żołnierze niezłomni, żołnierze Armii Krajowej, osoby represjonowane, a także przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, instytucji państwowych, służb mundurowych, stowarzyszeń, organizacji społecznych, członkowie NSZZ „Solidarność”, mieszkańcy Łodzi oraz młodzież szkolna, aby oddać należny cześć i honor tym wszystkim, którzy nie złożyli broni po zakończeniu II wojny światowej, tym, którzy chwycili wtedy za broń, aby walczyć dalej o wolną Polskę.

Uroczystości zorganizowali wspólnie Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, Zarząd Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego oraz Dyrekcja XII Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Łodzi. Warto w tym miejscu podkreślić, że siedziba XII LO znajduje się w budynku naprzeciwko Pomnika Ofiar Komunizmu, budynku w którym po II wojnie światowej mieściła się siedziba Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. To w tym budynku więziono, torturowano i mordowano żołnierzy podziemia antykomunistycznego, żołnierzy niezłomnych, którzy zostali wyklęci.

W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe, a obecni wysłuchali wiersza Leszka Mroczkowskiego zatytułowany „Ostatni list do matki”, który wyrecytowała uczennica XII LO oraz wysłuchali pieśni patriotycznych Leszka Czajkowskiego i Pawła Piekarczyka poświęconych żołnierzom niezłomnym.

Sekretarz Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” Ireneusz Wach odczytał list od premier rządu RP Beaty Szydło skierowany do organizatorów obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a uczestnicy uroczystości wysłuchali okolicznościowych wystąpień, m.in. wiceprezydenta Miasta Łodzi Ireneusza Jabłońskiego, wiceprezesa łódzkiego oddziału Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Kazimierza Skibickiego oraz przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemara Krenca.

„Kiedy wróci wolna ojczyzna, niech się o nas upomni”. Od tych słów zaczął swoje wystąpienie przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc, zadając następnie pytanie, dlaczego tak późno Polska się o nich upomniała. Dopiero inicjatywa śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego przywróciła żołnierzom niezłomnym  należne miejsce w historii – kontynuował przewodniczący. W dalszej części wystąpienia W. Krenc podkreślił, iż bez żołnierzy niezłomnych nie byłoby „Solidarności”, a bez „Solidarności” nie byłoby wolnej Polski. Przewodniczący kończąc swoje wystąpienie podkreślił, iż dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości, że obecna młodzież za bohaterów obrała sobie rotmistrza Pileckiego, generała Fieldorfa „Nila”, „Inkę’, „Zagończyka”, „Warszyca” i innych. Dzięki temu możemy być spokojni o następne pokolenia, o to że będą strzegły tego, co jest najcenniejsze w narodzie.

W dalszej części uroczystości delegacje złożyły pod Pomnikiem wiązanki i znicze, a na zakończenie uczennice XII LO odśpiewały Rotę.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>