Czytaj prasę

 

Aktualności

Obchody 78 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę

17 września minęła 78 rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę; Aby przypomnieć tamte tragiczne wydarzenia Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” wspólnie z Zarządem Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Zarządem Związku Sybiraków Oddział w Łodzi oraz Dyrekcją XII Liceum Ogólnokształcącego im.

Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi zorganizował uroczystości przed Pomnikiem Ofiar Komunizmu przy alei Anstadta w Łodzi. Wzięli w nich udział wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Krzysztof Stasiak, w imieniu prezydent Miasta Łodzi dyrektor Mariusz Goss, dyrektor łódzkiego Oddziału IPN Dariusz Rogut, Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich, stowarzyszeń i członków NSZZ „Solidarność” na czele z przewodniczącym Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemarem Krencem. Liczna też była reprezentacja służb mundurowych z Komendantem Wojewódzkim Policji insp. Andrzejem Łapińskim, Komendantem Miejskim Policji Pawłem Karolakiem, Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej st. Bryg. Jarosławem Wlazłowskim, mł. bryg. Grzegorzem Wąsikiem i zastępcą komendanta Straży Miejskiej w Łodzi Wojciechem Płoszajem. W uroczystości wzięły też udział poczty sztandarowe Komendy Miejskiej w Łodzi, Straży Miejskiej w Łodzi, XII Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego, a także poczty NSZZ „Solidarność” – Zarządu Regionu, PKP Cargo oraz MPK Łódź. Przed pomnikiem znalazła się też młodzież szkolna XII LO w Łodzi. Uczestnicy obchodów wysłuchali przemówień wicewojewody Karola Młynarczyka, przewodniczącego Waldemara Krenca, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi Krzysztofa Stasiaka, a także świadków historii, uczestników wydarzeń sprzed 78 lat, wice przewodniczącego Zarządu Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego – Kazimierza Skibickiego, wiceprzewodniczącego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – mjr Włodzimierza Pajdowskiego oraz prezesa łódzkiego Oddziału Związku Sybiraków – Stanisława Jurkina. Na koniec złożono przed pomnikiem wieńce, kwiaty i znicze.

 

16 września - pikieta przed siedzibą Komisji Europejskiej w Warszawie w obronie wieku emerytalnego

W sobotę, 16 września 2017 roku przed siedzibą Komisji Europejskiej w Warszawie odbyła się pikieta przeciwko bezprawnej próbie pozbawienia polskich kobiet prawa do przejścia na emeryturę w wieku 60 lat; Komisja Europejska, pod pretekstem rzekomej dyskryminacji polskich kobiet, kwestionuje zróżnicowanie wieku emerytalnego w Polsce wchodzące w życie z dniem 1 października br; Próbuje ingerować w suwerenne decyzje polskich obywateli, nie mając do tego żadnego tytułu prawnego, co podkreślali w swoich wystąpieniach zaproszeni goście - eurodeputowani do Parlamentu Europejskiego: Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska i Jacek Saryusz-Wolski.

Na pikiecie pojawili się również posłowie na Sejm RP: Janusz Śniadek, Jan Mosiński oraz Ewa Tomaszewska. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda z całą stanowczością przypomniał po raz kolejny, iż niższy wiek emerytalny kobiet w naszym kraju, to nie jest dyskryminacja kobiet, a ich przywilej, który wynika ze szczególnej roli, jakie pełnią w polskim społeczeństwie. W pikiecie wzięło udział kilka tysięcy związkowców, z czego około 500 z Regionu Ziemia Łódzka.

 

 

Łódzkie obchody 37. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”

31 sierpnia odbyły się, zorganizowane przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" obchody 37 rocznicy powstania NSZZ "Solidarność"; Rozpoczęły się mszą świętą kościele pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus (u oo Jezuitów) w Łodzi, której przewodniczył ksiądz biskup Adam Lepa; Po mszy przewodniczący Zarządu Regionu łódzkiej "Solidarności" Waldemar Krenc wraz z pierwszym przewodniczącym i wiceprzewodniczącym Zarządu Regionalnego Andrzejem Słowikiem i Jerzy Kropiwnickim złożył wiązankę na symbolicznym grobie bł ks Jerzego Popiełuszko, znajdującym się przed kościołem oo Jezuitów; Następnie uczestnicy obchodów przeszli przed Pomnik–Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka znajdujący się przed kościołem Podwyższenia św Krzyża, gdzie wysłuchali przemówienia przewodniczącego Waldemara Krenca oraz złożyli wiązanki i znicze przed pomnikiem.

Medale dla zasłużonych

Przed obchodami 37 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” w Łodzi, 31 sierpnia 2017 r odbyła się uroczystość wręczenia Medali „O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 - 4 VI 1989” oraz  Medali „Pro Patria”.

Kapituła Medalu „O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13.XII.1981-4.VI.1989” powstała po to, aby wolna, odrodzona Polska mogła uhonorować tych, którzy za tę wolność walczyli. Głównym orędownikiem powstania Kapituły Medalu był Jerzy Kropiwnicki. Medal był przyznawany działaczom opozycji antykomunistycznej z Regionu Łódzkiego. Od 2001 roku przyznano 638 medali. Dzisiaj, gdy już w odpowiedni sposób państwo polskie dba o tych ludzi, a więc gdy ustanowiono „Krzyż Wolności i Solidarności” oraz weszła w życie ustawa „O działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych”, Kapituła Medalu uznała, iż można zakończyć tę misję i w 37 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych po raz ostatni wręczyła Medale.

W związku z zakończeniem prac kapituły Medalu „O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13.XII.1981-4.VI.1989” Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” złożyło wnioski o odznaczenie Medalem „Pro Patria” członków ww. kapituły. Wręczenie Medali „Pro Patria” odbyło się przed uhonorowaniem działaczy opozycji antykomunistycznej przez członków Kapituły, a dokonał tego przedstawiciel Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Medale „O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13.XII.1981-4.VI.1989” w dniu 31 sierpnia 2017 r. otrzymali: Mirosław Borusiewicz, Władysław Brylik, Marek Cichoń, Lech Ciszewski, Stanisław Ciupa, Paweł Darnowski, Anna Dobrzyńska, Andrzej Ganicz, Zofia Grabowska, Grzegorz Grabowski, Anna Jakuszewska, Maria Jaszczak, Marek Łęcki, Andrzej Miegoń, Elżbieta Nawrocka-Zaleska, Stanisław Nowak, Barbara Pajkert-Skórska, Jadwiga Palka, Maciej Prochowski, Andrzej Puchowski, Franciszek Sadawa, Zbigniew Skatulski.

Medale „Pro Patria” otrzymali: ks. Józef Belniak, Bernard Cichosz, Barbara Gruszczyńska, Rafał Kasprzyk, Waldemar Krenc, Jerzy Kropiwnicki, Maria Lubera, Maria Maciaszczyk, Henryk Marczak, Jadwiga Palka, Bogdan Stasiak i Bogdan Ścibut.

37 rocznica strajku w MPK Łódź

26 sierpnia przed pamiątkową Tablicą odbyły się obchody upamiętniające 37 rocznicę strajku łódzkiego MPK, który zatrzymał w roku 1980 prawie całe miasto, a w efekcie doprowadził do podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania NSZZ „Solidarność”; Obchody zorganizowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w MPK Łódź; Podczas uroczystości głos zabrali przewodniczący „Solidarności” łódzkiego MPK Andrzej Szymczak oraz przewodniczący Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc.

Obydwaj w swoich przemówieniach podziękowali wszystkim tym, którzy 37 lat temu brali udział w tamtych wydarzeniach oraz liderom, którzy zakładali wtedy Komitet Strajkowy. „To Wy zapaliliście ten ląd do wolnej Polski” – powiedział W. Krenc, kierując te słowa do pracowników MPK Łódź. „Dziękuję Komisji Międzyzakładowej w MPK Łódź za to, że kontynuuje tą tradycję i organizuje te obchody, bo to Wy macie prawo i obowiązek do tego. Nikt inny” – kontynuował przewodniczący W. Krenc. Uczestnicy obchodów wysłuchali pieśni patriotycznych granych przez Orkiestrę Dętą MPK Łódź oraz złożyli kwiaty pod Tablicą upamiętniającą tamte wydarzenia. W imieniu Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” kwiaty złożyli przewodniczący Waldemar Krenc i sekretarz Ireneusz Wach.

Proces oprawcy z Barczewa

23 sierpnia w Warszawie odbyła się druga rozprawa procesu, w którym liderzy łódzkiej "Solidarności" z lat osiemdziesiątych, Andrzej Słowik i Jerzy Kropiwnicki pozwali jednego ze strażników więzienia w Barczewie o tortury, które stosował wobec nich 34 lata temu; Podczas rozprawy zeznawał Andrzej Słowik, który opisał dokładnie przebieg odbywania kary w Barczewie oraz warunki, jakie tam panowały, które urągały nawet ówczesnemu prawu.

 

Pilnie potrzebna krew

Na prośbę Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Oddział Elektrownia Bełchatów przekazujemy poniższy Komunikat

Koleżanki i Koledzy,

Zwracamy się z gorącą prośbą, w szczególności do krwiodawców oraz osób mogących oddać krew,  prosimy o pomoc - potrzebna jest pilnie Krew dla naszego kolegi  i przyjaciela Jacka Wąsika – Wiceprzewodniczącego KM NSZZ „Solidarność” Elektrowni Bełchatów.

Przy oddawaniu krwi, proszę o skierowanie daru na rzecz:

Jacek Wąsik

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Łodzi im. Wojskowej Akademii Medycznej , ul Żeromskiego 113.

Klinika Neurochirurgii i Nerwów Obwodowych

Krew można oddać w Punkcie pobrań Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, mieszczącego się w Przychodni "BCM" Pierwsze piętro, pok. nr 4 - ul. Edwardów 3A, 97-400 Bełchatów lub w każdym innym punkcie pobrań krwi.

Za Komisję:

Wiceprzewodniczący KM – Sławomir Kumilewski<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71   starsze >>