Czytaj prasę

 

Aktualności

Łódzkie obchody 37. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”

31 sierpnia odbyły się, zorganizowane przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" obchody 37 rocznicy powstania NSZZ "Solidarność"; Rozpoczęły się mszą świętą kościele pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus (u oo Jezuitów) w Łodzi, której przewodniczył ksiądz biskup Adam Lepa; Po mszy przewodniczący Zarządu Regionu łódzkiej "Solidarności" Waldemar Krenc wraz z pierwszym przewodniczącym i wiceprzewodniczącym Zarządu Regionalnego Andrzejem Słowikiem i Jerzy Kropiwnickim złożył wiązankę na symbolicznym grobie bł ks Jerzego Popiełuszko, znajdującym się przed kościołem oo Jezuitów; Następnie uczestnicy obchodów przeszli przed Pomnik–Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka znajdujący się przed kościołem Podwyższenia św Krzyża, gdzie wysłuchali przemówienia przewodniczącego Waldemara Krenca oraz złożyli wiązanki i znicze przed pomnikiem.

Medale dla zasłużonych

Przed obchodami 37 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” w Łodzi, 31 sierpnia 2017 r odbyła się uroczystość wręczenia Medali „O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 - 4 VI 1989” oraz  Medali „Pro Patria”.

Kapituła Medalu „O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13.XII.1981-4.VI.1989” powstała po to, aby wolna, odrodzona Polska mogła uhonorować tych, którzy za tę wolność walczyli. Głównym orędownikiem powstania Kapituły Medalu był Jerzy Kropiwnicki. Medal był przyznawany działaczom opozycji antykomunistycznej z Regionu Łódzkiego. Od 2001 roku przyznano 638 medali. Dzisiaj, gdy już w odpowiedni sposób państwo polskie dba o tych ludzi, a więc gdy ustanowiono „Krzyż Wolności i Solidarności” oraz weszła w życie ustawa „O działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych”, Kapituła Medalu uznała, iż można zakończyć tę misję i w 37 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych po raz ostatni wręczyła Medale.

W związku z zakończeniem prac kapituły Medalu „O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13.XII.1981-4.VI.1989” Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” złożyło wnioski o odznaczenie Medalem „Pro Patria” członków ww. kapituły. Wręczenie Medali „Pro Patria” odbyło się przed uhonorowaniem działaczy opozycji antykomunistycznej przez członków Kapituły, a dokonał tego przedstawiciel Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Medale „O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13.XII.1981-4.VI.1989” w dniu 31 sierpnia 2017 r. otrzymali: Mirosław Borusiewicz, Władysław Brylik, Marek Cichoń, Lech Ciszewski, Stanisław Ciupa, Paweł Darnowski, Anna Dobrzyńska, Andrzej Ganicz, Zofia Grabowska, Grzegorz Grabowski, Anna Jakuszewska, Maria Jaszczak, Marek Łęcki, Andrzej Miegoń, Elżbieta Nawrocka-Zaleska, Stanisław Nowak, Barbara Pajkert-Skórska, Jadwiga Palka, Maciej Prochowski, Andrzej Puchowski, Franciszek Sadawa, Zbigniew Skatulski.

Medale „Pro Patria” otrzymali: ks. Józef Belniak, Bernard Cichosz, Barbara Gruszczyńska, Rafał Kasprzyk, Waldemar Krenc, Jerzy Kropiwnicki, Maria Lubera, Maria Maciaszczyk, Henryk Marczak, Jadwiga Palka, Bogdan Stasiak i Bogdan Ścibut.

37 rocznica strajku w MPK Łódź

26 sierpnia przed pamiątkową Tablicą odbyły się obchody upamiętniające 37 rocznicę strajku łódzkiego MPK, który zatrzymał w roku 1980 prawie całe miasto, a w efekcie doprowadził do podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania NSZZ „Solidarność”; Obchody zorganizowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w MPK Łódź; Podczas uroczystości głos zabrali przewodniczący „Solidarności” łódzkiego MPK Andrzej Szymczak oraz przewodniczący Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc.

Obydwaj w swoich przemówieniach podziękowali wszystkim tym, którzy 37 lat temu brali udział w tamtych wydarzeniach oraz liderom, którzy zakładali wtedy Komitet Strajkowy. „To Wy zapaliliście ten ląd do wolnej Polski” – powiedział W. Krenc, kierując te słowa do pracowników MPK Łódź. „Dziękuję Komisji Międzyzakładowej w MPK Łódź za to, że kontynuuje tą tradycję i organizuje te obchody, bo to Wy macie prawo i obowiązek do tego. Nikt inny” – kontynuował przewodniczący W. Krenc. Uczestnicy obchodów wysłuchali pieśni patriotycznych granych przez Orkiestrę Dętą MPK Łódź oraz złożyli kwiaty pod Tablicą upamiętniającą tamte wydarzenia. W imieniu Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” kwiaty złożyli przewodniczący Waldemar Krenc i sekretarz Ireneusz Wach.

Proces oprawcy z Barczewa

23 sierpnia w Warszawie odbyła się druga rozprawa procesu, w którym liderzy łódzkiej "Solidarności" z lat osiemdziesiątych, Andrzej Słowik i Jerzy Kropiwnicki pozwali jednego ze strażników więzienia w Barczewie o tortury, które stosował wobec nich 34 lata temu; Podczas rozprawy zeznawał Andrzej Słowik, który opisał dokładnie przebieg odbywania kary w Barczewie oraz warunki, jakie tam panowały, które urągały nawet ówczesnemu prawu.

 

Pilnie potrzebna krew

Na prośbę Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Oddział Elektrownia Bełchatów przekazujemy poniższy Komunikat

Koleżanki i Koledzy,

Zwracamy się z gorącą prośbą, w szczególności do krwiodawców oraz osób mogących oddać krew,  prosimy o pomoc - potrzebna jest pilnie Krew dla naszego kolegi  i przyjaciela Jacka Wąsika – Wiceprzewodniczącego KM NSZZ „Solidarność” Elektrowni Bełchatów.

Przy oddawaniu krwi, proszę o skierowanie daru na rzecz:

Jacek Wąsik

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Łodzi im. Wojskowej Akademii Medycznej , ul Żeromskiego 113.

Klinika Neurochirurgii i Nerwów Obwodowych

Krew można oddać w Punkcie pobrań Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, mieszczącego się w Przychodni "BCM" Pierwsze piętro, pok. nr 4 - ul. Edwardów 3A, 97-400 Bełchatów lub w każdym innym punkcie pobrań krwi.

Za Komisję:

Wiceprzewodniczący KM – Sławomir Kumilewski

30 rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi

13 czerwca br minęła 30 rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi; Łódzkie obchody rozpoczęły się przed Urzędem Miasta Łodzi, gdzie umieszczona jest Pamiątkowa Tablica upamietniająca przyznanie Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łodzi; Uroczystość prowadził ksiądz kanclerz Józef Tracz, a wzięli w niej udział ksiądz biskup Marek Marczak, administrator Archidiezecezji Łódzkiej, biskupi Ireneusz Pękalski i Adam Lepa, a także wicewojewoda Karol Młynarczyk, członek Zarządu Województwa Łódzkiego Marcin Bugajski oraz sekretarz Miasta Barbara Mrozowska-Nieradko, mieszkańcy Łodzi, uczniowie oraz liczne poczty sztandarowe, w tym Poczet Sztandarowy Regionu Ziemia Łódzka.

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Soloidarność" reprezentowali przewodniczący Waldemar Krenc oraz sekretarz Ireneusz Wach. Uczestnicy uroczystości wysłuchali wspomnień na temat wizyty Ojca Świętego w Łodzi a na koniec złożyli pod Tablicą kwiaty. Druga część uroczystości odbyła się w czterech parafiach, w pobliżu miejsc gdzie przebywał Jan Paweł II 30 lat temu. Członkowie Prezydium łódzkiej "Solidarności" uczestniczyli we mszy świętej w łódzkiej katedrze, a następnie złożyli kwiaty przed pomnikiem Jana Pawła II znajdującym się na placu katedralnym w Łodzi.

Dzień wcześniej, Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" z okazji wizuty Jana Pawła II w Łodzi zorganizował koncert religijno-patriotyczny, podczas którego wystąpili Dariusz Stachura – tenor, Aleksandra Bortkiewicz – sopran, Rafał Pikała – bas, Orkiestra Kameralna im. Jana Kiepury w Łodzi oraz Chór Parafii Matki Boskiej Różańcowej w Łodzi od dyrekcją Mikołaja Widawskiego. Koncert prowadziła Sylwia Nowicka. Zebrani wysłuchali między innymi pieśni Bogurodzica oraz Rotę w wykonaniu Chóru, kilka wersji Ave Maria w wykonaniu Aleksandry Borkiewicz, Dariusza Stachury i Rafała Pikały. Artyści zaśpiewali również wiele arii operowych, m.in. pieśń Don Kichota w wykonaniu Rafała Pikały. Publiczność nagrodziła wykonawców gromkimi brawami, prosząc ich kilkukrotnie o bis. Na koniec koncertu artyści wspólnie z publicznością odśpiewali ukochaną pieśń Ojca Świętego Jana Pawła II – Barkę. Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” reprezentowali sekretarz Ireneusz Wach oraz przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Teresa Kempska. Koncert odbył się w Kościele pw. Świętego Jana Ewangelisty w Łodzi przy ulicy Kazimierza Odnowiciela 5.

Partnerem regionalnym przedsięwzięcia była m.in. Gmina Rzgów.

II Forum Kobiet "Solidarności" w Łodzi

W dniach 9-10 czerwca pod hasłem „Kobieta łączy pokolenia” odbyło się w Łodzi II Ogólnopolskie Forum Kobiet „Solidarności”; Organizatorami Forum byli Krajowa Sekcja Kobiet NSZZ „Solidarność” oraz Regionalna Sekcja Kobiet Ziemi Łódzkiej; Partnerami wydarzenia byli: Urząd Miasta Łodzi, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”; Patronat Honorowy nad Forum objęli: Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień oraz Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda; Patronat Medialny objęty został przez: Tygodnik Solidarność, Telewizję Polską Oddział Łódź oraz Radio Łódź.

 

Oprócz 120 działaczek „Solidarności” z całej Polski w spotkaniu wzięli udział liczni goście: posłanka na Sejm RP Ewa Tomaszewska, wojewoda łódzki Zbigniew Rau, wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski, doradca marszałka województwa łódzkiego Jolanta Chełmińska, z-ca przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz, przewodniczący Regionów NSZZ „Solidarność”: Środkowo-Wschodniego Marian Król i Częstochowskiego Jacek Strączyński, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Dariusz Kucharski oraz koordynatorka ds. Kobietprzy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”Anna Wolańska. Z Regionu Ziemia Łódzka w Forum uczestniczyli przewodniczący Waldemar Krenc i sekretarz Ireneusz Wach.

Konferencję prowadziły przewodnicząca Sekcji Krajowej Kobiet Joanna Kruk oraz przewodnicząca Regionalnej Sekcji Kobiet Ziemi Łódzkiej Jolanta Kamińska. W swoich wystąpieniach zaproszeni goście podkreślali rolę kobiety w życiu społecznym i zawodowym, zwracali uwagę na ich cechy charakteru:aktywność, umiejętność przewidywania, odwagę, siłę i wielkie serce.

„To zaszczyt gościć na Łódzkiej Ziemi kobiety „Solidarności”. To duże przeżycie dla mojego pokolenia wrócić pamięcią do początku ruchu „Solidarności” - powitał kobiety z całej Polski wojewoda łódzki Zbigniew Rau . Z kolei przewodniczący łódzkiej „Solidarności” W. Krenc witając gości w Łodzi przypomniał, że w roku 1981 największy protest głodujących kobiet miał miejsce właśnie w naszym mieście. Tadeusz Majchrowicz w wystąpieniu przekazał pozdrowienia od przewodniczącego Piotra Dudy i nawiązał do akcji „Godny wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego”. 

Słowo Boże do zebranych wygłosił duszpasterz ludzi pracy, kapelan łódzkiej „Solidarności” ks. Grzegorz Michalski. Ks. Grzegorz nawiązał do obchodzonej w czerwcu br. XXX rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi.

Po wystąpieniach gości przedstawione zostały dwa referaty. W pierwszym pełnomocnik ds. równego traktowania przy Urzędzie Miasta Łodzi Monika Kamieńska zwróciła uwagę  na problem równości kobiet i mężczyzn. Drugi referat pod tytułem „Potencjał kobiecości – na czym polega nasza siła” wygłosiła dr hab. Dorota Merecz-Kot.

II Ogólnopolskie Forum Kobiet połączono z obchodami 25 rocznicy powstania Krajowej Sekcji Kobiet NSZZ „Solidarność”. Z tej okazji, wiele z przybyłych działaczek zostało uhonorowanych Medalem 25-lecia KSK. Za wspieranie działań Sekcji Kobiet jedno z odznaczeń przypadło dla Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”. Pamiątkowy medal w imieniu przewodniczącego W. Krenca odebrał sekretarz ZR Ireneusz Wach.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>