Czytaj prasę

 

Aktualności

Spór zbiorowy w Porcie Lotniczym Łódź-Lublinek

Od stycznia tego roku trwa spór pomiędzy związkowcami z NSZZ „Solidarność” a pracodawcą w Porcie Lotniczym Łódź-Lublinek; Spór dotyczy głównie spraw płacowych; Na propozycje pracodawcy nie zgadza się zdecydowana większość pracowników Lotniska.

17 listopada br. odbył się kolejny etap rokowań z pracodawcą, na którym związkowcy przedstawili swoje propozycje. W spotkaniu uczestniczył członek Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Piotr Ścieśko. Pracodawca ma odnieść się do tych propozycji na kolejnym spotkaniu, które zostało zaplanowane na 29 listopada.

Świadek Historii - Region Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność" nagrodzony

17 listopada w Sali Lustrzanej Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej odbyła się gala podsumowująca V edycję Nagrody Honorowej „Świadek Historii”; Nagroda ta jest lokalnym odpowiednikiem „Kustosza Pamięci Narodowej” i przyznawana jest przez Instytut Pamięci Narodowej osobom oraz instytucjom, które w szczególny sposób zasłużyły się w upamiętnianiu historii;
W tej edycji wyróżniono gen bryg Aleksandra Arkuszyńskiego (pośmiertnie), Władysława Korowajczyka, Wiesławę (pośmiertnie) i Antoniego Piontka, Monikę Rolińską-Jaros i Jakuba Jarosa, ppłk Jerzego Urbankiewicza (pośmiertnie) oraz Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”.


RZŁ NSZZ "Solidarność" nagrodę otrzymał m.in. za organizację obchodów świąt i rocznic narodowych, inicjowanie tworzenia miejsc pamięci w Łodzi i regionie, organizowanie wystaw, sesji popularnonaukowych oraz inscenizacji popularyzujących najnowszą historię Polski. Laudację dotyczącą RZŁ NSZZ „Solidarność” wygłosił naczelnik Archiwum łódzkiego Oddziału IPN Paweł Perzyna.
Nagrody wręczał dyrektor łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Dariusz Rogut. W imieniu Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” nagrodę odebrał przewodniczący Waldemar Krenc, który na koniec zabrał głos w imieniu nagrodzonych. Na gali obecni byli również zastępca przewodniczącego ZR Bogdan Osiński, sekretarz ZR Ireneusz Wach, a także pierwszy przewodniczący i wiceprzewodniczący Zarządu Regionalnego łódzkiej „Solidarności” Andrzej Słowik i Jerzy Kropiwnicki.
Gala została uświetniona występem artystów łódzkiego Teatru Wielkiego oraz studentów Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Łódzkie obchody Narodowego Dnia Niepodległości

Obchody 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę rozpoczęły się Mszą Świętą w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi, którą celebrował metropolita łódzki ks arcybiskup Grzegorz Ryś; Po zakończeniu mszy, na placu katedralnym przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbyły się uroczystości zorganizowane przez Wojewodę Łódzkiego; Wzięli w niej udział przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, Parlamentu Europejskiego, instytucji państwowych i samorządowych, służb mundurowych, organizacji kombatanckich i społecznych oraz NSZZ „Solidarność”; Uczestnicy obchodów wysłuchali przemówienia wojewody łódzkiego oraz Niepodległościowego Apelu Pamięci, a także obejrzeli defiladę kompanii honorowych służb mundurowych.

Na koniec delegacje złożyły kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza. W imieniu Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” kwiaty złożyli przewodniczący ZR Waldemar Krenc, zastępca przewodniczącego Bogdan Osiński oraz sekretarz ZR Ireneusz Wach.
Po zakończeniu uroczystości wojewódzkich rozpoczął się marsz niepodległościowy zorganizowany przez Zarząd Regionu łódzkiej „Solidarności” wspólnie ze Społecznym Komitetem Obchodów Rocznic i Świąt Narodowych im. Grzegorza Palki. Uczestnicy pochodu w rytmie pieśni legionowych przemaszerowali ulicą Piotrkowską przed Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Traugutta. Uroczystość rozpoczęła się od podniesienia Flagi Państwowej na maszt oraz odegrania Hymnu Państwowego. Następnie obecni wysłuchali okolicznościowych wystąpień przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej Waldemara Krenca oraz honorowego przewodniczącego Społecznego Komitetu Obchodów Rocznic i Świąt Narodowych im. G Palki Jerzego Kropiwnickiego. W uroczystości przed pomnikiem Marsz. J. Piłsudskiego wzięli udział poseł na Sejm RP Alicja Kaczorowska, wojewoda łódzki Zbigniew Rau, komendanci Wojewódzkiej i Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Jarosław Wlazłowski i Grzegorz Wąsik, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji społecznych i kombatanckich, członkowie i sympatycy NSZZ „Solidarność”, mieszkańcy Łodzi. W trakcie uroczystości przed pomnikiem uczestnicy mieli okazję wysłuchać pieśni „Warszawianka”, „Pierwsza Kadrowa” oraz „Marsz Pierwszej Brygady”. Uroczystość zakończyła się złożeniem wiązanek i zniczy przed pomnikiem. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność” - Zarządu Regionu Ziemia Łódzka, Organizacji Międzyzakładowej MPK Łódź, Organizacji Zakładowej Wojewódzkiego ZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji oraz Sekretariatu Emerytów i Rencistów. Poczet Flagowy wystawiło Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego a asystę przy Pomniku pełniła Polska Organizacja Wojskowa Obwód Łódź.

Zwolnienie z pracy działacza - stanowisko Podregionu Radomsko

Podregion Radomsko na swoim posiedzeniu podjął stanowisko w sprawie zwolnienia z pracy przewodniczącego Komisji Zakładowej w Urzędzie Miasta Radomsko.

Tekst stanowiska prezentujemy poniżej.

Zwolnienie z pracy związkowca w Radomsku

Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” stanowczo zaprotestowało przeciwko niezgodnemu z prawem rozwiązaniu umowy o pracę z przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Miasta Radomska  przez Prezydenta Miasta Jarosława Ferenca.

Decyzja o rozwiązaniu umowy o pracę podjęta przez Prezydenta Miasta Radomska,  w sposób oczywisty narusza prawa i wolności związkowe gwarantowane m.in. w Konstytucji RP, ustawie o związkach zawodowych, czy też w Konwencjach Prawa Międzynarodowego.

W podjętym stanowisku Prezydium ZR domaga się od Prezydenta Radomska przywrócenia do pracy przewodniczącego Komisji Zakładowej w Urzędzie Miasta Radomska. Niespełnienie tego żądania skutkować będzie podjęciem przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” akcji protestacyjnych w celu obrony słusznego interesu członka Związku.

Pełny tekst stanowiska tutaj.

33 rocznica zamordowania bł. ks. Jerzego Popiełuszki

19 października, w 33 rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, uprowadzonego, a następnie zamordowanego przez funkcjonariuszy komunistycznej służby bezpieczeństwa, członkowie Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" wraz z ojcem Józefem Łągwą, jezuitą z parafii pw Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi złożyli wiązankę oraz zapalili znicz na symbolicznym Grobie bł ks Jerzego Popiełuszki, znajdującym się przy kościele oo Jezuitów przy ulicy Sienkiewicza w Łodzi.

Pikieta NSZZ "Solidarność" Tesco w Pradze

17 października, przed siedzibą Zarządu Tesco na Europę Środkową w Pradze odbył się protest pracowników Tesco Poland; Spowodowany był on brakiem porozumienia pomiędzy NSZZ „Solidarność” a Zarządem Tesco w Europie Centralnej, a dotyczył między innymi  podwyżek wynagrodzenia oraz nierównych standardów zatrudnienia w Tesco.

W proteście udział wzięło około 100 osób, z czego blisko 40 z Regionu Ziemia Łódzka. Polskich związkowców wsparła delegacja Związku Zawodowego KDFSZ z Węgier.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>