Czytaj prasę

 

Aktualności

Proces oprawcy z Barczewa

23 sierpnia w Warszawie odbyła się druga rozprawa procesu, w którym liderzy łódzkiej "Solidarności" z lat osiemdziesiątych, Andrzej Słowik i Jerzy Kropiwnicki pozwali jednego ze strażników więzienia w Barczewie o tortury, które stosował wobec nich 34 lata temu; Podczas rozprawy zeznawał Andrzej Słowik, który opisał dokładnie przebieg odbywania kary w Barczewie oraz warunki, jakie tam panowały, które urągały nawet ówczesnemu prawu.

 

Pilnie potrzebna krew

Na prośbę Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Oddział Elektrownia Bełchatów przekazujemy poniższy Komunikat

Koleżanki i Koledzy,

Zwracamy się z gorącą prośbą, w szczególności do krwiodawców oraz osób mogących oddać krew,  prosimy o pomoc - potrzebna jest pilnie Krew dla naszego kolegi  i przyjaciela Jacka Wąsika – Wiceprzewodniczącego KM NSZZ „Solidarność” Elektrowni Bełchatów.

Przy oddawaniu krwi, proszę o skierowanie daru na rzecz:

Jacek Wąsik

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Łodzi im. Wojskowej Akademii Medycznej , ul Żeromskiego 113.

Klinika Neurochirurgii i Nerwów Obwodowych

Krew można oddać w Punkcie pobrań Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, mieszczącego się w Przychodni "BCM" Pierwsze piętro, pok. nr 4 - ul. Edwardów 3A, 97-400 Bełchatów lub w każdym innym punkcie pobrań krwi.

Za Komisję:

Wiceprzewodniczący KM – Sławomir Kumilewski

30 rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi

13 czerwca br minęła 30 rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi; Łódzkie obchody rozpoczęły się przed Urzędem Miasta Łodzi, gdzie umieszczona jest Pamiątkowa Tablica upamietniająca przyznanie Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łodzi; Uroczystość prowadził ksiądz kanclerz Józef Tracz, a wzięli w niej udział ksiądz biskup Marek Marczak, administrator Archidiezecezji Łódzkiej, biskupi Ireneusz Pękalski i Adam Lepa, a także wicewojewoda Karol Młynarczyk, członek Zarządu Województwa Łódzkiego Marcin Bugajski oraz sekretarz Miasta Barbara Mrozowska-Nieradko, mieszkańcy Łodzi, uczniowie oraz liczne poczty sztandarowe, w tym Poczet Sztandarowy Regionu Ziemia Łódzka.

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Soloidarność" reprezentowali przewodniczący Waldemar Krenc oraz sekretarz Ireneusz Wach. Uczestnicy uroczystości wysłuchali wspomnień na temat wizyty Ojca Świętego w Łodzi a na koniec złożyli pod Tablicą kwiaty. Druga część uroczystości odbyła się w czterech parafiach, w pobliżu miejsc gdzie przebywał Jan Paweł II 30 lat temu. Członkowie Prezydium łódzkiej "Solidarności" uczestniczyli we mszy świętej w łódzkiej katedrze, a następnie złożyli kwiaty przed pomnikiem Jana Pawła II znajdującym się na placu katedralnym w Łodzi.

Dzień wcześniej, Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" z okazji wizuty Jana Pawła II w Łodzi zorganizował koncert religijno-patriotyczny, podczas którego wystąpili Dariusz Stachura – tenor, Aleksandra Bortkiewicz – sopran, Rafał Pikała – bas, Orkiestra Kameralna im. Jana Kiepury w Łodzi oraz Chór Parafii Matki Boskiej Różańcowej w Łodzi od dyrekcją Mikołaja Widawskiego. Koncert prowadziła Sylwia Nowicka. Zebrani wysłuchali między innymi pieśni Bogurodzica oraz Rotę w wykonaniu Chóru, kilka wersji Ave Maria w wykonaniu Aleksandry Borkiewicz, Dariusza Stachury i Rafała Pikały. Artyści zaśpiewali również wiele arii operowych, m.in. pieśń Don Kichota w wykonaniu Rafała Pikały. Publiczność nagrodziła wykonawców gromkimi brawami, prosząc ich kilkukrotnie o bis. Na koniec koncertu artyści wspólnie z publicznością odśpiewali ukochaną pieśń Ojca Świętego Jana Pawła II – Barkę. Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” reprezentowali sekretarz Ireneusz Wach oraz przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Teresa Kempska. Koncert odbył się w Kościele pw. Świętego Jana Ewangelisty w Łodzi przy ulicy Kazimierza Odnowiciela 5.

Partnerem regionalnym przedsięwzięcia była m.in. Gmina Rzgów.

II Forum Kobiet "Solidarności" w Łodzi

W dniach 9-10 czerwca pod hasłem „Kobieta łączy pokolenia” odbyło się w Łodzi II Ogólnopolskie Forum Kobiet „Solidarności”; Organizatorami Forum byli Krajowa Sekcja Kobiet NSZZ „Solidarność” oraz Regionalna Sekcja Kobiet Ziemi Łódzkiej; Partnerami wydarzenia byli: Urząd Miasta Łodzi, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”; Patronat Honorowy nad Forum objęli: Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień oraz Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda; Patronat Medialny objęty został przez: Tygodnik Solidarność, Telewizję Polską Oddział Łódź oraz Radio Łódź.

 

Oprócz 120 działaczek „Solidarności” z całej Polski w spotkaniu wzięli udział liczni goście: posłanka na Sejm RP Ewa Tomaszewska, wojewoda łódzki Zbigniew Rau, wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski, doradca marszałka województwa łódzkiego Jolanta Chełmińska, z-ca przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz, przewodniczący Regionów NSZZ „Solidarność”: Środkowo-Wschodniego Marian Król i Częstochowskiego Jacek Strączyński, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Dariusz Kucharski oraz koordynatorka ds. Kobietprzy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”Anna Wolańska. Z Regionu Ziemia Łódzka w Forum uczestniczyli przewodniczący Waldemar Krenc i sekretarz Ireneusz Wach.

Konferencję prowadziły przewodnicząca Sekcji Krajowej Kobiet Joanna Kruk oraz przewodnicząca Regionalnej Sekcji Kobiet Ziemi Łódzkiej Jolanta Kamińska. W swoich wystąpieniach zaproszeni goście podkreślali rolę kobiety w życiu społecznym i zawodowym, zwracali uwagę na ich cechy charakteru:aktywność, umiejętność przewidywania, odwagę, siłę i wielkie serce.

„To zaszczyt gościć na Łódzkiej Ziemi kobiety „Solidarności”. To duże przeżycie dla mojego pokolenia wrócić pamięcią do początku ruchu „Solidarności” - powitał kobiety z całej Polski wojewoda łódzki Zbigniew Rau . Z kolei przewodniczący łódzkiej „Solidarności” W. Krenc witając gości w Łodzi przypomniał, że w roku 1981 największy protest głodujących kobiet miał miejsce właśnie w naszym mieście. Tadeusz Majchrowicz w wystąpieniu przekazał pozdrowienia od przewodniczącego Piotra Dudy i nawiązał do akcji „Godny wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego”. 

Słowo Boże do zebranych wygłosił duszpasterz ludzi pracy, kapelan łódzkiej „Solidarności” ks. Grzegorz Michalski. Ks. Grzegorz nawiązał do obchodzonej w czerwcu br. XXX rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi.

Po wystąpieniach gości przedstawione zostały dwa referaty. W pierwszym pełnomocnik ds. równego traktowania przy Urzędzie Miasta Łodzi Monika Kamieńska zwróciła uwagę  na problem równości kobiet i mężczyzn. Drugi referat pod tytułem „Potencjał kobiecości – na czym polega nasza siła” wygłosiła dr hab. Dorota Merecz-Kot.

II Ogólnopolskie Forum Kobiet połączono z obchodami 25 rocznicy powstania Krajowej Sekcji Kobiet NSZZ „Solidarność”. Z tej okazji, wiele z przybyłych działaczek zostało uhonorowanych Medalem 25-lecia KSK. Za wspieranie działań Sekcji Kobiet jedno z odznaczeń przypadło dla Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”. Pamiątkowy medal w imieniu przewodniczącego W. Krenca odebrał sekretarz ZR Ireneusz Wach.

28 Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Solidarności" i Olimpijczyków

W dniach 29 czerwca – 1 lipca br odbędzie się 28 Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków, którego organizatorem jest Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”.

 

Program Wyścigu:

I etap – 28 czerwca

Łódź – Zduńska Wola

II etap – 28 czerwca

Tomaszów Maz. – Kielce

III etap – 29 czerwca

Radom – Stalowa Wola

IV etap – 30 czerwca

Mielec – Krosno

V etap – 1 lipca

Świdnik - Lublin

9 Mini Wyścig "Solidarności"

Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków, to nie tylko ściganie na najwyższym poziomie; Przy okazji każdego wyścigu dla zawodowców odbywają się w miastach startu i miastach mety wyścigi dla dzieci; Prawo startu mają dzieci do lat 12; Każdy uczestnik Mini Wyścigu „Solidarności” musi posiadać rower i kask; Mini Wyścig „Solidarności” rozgrywany jest już po raz 9.

Wyścigi dla dzieci będą rozgrywane w następujących miejscowościach:

25 czerwca – Łódź, Park im. J. Poniatowskiego

28 czerwca – Zduńska Wola, ul. Łaska 61

28 czerwca – Tomaszów Mazowiecki, Plac Kościuszki

29 czerwca – Radom, ul. 25 Czerwca 47

29 czerwca – Stalowa Wola, al. Jana Pawła II 1

30 czerwca – Mielec, al. Niepodległości 7

30 czerwca – Krosno, Park Jordanowski

01 lipca – Świdnik, ul. Niepodległości 14

01 lipca – Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62

Konferencja "Godny wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego" Łódź, 31 maja

W dniu 31 maja w Regionie Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” odbyła się konferencja„Godny wybór, Przywrócenie wieku emerytalnego”; Na konferencji temat ten przybliżyli: przedstawiciel Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – wiceminister Krzysztof Michałkiewicz, Kancelarii Prezydenta RP – doradca Prezydenta RP Marta Gajęcka, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – wicewojewoda Karol Młynarczyk, Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” – sekretarz Prezydium Ewa Zydorek oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – dyrektor I Oddziału w Łodzi – Romana Mierzejewska.

W konferencji udział wzięli członkowie Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej, związkowcy oraz zaproszeni goście, w tym dyrektorzy pozostałych oddziałów ZUS z województwa łódzkiego, a także przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz dyrektorzy powiatowych urzędów pracy. Na Sali obecni byli również przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Krzysztof Borkowski, przewodniczący Zarządu Regionu Piotrkowskiego NSZZ „Solidarność” Zbigniew Bogusławski oraz pierwszy przewodniczący łódzkiej „Solidarności”, były wiceminister pracy Andrzej Słowik. Moderatorem spotkania był przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc.

Celem odbywających się spotkań, kolejno we wszystkich miastach wojewódzkich, w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej przez resort rodziny pracy i polityki społecznej wspólnie z Kancelarią Prezydenta oraz „Solidarnością”, jest wyjaśnienie obywatelom, jakie będą zasady i warunki przechodzenia na emeryturę po przywróceniu wieku emerytalnego.  Podkreślano, że wprowadzone zmiany w systemie emerytalnym po 1 października br. to wynik zobowiązań przedwyborczych kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy z NSZZ „Solidarność”.

Przewodniczący W. Krenc zaznaczył podczas konferencji, że 1 października to data historyczna „przywracająca godność polskiego pracownika”. Przypomniał też o batalii, jaką prowadziła „Solidarność”, przeciwko decyzji o wydłużeniu wieku emerytalnego przez rząd PO i PSL

Prelegenci podkreślali, że Polacy od października będą mieli WYBÓR kiedy chcą przejść na emeryturę, a pracodawca nie będzie mógł nakazać pracownikowi przejścia na emeryturę.

Dyrektorka łódzkiego ZUS-u Romana Mierzejewska zwróciła m.in. uwagę, iż stanowiska doradców w Zakładach Ubezpieczeń Społecznych zaczną funkcjonować już od lipca tego roku, a więc będzie możliwość wcześniejszego skonsultowania się z doradcą w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w sprawie swojej przyszłej emerytury. Konsultant po zapoznaniu się z indywidualną sytuacją danego ubezpieczonego, będzie mógł wyliczyć wysokość przysługującej mu emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego, a także ewentualną wysokość emerytury po przepracowaniu dodatkowych lat. Ministerstwo i ZUS szacują, że każdy dodatkowy rok pracy (po osiągnięciu wieku emerytalnego), to dodatkowo ok. 8% wyższa emerytur.

 << nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67   starsze >>