Czytaj prasę

 

Aktualności

Obchody rocznicowe w Radomsku

2 października w Radomsku odbyły się uroczystości związane z 37 rocznicą powstania NSZZ „Solidarność” oraz 27 rocznicą powstania krajowych struktur emerytów i rencistów NSZZ „Solidarność”; Na czele komitetu organizacyjnego uroczystości stanęli poseł na sejm RP Anna Milczanowska, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Dariusz Kucharski oraz przewodniczący Komisji Terenowej Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” w Radomsku Stanisław Ciupa; Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz samorządowych, w tym prezydent Radomska Jarosław Ferenc, a także przedstawiciele władz NSZZ „Solidarność” - Regionu Ziemia Łódzka, sekretarz ZR Ireneusz Wach oraz Podregionu Radomsko, przewodnicząca Anna Kaurzel, pełniąca jednocześnie funkcję przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” i wiceprzewodniczący Podregionu Tomasz Jamrozik.

Sala, w której odbywała się uroczystość była wypełniona po brzegi, głównie członkami NSZZ „Solidarność”, w tym wieloma działaczami NSZZ „Solidarność” z lat ubiegłych. W trakcie uroczystości głos zabierali m.in. poseł na Sejm Anna Milczanowska, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów Dariusz Kucharski oraz sekretarz łódzkiej „Solidarności” Ireneusz Wach. Goście w swoich wystąpieniach podkreślali rolę emerytów i rencistów zrzeszonych we wszystkich strukturach NSZZ „Solidarność” w realizacji celów, jakie stawia przed sobą Związek. W dalszej części uroczystości zaplanowano wręczenie zasłużonym działaczom NSZZ „Solidarność” odznaczeń „Semper Fidelis” przyznanych przez Prezydium Krajowego Sekretariat Emerytów i Rencistów. Z tego też względu goście w swoich wystąpieniach składali gratulacje odznaczonym i dziękowali im za to, iz byli i są zawsze wierni ideałom „Solidarności”. Odznaczenia otrzymali Jan i Henryka Bareła, Grażyna Ciszewska, Janina Gaj, Marian Łazuch, Grażyna i Ryszard Olczyk, Andrzej Półrola, Jan Szczepańczyk i Stanisław Trzeciak. Po zakończeniu tej części uroczystości delegacje złożyły kwiaty pod Tablicą bł. ks. Jerzego Popiełuszko. W imieniu NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemia Łódzka oraz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów wiązankę złożyła delegacja w składzie: Ireneusz Wach, Dariusz Kucharski, Wiktor Kubisiak. Uroczystości zakończyły się mszą święta w Kolegiacie pw. św. Lamberta w Radomsku.

Zdjęcia: Katarzyna Smędzik

Zmarł Grzegorz Królikiewicz

Z głębokim żalem żegnamy

ŚP GRZEGORZA KRÓLIKIEWICZA

wybitnego reżysera filmowego, autora książek poświęconych teorii kina,

społecznika oraz nauczyciela wielu pokoleń filmowców.

Śp. Grzegorz Królikiewicz za swoje filmy tj.  "Na wylot" (1972), "Wieczne pretensje" (1974), "Przypadek Pekosińskiego" (1993) czy "Sąsiady" (2014) otrzymał wiele nagród m.in. nagrodę FIPRESCI na Festiwalu w Mannheim, Złote Lwy na Festiwalu w Gdyni czy nagrodą Specjalną Festiwalu w Karlovych Varach. W roku 2010 na III Festiwalu Filmów o Rodzinie FOR otrzymał Nagrodę Specjalną Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” za film „Kern”.

W 2011 roku  odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W tym samym roku otrzymał nagrodę Jego Eminencji ks. Józefa Kardynała Glempa, Prymasa-Seniora. W 2013 roku odebrał Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 2 października 2017 r., w Łodzi. Msza Święta Pogrzebowa rozpocznie się o godz. 12.00 w Kościele pw. Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 60 w Łodzi

Uroczystości pogrzebowe na części ewangelickiej Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej 43 rozpoczną się o godzinie 13.30. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy.

Obchody 78 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę

17 września minęła 78 rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę; Aby przypomnieć tamte tragiczne wydarzenia Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” wspólnie z Zarządem Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Zarządem Związku Sybiraków Oddział w Łodzi oraz Dyrekcją XII Liceum Ogólnokształcącego im.

Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi zorganizował uroczystości przed Pomnikiem Ofiar Komunizmu przy alei Anstadta w Łodzi. Wzięli w nich udział wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Krzysztof Stasiak, w imieniu prezydent Miasta Łodzi dyrektor Mariusz Goss, dyrektor łódzkiego Oddziału IPN Dariusz Rogut, Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich, stowarzyszeń i członków NSZZ „Solidarność” na czele z przewodniczącym Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemarem Krencem. Liczna też była reprezentacja służb mundurowych z Komendantem Wojewódzkim Policji insp. Andrzejem Łapińskim, Komendantem Miejskim Policji Pawłem Karolakiem, Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej st. Bryg. Jarosławem Wlazłowskim, mł. bryg. Grzegorzem Wąsikiem i zastępcą komendanta Straży Miejskiej w Łodzi Wojciechem Płoszajem. W uroczystości wzięły też udział poczty sztandarowe Komendy Miejskiej w Łodzi, Straży Miejskiej w Łodzi, XII Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego, a także poczty NSZZ „Solidarność” – Zarządu Regionu, PKP Cargo oraz MPK Łódź. Przed pomnikiem znalazła się też młodzież szkolna XII LO w Łodzi. Uczestnicy obchodów wysłuchali przemówień wicewojewody Karola Młynarczyka, przewodniczącego Waldemara Krenca, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi Krzysztofa Stasiaka, a także świadków historii, uczestników wydarzeń sprzed 78 lat, wice przewodniczącego Zarządu Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego – Kazimierza Skibickiego, wiceprzewodniczącego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – mjr Włodzimierza Pajdowskiego oraz prezesa łódzkiego Oddziału Związku Sybiraków – Stanisława Jurkina. Na koniec złożono przed pomnikiem wieńce, kwiaty i znicze.

 

16 września - pikieta przed siedzibą Komisji Europejskiej w Warszawie w obronie wieku emerytalnego

W sobotę, 16 września 2017 roku przed siedzibą Komisji Europejskiej w Warszawie odbyła się pikieta przeciwko bezprawnej próbie pozbawienia polskich kobiet prawa do przejścia na emeryturę w wieku 60 lat; Komisja Europejska, pod pretekstem rzekomej dyskryminacji polskich kobiet, kwestionuje zróżnicowanie wieku emerytalnego w Polsce wchodzące w życie z dniem 1 października br; Próbuje ingerować w suwerenne decyzje polskich obywateli, nie mając do tego żadnego tytułu prawnego, co podkreślali w swoich wystąpieniach zaproszeni goście - eurodeputowani do Parlamentu Europejskiego: Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska i Jacek Saryusz-Wolski.

Na pikiecie pojawili się również posłowie na Sejm RP: Janusz Śniadek, Jan Mosiński oraz Ewa Tomaszewska. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda z całą stanowczością przypomniał po raz kolejny, iż niższy wiek emerytalny kobiet w naszym kraju, to nie jest dyskryminacja kobiet, a ich przywilej, który wynika ze szczególnej roli, jakie pełnią w polskim społeczeństwie. W pikiecie wzięło udział kilka tysięcy związkowców, z czego około 500 z Regionu Ziemia Łódzka.

 

 

Łódzkie obchody 37. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”

31 sierpnia odbyły się, zorganizowane przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" obchody 37 rocznicy powstania NSZZ "Solidarność"; Rozpoczęły się mszą świętą kościele pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus (u oo Jezuitów) w Łodzi, której przewodniczył ksiądz biskup Adam Lepa; Po mszy przewodniczący Zarządu Regionu łódzkiej "Solidarności" Waldemar Krenc wraz z pierwszym przewodniczącym i wiceprzewodniczącym Zarządu Regionalnego Andrzejem Słowikiem i Jerzy Kropiwnickim złożył wiązankę na symbolicznym grobie bł ks Jerzego Popiełuszko, znajdującym się przed kościołem oo Jezuitów; Następnie uczestnicy obchodów przeszli przed Pomnik–Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka znajdujący się przed kościołem Podwyższenia św Krzyża, gdzie wysłuchali przemówienia przewodniczącego Waldemara Krenca oraz złożyli wiązanki i znicze przed pomnikiem.

Medale dla zasłużonych

Przed obchodami 37 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” w Łodzi, 31 sierpnia 2017 r odbyła się uroczystość wręczenia Medali „O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 - 4 VI 1989” oraz  Medali „Pro Patria”.

Kapituła Medalu „O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13.XII.1981-4.VI.1989” powstała po to, aby wolna, odrodzona Polska mogła uhonorować tych, którzy za tę wolność walczyli. Głównym orędownikiem powstania Kapituły Medalu był Jerzy Kropiwnicki. Medal był przyznawany działaczom opozycji antykomunistycznej z Regionu Łódzkiego. Od 2001 roku przyznano 638 medali. Dzisiaj, gdy już w odpowiedni sposób państwo polskie dba o tych ludzi, a więc gdy ustanowiono „Krzyż Wolności i Solidarności” oraz weszła w życie ustawa „O działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych”, Kapituła Medalu uznała, iż można zakończyć tę misję i w 37 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych po raz ostatni wręczyła Medale.

W związku z zakończeniem prac kapituły Medalu „O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13.XII.1981-4.VI.1989” Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” złożyło wnioski o odznaczenie Medalem „Pro Patria” członków ww. kapituły. Wręczenie Medali „Pro Patria” odbyło się przed uhonorowaniem działaczy opozycji antykomunistycznej przez członków Kapituły, a dokonał tego przedstawiciel Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Medale „O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13.XII.1981-4.VI.1989” w dniu 31 sierpnia 2017 r. otrzymali: Mirosław Borusiewicz, Władysław Brylik, Marek Cichoń, Lech Ciszewski, Stanisław Ciupa, Paweł Darnowski, Anna Dobrzyńska, Andrzej Ganicz, Zofia Grabowska, Grzegorz Grabowski, Anna Jakuszewska, Maria Jaszczak, Marek Łęcki, Andrzej Miegoń, Elżbieta Nawrocka-Zaleska, Stanisław Nowak, Barbara Pajkert-Skórska, Jadwiga Palka, Maciej Prochowski, Andrzej Puchowski, Franciszek Sadawa, Zbigniew Skatulski.

Medale „Pro Patria” otrzymali: ks. Józef Belniak, Bernard Cichosz, Barbara Gruszczyńska, Rafał Kasprzyk, Waldemar Krenc, Jerzy Kropiwnicki, Maria Lubera, Maria Maciaszczyk, Henryk Marczak, Jadwiga Palka, Bogdan Stasiak i Bogdan Ścibut.

37 rocznica strajku w MPK Łódź

26 sierpnia przed pamiątkową Tablicą odbyły się obchody upamiętniające 37 rocznicę strajku łódzkiego MPK, który zatrzymał w roku 1980 prawie całe miasto, a w efekcie doprowadził do podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania NSZZ „Solidarność”; Obchody zorganizowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w MPK Łódź; Podczas uroczystości głos zabrali przewodniczący „Solidarności” łódzkiego MPK Andrzej Szymczak oraz przewodniczący Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc.

Obydwaj w swoich przemówieniach podziękowali wszystkim tym, którzy 37 lat temu brali udział w tamtych wydarzeniach oraz liderom, którzy zakładali wtedy Komitet Strajkowy. „To Wy zapaliliście ten ląd do wolnej Polski” – powiedział W. Krenc, kierując te słowa do pracowników MPK Łódź. „Dziękuję Komisji Międzyzakładowej w MPK Łódź za to, że kontynuuje tą tradycję i organizuje te obchody, bo to Wy macie prawo i obowiązek do tego. Nikt inny” – kontynuował przewodniczący W. Krenc. Uczestnicy obchodów wysłuchali pieśni patriotycznych granych przez Orkiestrę Dętą MPK Łódź oraz złożyli kwiaty pod Tablicą upamiętniającą tamte wydarzenia. W imieniu Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” kwiaty złożyli przewodniczący Waldemar Krenc i sekretarz Ireneusz Wach.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68   starsze >>