Czytaj prasę

 

Aktualności

Łódzkie obchody Narodowego Dnia Niepodległości

Obchody 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę rozpoczęły się Mszą Świętą w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi, którą celebrował metropolita łódzki ks arcybiskup Grzegorz Ryś; Po zakończeniu mszy, na placu katedralnym przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbyły się uroczystości zorganizowane przez Wojewodę Łódzkiego; Wzięli w niej udział przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, Parlamentu Europejskiego, instytucji państwowych i samorządowych, służb mundurowych, organizacji kombatanckich i społecznych oraz NSZZ „Solidarność”; Uczestnicy obchodów wysłuchali przemówienia wojewody łódzkiego oraz Niepodległościowego Apelu Pamięci, a także obejrzeli defiladę kompanii honorowych służb mundurowych.

Na koniec delegacje złożyły kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza. W imieniu Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” kwiaty złożyli przewodniczący ZR Waldemar Krenc, zastępca przewodniczącego Bogdan Osiński oraz sekretarz ZR Ireneusz Wach.
Po zakończeniu uroczystości wojewódzkich rozpoczął się marsz niepodległościowy zorganizowany przez Zarząd Regionu łódzkiej „Solidarności” wspólnie ze Społecznym Komitetem Obchodów Rocznic i Świąt Narodowych im. Grzegorza Palki. Uczestnicy pochodu w rytmie pieśni legionowych przemaszerowali ulicą Piotrkowską przed Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Traugutta. Uroczystość rozpoczęła się od podniesienia Flagi Państwowej na maszt oraz odegrania Hymnu Państwowego. Następnie obecni wysłuchali okolicznościowych wystąpień przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej Waldemara Krenca oraz honorowego przewodniczącego Społecznego Komitetu Obchodów Rocznic i Świąt Narodowych im. G Palki Jerzego Kropiwnickiego. W uroczystości przed pomnikiem Marsz. J. Piłsudskiego wzięli udział poseł na Sejm RP Alicja Kaczorowska, wojewoda łódzki Zbigniew Rau, komendanci Wojewódzkiej i Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Jarosław Wlazłowski i Grzegorz Wąsik, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji społecznych i kombatanckich, członkowie i sympatycy NSZZ „Solidarność”, mieszkańcy Łodzi. W trakcie uroczystości przed pomnikiem uczestnicy mieli okazję wysłuchać pieśni „Warszawianka”, „Pierwsza Kadrowa” oraz „Marsz Pierwszej Brygady”. Uroczystość zakończyła się złożeniem wiązanek i zniczy przed pomnikiem. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność” - Zarządu Regionu Ziemia Łódzka, Organizacji Międzyzakładowej MPK Łódź, Organizacji Zakładowej Wojewódzkiego ZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji oraz Sekretariatu Emerytów i Rencistów. Poczet Flagowy wystawiło Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego a asystę przy Pomniku pełniła Polska Organizacja Wojskowa Obwód Łódź.

Zwolnienie z pracy działacza - stanowisko Podregionu Radomsko

Podregion Radomsko na swoim posiedzeniu podjął stanowisko w sprawie zwolnienia z pracy przewodniczącego Komisji Zakładowej w Urzędzie Miasta Radomsko.

Tekst stanowiska prezentujemy poniżej.

Zwolnienie z pracy związkowca w Radomsku

Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” stanowczo zaprotestowało przeciwko niezgodnemu z prawem rozwiązaniu umowy o pracę z przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Miasta Radomska  przez Prezydenta Miasta Jarosława Ferenca.

Decyzja o rozwiązaniu umowy o pracę podjęta przez Prezydenta Miasta Radomska,  w sposób oczywisty narusza prawa i wolności związkowe gwarantowane m.in. w Konstytucji RP, ustawie o związkach zawodowych, czy też w Konwencjach Prawa Międzynarodowego.

W podjętym stanowisku Prezydium ZR domaga się od Prezydenta Radomska przywrócenia do pracy przewodniczącego Komisji Zakładowej w Urzędzie Miasta Radomska. Niespełnienie tego żądania skutkować będzie podjęciem przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” akcji protestacyjnych w celu obrony słusznego interesu członka Związku.

Pełny tekst stanowiska tutaj.

33 rocznica zamordowania bł. ks. Jerzego Popiełuszki

19 października, w 33 rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, uprowadzonego, a następnie zamordowanego przez funkcjonariuszy komunistycznej służby bezpieczeństwa, członkowie Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" wraz z ojcem Józefem Łągwą, jezuitą z parafii pw Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi złożyli wiązankę oraz zapalili znicz na symbolicznym Grobie bł ks Jerzego Popiełuszki, znajdującym się przy kościele oo Jezuitów przy ulicy Sienkiewicza w Łodzi.

Pikieta NSZZ "Solidarność" Tesco w Pradze

17 października, przed siedzibą Zarządu Tesco na Europę Środkową w Pradze odbył się protest pracowników Tesco Poland; Spowodowany był on brakiem porozumienia pomiędzy NSZZ „Solidarność” a Zarządem Tesco w Europie Centralnej, a dotyczył między innymi  podwyżek wynagrodzenia oraz nierównych standardów zatrudnienia w Tesco.

W proteście udział wzięło około 100 osób, z czego blisko 40 z Regionu Ziemia Łódzka. Polskich związkowców wsparła delegacja Związku Zawodowego KDFSZ z Węgier.

Obchody rocznicowe w Radomsku

2 października w Radomsku odbyły się uroczystości związane z 37 rocznicą powstania NSZZ „Solidarność” oraz 27 rocznicą powstania krajowych struktur emerytów i rencistów NSZZ „Solidarność”; Na czele komitetu organizacyjnego uroczystości stanęli poseł na sejm RP Anna Milczanowska, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Dariusz Kucharski oraz przewodniczący Komisji Terenowej Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” w Radomsku Stanisław Ciupa; Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz samorządowych, w tym prezydent Radomska Jarosław Ferenc, a także przedstawiciele władz NSZZ „Solidarność” - Regionu Ziemia Łódzka, sekretarz ZR Ireneusz Wach oraz Podregionu Radomsko, przewodnicząca Anna Kaurzel, pełniąca jednocześnie funkcję przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” i wiceprzewodniczący Podregionu Tomasz Jamrozik.

Sala, w której odbywała się uroczystość była wypełniona po brzegi, głównie członkami NSZZ „Solidarność”, w tym wieloma działaczami NSZZ „Solidarność” z lat ubiegłych. W trakcie uroczystości głos zabierali m.in. poseł na Sejm Anna Milczanowska, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów Dariusz Kucharski oraz sekretarz łódzkiej „Solidarności” Ireneusz Wach. Goście w swoich wystąpieniach podkreślali rolę emerytów i rencistów zrzeszonych we wszystkich strukturach NSZZ „Solidarność” w realizacji celów, jakie stawia przed sobą Związek. W dalszej części uroczystości zaplanowano wręczenie zasłużonym działaczom NSZZ „Solidarność” odznaczeń „Semper Fidelis” przyznanych przez Prezydium Krajowego Sekretariat Emerytów i Rencistów. Z tego też względu goście w swoich wystąpieniach składali gratulacje odznaczonym i dziękowali im za to, iz byli i są zawsze wierni ideałom „Solidarności”. Odznaczenia otrzymali Jan i Henryka Bareła, Grażyna Ciszewska, Janina Gaj, Marian Łazuch, Grażyna i Ryszard Olczyk, Andrzej Półrola, Jan Szczepańczyk i Stanisław Trzeciak. Po zakończeniu tej części uroczystości delegacje złożyły kwiaty pod Tablicą bł. ks. Jerzego Popiełuszko. W imieniu NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemia Łódzka oraz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów wiązankę złożyła delegacja w składzie: Ireneusz Wach, Dariusz Kucharski, Wiktor Kubisiak. Uroczystości zakończyły się mszą święta w Kolegiacie pw. św. Lamberta w Radomsku.

Zdjęcia: Katarzyna Smędzik

Zmarł Grzegorz Królikiewicz

Z głębokim żalem żegnamy

ŚP GRZEGORZA KRÓLIKIEWICZA

wybitnego reżysera filmowego, autora książek poświęconych teorii kina,

społecznika oraz nauczyciela wielu pokoleń filmowców.

Śp. Grzegorz Królikiewicz za swoje filmy tj.  "Na wylot" (1972), "Wieczne pretensje" (1974), "Przypadek Pekosińskiego" (1993) czy "Sąsiady" (2014) otrzymał wiele nagród m.in. nagrodę FIPRESCI na Festiwalu w Mannheim, Złote Lwy na Festiwalu w Gdyni czy nagrodą Specjalną Festiwalu w Karlovych Varach. W roku 2010 na III Festiwalu Filmów o Rodzinie FOR otrzymał Nagrodę Specjalną Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” za film „Kern”.

W 2011 roku  odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W tym samym roku otrzymał nagrodę Jego Eminencji ks. Józefa Kardynała Glempa, Prymasa-Seniora. W 2013 roku odebrał Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 2 października 2017 r., w Łodzi. Msza Święta Pogrzebowa rozpocznie się o godz. 12.00 w Kościele pw. Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 60 w Łodzi

Uroczystości pogrzebowe na części ewangelickiej Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej 43 rozpoczną się o godzinie 13.30. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65   starsze >>