Czytaj prasę

 

Aktualności

Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia

 

WŁODZIMIERZOWI JANIAKOWI

 

członkowi Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”,

z powodu śmierci

MAMY

składają członkowie i pracownicy

Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”

Łódzkie obchody 38 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

31 sierpnia br odbyły się w Łodzi obchody 38 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, które doprowadziły do powstania NSZZ „Solidarność”; Obchody zorganizował Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, a rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w Kościele pw Najświętszego Imienia Jezus (u oo Jezuitów) w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 60; Mszy przewodniczył ksiądz biskup senior Adam Lepa; Po mszy przewodniczący Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc wraz z byłymi działaczami łódzkiej „Solidarności” Andrzejem Słowikiem i Jerzym Kropiwnickim złożyli kwiaty i zapalili znicz na symbolicznym Grobie bł ks Jerzego Popiełuszko znajdującym się przed kościołem oo Jezuitów; Następnie uczestnicy uroczystości, na czele z pocztami sztandarowymi, przemaszerowali pod Pomnik Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka znajdujący się przed Kościołem Podwyższenia św Krzyża; Tam zebrani wysłuchali przemówienia przewodniczącego Waldemara Krenca, wysłuchali utworów Jana Pietrzaka i Jacka Kaczmarskiego oraz złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, instytucji państwowych, służb mundurowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz członkowie i sympatycy NSZZ „Solidarność”. Ponadto uroczystość uświetniła obecność pocztów sztandarowych NSZZ "Solidarność". W imieniu Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” kwiaty złożyli przewodniczący Waldemar Krenc wraz z zastępcami Piotrem Ścieśko, Ireneuszem Wachem oraz członkiem Prezydium Przemysławem Grędą.

Jysk Sp. z o.o. zwalnia działacza związkowego

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Jysk Sp z  oo Tomaszem Jamrozikiem Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w dniu 27 sierpnia br podjął stanowisko, w którym zażądał natychmiastowego przywrócenia do pracy zwolnionego działacza oraz wezwał pracodawcę do zaprzestania łamania obowiązującego w Polsce prawa wynikającego z art 32 ustawy o związkach zawodowych.

Pełny tekst stanowiska ZR tutaj.

Natychmiastowego przywrócenia do pracy T. Jamrozika wraz z zadośćuczynieniem za wyrządzone mu szkody zażądał również przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda w piśmie do dyrektora generalnego Jysk Sp. z o.o. Polska. P. Duda stwierdził w piśmie, iż konflikt z „Solidarnością” w Jysk jest konfliktem z całym Związkiem, a o zaistniałej sytuacji poinformował Ambasadora Królestwa Danii w Polsce. Poniżej tekst pism przewodniczącego KK P. Dudy. W sprawie zwolnionego działacza stanowisko podjęła również Komisja Krajowa (tekst stanowiska KK tutaj).

Pismo do Generalnego Dyrektora Jysk Sp. z o.o. w Polsce

Pismo do Ambasadora Królestwa Danii w Polsce

Przypominamy, iż Jysk Sp. Z o.o.w dniu 20 sierpnia br. rozwiązała bez wypowiedzenia umowę o pracę z przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Tomaszem Jamrozikiem. Powodem rozwiązania umowy o pracę było rzekome naruszenie przez T. Jamrozika podstawowych obowiązków pracowniczych polegających na podawaniu nieprawdziwej i zawyżonej liczby członków Związku, co prowadziło do zwolnienia (w niewłaściwym wymiarze) z obowiązku wykonywania pracy przez działaczy Komisji Zakładowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (w ramach tzw. godzin związkowych). Tomasz Jamrozik pełni funkcję przewodniczącego KZ w Jysk, a jego stosunek umowy o pracę został wskazany do szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy. Pracodawca zwrócił się do Komisji Zakładowej w Jysk oraz do Zarządu Regionu (T. Jamrozik pełni funkcję członka Zarządu Regionu) o opinię na temat zasadności rozwiązania umowy o pracę. Zarówno Komisja Zakładowa, jak i Zarząd Regionu uznali zarzuty pracodawcy za nieprawdziwe i bezpodstawne, i nie wyraziły zgody na rozwiązanie umowy o pracę z przewodniczącym KZ. Według NSZZ „Solidarność” przyczyna rozwiązania umowy o pracę pozbawiona jest jakichkolwiek konkretów, a okoliczności uzasadniające tę decyzję były objęte postępowaniem przygotowawczym przez Prokuraturę, które zostało umorzone z powodu braku znamion czynu zabronionego. Obecnie sprawa badana jest ponownie tylko ze względu na złożone przez Jysk Sp. z o.o. zażalenia na decyzję Prokuratury.

Konflikt na linii Jysk – Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Jysk trwa od lat. Między innymi przedstawiciel Jysk Sp. z o.o. złożył doniesienie na przewodniczącego zakładowej „Solidarności” Tomasza Jamrozika zarzucając mu prowadzenie strony internetowej Organizacji Zakładowej bez zarejestrowania. Sprawa trafiła do Sądu, który z zarzutów T. Jamrozika oczyścił.

38 rocznica strajku w łódzkim MPK

27 sierpnia br przed pamiątkową Tablicą upamiętniającą protest pracowników MPK łódź, który rozpoczął się 26 sierpnia 1980 roku, odbyła się uroczystość zorganizowana przez Organizację Międzyzakładową NSZZ "Solidarność" w MPK Łódź; Podczas uroczystości głos zabrali przewodniczący OM NSZZ "S" w MPK Łódź Andrzej Szymczak oraz przewodniczący Zarządu Regionu łódzkiej "Solidarności" Waldemar Krenc.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji państwowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz członkowie i sympatycy NSZZ "Solidarność". Uroczystość wzbogaciły utwory Jana Pietrzaka i Jacka Kaczmarskiego wykonane przez Orkiestrę MPK Łódź. Obecni na uroczystości złożyli pod Tablicą kwiaty. W imieniu Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" kwiaty złożyła delegacja w składzie: przewodniczący ZR Waldemar Krenc oraz zastępcy przewodniczącego Piotr Ścieśko i Ireneusz Wach.

Obchody XXXVIII rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” serdecznie zaprasza członków i sympatyków Związku do wzięcia udziału w uroczystościach z okazji XXXVIII rocznicy powstania NSZZ „Solidarność"; Obchody rozpocznie uroczysta Msza Święta, która zostanie odprawiona w piątek 31 sierpnia br o godzinie 16:00 w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus (u oo Jezuitów) w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 60;

Po mszy nastąpi przemarsz uczestników pod Pomnik–Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka znajdujący się przed Kościołem Podwyższenia św Krzyża przy ul Sienkiewicza 38, gdzie zostaną złożone kwiaty; Okolicznościowe przemówienie wygłosi przewodniczący ZR ZŁ NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc.

Komisje Zakładowe oraz organizacje i osoby prywatne, które zamierzają składać kwiaty pod pomnikiem prosimy o zawiadomienie Regionu ZŁ (do dnia 29.08.br.) pok. 311, telefonicznie 42 67-72-627, 42 67-72-628, 42 67-72-611 lub drogą mailową na adres: sekretariat.lodz@solidarnosc.org.pl


 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w MPK w Łodzi zaprasza wszystkich, którzy pozostali wierni ideałom „Solidarności” pod Pamiątkową Tablicę przy ulicy Kraszewskiego 7/9, gdzie w dniu 27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 odbędą się uroczystości z okazji XXXVIII rocznicy strajku w MPK-Łódź. Pod tablicą złożone zostaną kwiaty i zostaną wygłoszone okolicznościowe przemówienia.

Nekrolog

Z głębokim żalem żegnamy

 

Ś P  TOMASZA FALANĘ

 

Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w „Apator-Elkomtech” S A

Delegata na Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”.

 

Wyrazy współczucia

 

RODZINIE

 

składa Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 3 sierpnia 2018 r. (piątek) o godz. 13:30 na Cmentarzu św. Mateusza, ul. Sopocka 18 w Łodzi. 

Marsz głodowy - 30 lipca 1981

NSZZ SOLIDARNOŚĆ Ziemi Łódzkiej 37 lat temu 30 lipca 1981 zorganizował i przeprowadził Marsz Głodowy w Łodzi na ulicy Piotrkowskiej od siedziby "Solidarności" (Piotrkowska 262) do Placu Wolności; Marsz zostaje zakończony przemówieniem Andrzeja Słowika - przewodniczącego Zarządu Regionalnego łódzkiej "Solidarności i liderów związkowych.

Więcej na ten temat w ŁWD<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71   starsze >>