Czytaj prasę

 

Aktualności

Pikieta w obronie zwolnionego działacza

20 stycznia br odbyło się pierwsze tegoroczne posiedzenie Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej; W związku z organizowaną przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” w Polskiej Spółce Gazownictwa pikietą mająca na celu przywrócenie do pracy zwolnionego przewodniczącego Komisji Podzakładowej w łódzkim Oddziale Spółki, Zarząd Regionu przyjął stanowisko, w którym poparł działania Komisji Zakładowej i zwrócił się do przewodniczących i członków organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” o czynny udział w pikiecie;

Pikieta odbędzie się w dniu 7 lutego br (piątek) w godzinach 14:30-15:30 przed siedzibą Oddziału Zakładu Gazowniczego w Łodzi przy ulicy Targowej 18.

Ponadto na posiedzeniu omówiono sprawy bieżące oraz przeprowadzone zostało szkolenie na temat zasad i funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Tekst stanowiska ZR

Informacja dotycząca liczby członków organizacji związkowej

Przypominamy, iż wszystkie organizacje zakładowe (miedzyzakładowe) są zobowiązane najpóźniej do dnia 10 stycznia 2020 roku złożyć pracodawcy informację o liczbie członków będących pracownikami lub innymi osobami wykonującymi pracę zarobkową w firmie;

Informacja dotyczy liczby członków według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku (podstawa prawna: art 251 ustawy o związkach zawodowych).

Waże! Niezłożenie w terminie informacji o liczbie członków może skutkować utratą uprawnień zakładowej organizacji związkowej.

Czytaj "Tygodnik Solidarność"

Kupując „Tygodnik Solidarność” wspierasz polską, niezależną prasę; Tygodnik został założony w 1981 roku i był pierwszym po II wojnie światowej niekomunistycznym pismem ukazującym się oficjalnie w Europie Środkowo-Wschodniej; Od początku wydawany jest przez NSZZ „Solidarność”; Tygodnik ma charakter magazynu i zajmuje się sprawami politycznymi, społecznymi oraz gospodarczymi.

Na jego łamach zamieszczają swoje teksty znani i cenieni publicyści. Tygodnik rozprowadzany jest na terenie całego kraju. W ostatnim czasie zostało podpisane porozumienie z siecią Empik i od numeru 45 tygodnik jest już dostępny we wszystkich salonikach prasowych tej sieci.

Opłatek w łódzkiej "Solidarności"

16 grudnia br odbył się tradycyjny opłatek w Regionie Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"; Wśród gości pojawili się posłowie na Sejm RP Waldemar Buda, Marek Matuszewski i Włodzimierz Tomaszewski, wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber, wicewojewoda Karol Młynarczyk, wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek, a także prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz, wiceprezydent Zgierza Tomasz Dziedzic, wójt gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski oraz przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego Florian Wlaźlak.

Przy stole wigilijnym zasiedli także dyrektor IPN Oddział w Łodzi Dariusz Rogut, dyrektor Łódzkiego Oddziału TVP Błażej Kronic , Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Artur Szymbara oraz redaktor naczelny "Tygodnika Solidarność" Michał Ossowski. Służby mundurowe reprezentowali Komendant Miejski Policji insp. Paweł Karolak, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi bryg. Grzegorz Wąsik oraz Komendant Regionu Straży Ochrony Kolei Włodzimierz Szewczyk. Ponadto na opłatek do siedziby łódzkiej "Solidarności" przybyli m.in. Konsul Honorowy Austrii Paweł Zyner, prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 Jarosław Olbrychowski, prezes Związku Sybiraków w Łodzi Stanisław Jurkin oraz wielu prezesów i dyrektorów spółek i instytucji samorządowych i państwowych oraz firm prywatnych. Przy wspólnym stole zasiedli też przedstawiciele NSZZ "Solidarność", dzieci i młodzież z Zespołu Szkół "Centrum" wraz z dyrektorem i wychowawcami oraz pracownicy Biura Zarządu Regionu łódzkiej "Solidarności". Gości przywitał przewodniczący Zarządu Regionu Waldemar Krenc, a modlitwę zmówił, reprezentujący metropolitę łódzkiego, ks. Grzegorz Michalski. Część artystyczną zapewniła Kapela Góralska z Bukowiny Tatrzańskiej która grała i śpiewała popularne kolędy. Po złożeniu życzeń przez przybyłych gości, wszyscy uczestnicy wigilii podzielili się wzajemnie opłatkiem, składając sobie moc życzeń.

Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

 

ŚP KRYSTYNA SKOLECKA-KONA

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 13 grudnia 2019 roku (piątek); O godzinie 12:00 odprawiona zostanie msza święta w Archikatedrze św Stanisława Kostki w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 265, a o godzinie 14:00 rozpocznie się ceremonia pochówku na Cmentarzu Komunalnym na Dołach w Łodzi.

Śp. Krystyna Skoleck-Kona była adwokatem. Bezpośrednio po 13 grudnia 1981 roku rozpoczęła udzielanie pomocy prawnej robotnikom (głównie włókniarkom) represjonowanym za udział w strajkach w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego.

W dniu 31 grudnia 1981 roku o godzinie 9:00 została zatrzymana i umieszczona w areszcie przy ul. Lutomierskiej w Łodzi. Jeszcze tego samego dnia, poprzez więzienie na Grochowie, przetransportowana została do obozu dla internowanych kobiet w Gołdapi. Krystyna Skolecka-Kona była jedyną internowaną kobietą-adwokatem.

6.02.1982 r. uchylono wobec niej decyzję o internowaniu. Po powrocie z ośrodka odosobnienia kończyła wcześniej wszczęte sprawy polityczne, głównie – przed Sądem Najwyższym. Organizowała wsparcie materialne dla rodzin osób, których sprawy prowadziła.

Składała regularnie datki na pomoc charytatywną osobom represjonowanym i ich rodzinom.

W latach 1982-1987 inwigilowana w ramach sprawy osobistego sprawdzenia krypt. „Pokrzywdzona”. Była wielokrotnie wzywana na przesłuchania. Na podstawie wniosku SB wszczęto wobec niej postępowanie karno-skarbowe, które jednak umorzono z powodu braku podstaw do pociągnięcia jej do odpowiedzialności.

Straszono ją utratą pracy. Odmówiono jej wydania paszportu oraz anulowano pieczątki w paszporcie do krajów tzw. „demokracji ludowej”.

Wyróżniona została odznaką „Adwokatura Zasłużonym”. W 1999 r. otrzymała Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, a w 2017 r. została odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności.

38 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” serdecznie zaprasza do udziału w obchodach kolejnej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, które odbędą się 13 grudnia 2019 roku (piątek);

Program uroczystości:           

godzina16:00 - Msza święta w kościele oo Jezuitów pw Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi przy ulicy Henryka Sienkiewicza 60

godzina 17:00 – przemarsz uczestników przed „Pomnik-Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka” przy kościele pw Podwyższenia Św Krzyża w Łodzi przy ulicy Henryka Sienkiewicza 38

godzina 17:20 – okolicznościowe przemówienie oraz złożenie kwiatów.

szczegóły w komunikacie nr 25

"Solidarność" żąda przywrócenia do pracy działaczy związkowych

25 listopada (poniedziałek) została zorganizowana akcja ulotkowa pod wszystkimi sklepami Castoramy w Polsce; W Regionie Łódzkim akcja odbyła się pod trzema marketami w Łodzi oraz w Pabianicach; Członkowie NSZZ „Solidarność” rozdawali klientom Castoramy ulotki, w których byli informowani o zwolnieniach dyscyplinarnych, jakie otrzymało 9 członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Castorama Polska.

Ponadto tego samego dnia została przeprowadzona akcja protestacyjna pod siedzibą Zarządu Castoramy w Warszawie.

"Solidarność" żąda natychmiastowego przywrócenia do pracy bezprawnie zwolnionych działaczy.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>