Czytaj prasę

 

Aktualności

Solidarność w policji w Regionie Łódzkim

27 października 2019 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej, w której zawarto zapisy przełamujące monopolizm związkowy w tych służbach, a tym samym dano możliwość zrzeszania się pracownikom mundurowym w dowolnym związku zawodowym; W ten sposób został ostatecznie zrealizowany postulat „Solidarności” z sierpnia 1980 roku, dotyczący wolności związków zawodowych.

Wprowadzone zmiany w ustawie umożliwiły powstanie organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” w Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie, która została zarejestrowana przez Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w kwietniu br. Ponadto informujemy, iż również w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi istnieje Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność”, ale przed wejściem w życie ustawy należeć mogli do niej jedynie pracownicy cywilni Komendy. Teraz do „Solidarności” mogą również zapisywać się policjanci.

NSZZ "Solidarność" udziela poparcia Anrzejowi Dudzie

 

5 maja, we wtorek, w siedzibie NSZZ „Solidarność” w Warszawie doszło do podpisania umowy programowej pomiędzy przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotrem Dudą, a prezydentem RP Andrzejem Dudą; Tym samym Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” udzieliła poparcia w wyborach prezydenckich Andrzejowi Dudzie.

Pełny tekst umowy programowej tutaj.

Msza św. z Ojczyznę 3 Maja br. na żywo w TVP3 Łódź

Msza święta w intencji Ojczyzny, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 1791 roku, która odbędzie się w niedzielę, 3 maja br w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi będzie transmitowana w TVP3 Łódź; Początek mszy, której będzie przewodniczył metropolita łódzki ks. arcybiskup Grzegorz Ryś o godz. 9:30. Jednocześnie informuję, iż ze względu na obowiązujące limity osób przebywających w katedrze, pierwszeństwo uczestnictwa w tej mszy św. będą mieli przedstawiciele władz, parlamentu, kombatanci oraz zaproszeni przez metropolitę goście.

Przedłużenie terminu złożenia deklaracji CIT-8

Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27-03-2020 roku w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, uległ zmianie termin złożenia przez organizacje związkowe deklaracji CIT-8;

Obecnie termin złożenia rozliczenia został przedłużony do dnia 31 lipca 2020 r.

Treść rozporządzenia Ministra Finansów w ww. sprawie tutaj.

Apel P. Dudy do członków Związku

Pandemia koronarwirusa Covid 19 jest sytuacją szczególnie trudną i niebezpieczną, z jaką nie mieliśmy do czynienia w wolnej Polsce; Wymaga od wszystkich odpowiedzialności w zapewnieniu nam przede wszystkim bezpieczeństwa zdrowotnego, ale też bezpieczeństwa ekonomicznego; W tym zakresie to okres szukania rozwiązań ratujących gospodarkę i miejsca pracy, a nie czas na rozgrywanie partykularnych interesów; Tak jak odpowiedzialnie zachowuje się społeczeństwo, polski rząd i prezydent, tak samo należy oczekiwać właściwego podejścia od nas wszystkich - pisze w apelu przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

- W rzeczywistości z jaką mamy do czynienia musimy też pamiętać o tych, którzy nie mogą pozostać w domu. O całej rzeszy pracowników służby ochrony zdrowia, służb ratowniczych, funkcjonariuszy wszystkich służb dbających o nasze bezpieczeństwo i państwa, pracowników handlu, usług, firm i instytucji, bez których społeczeństwo nie mogłoby normalnie funkcjonować – kontynuował w apelu P. Duda i na koniec jeszcze raz zaapelował do wszystkich o odpowiedzialność.

Pełny tekst apelu tutaj.

W Łodzi oddano hołd Żołnierzom Wyklętym

W poniedziałek, 2 marca przed Pomnikiem Ofiar Komunizmu w Łodzi odbyła się uroczystość związana z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych; Zorganizowali ją wspólnie: NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemia Łódzka, Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Garnizon Łódź, 9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej oraz XII Liceum Ogólnokształcące imienia Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi.

Uroczystość odbyła się według ceremoniału wojskowego, a rozpoczęła się od złożenia meldunku dowódcy Garnizonu Łódź płk Zdzisławowi Frątczakowi przez zastępcę dowódcy 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk  Marcina Siudzińskiego. Następnie odegrane zostały cztery zwrotki Hymnu Państwowego, po czym głos zabrali zaproszeni goście. W imieniu organizacji kombatanckich przemawiał przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej w Łodzi Mirosław Pejka, a następnie głos zabierali wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Adamczyk, wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek oraz przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc. W części artystycznej uczeń XII LO Bartosz Baczyński zaprezentował zebranym wiersz Stanisława Balińskiego zatytułowany „Polska podziemna”. Na koniec zebrani złożyli przed pomnikiem wiązanki kwiatów i zapalili znicze. W obchodach oprócz przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, instytucji państwowych, służb mundurowych, stowarzyszeń i organizacji kombatanckich wzięli udział uczniowie łódzkich szkół. Uroczystość odbyła się przy udziale pocztów sztandarowych: Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, XII LO w Łodzi, Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w MPK Łódź, Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi, Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”, 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, Technikum nr 3 w Łodzi, Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi, Szkoły Podstawowej nr 30, XXXIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, Straży Miejskiej w Łodzi oraz Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Wojewoda Tobiasz Bocheński gościem łódzkiej "Solidarności"

W dniu 17 lutego br odbyło się comiesięczne posiedzenie Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”; Gościem łódzkiej „Solidarności” był wojewoda łódzki Pan Tobiasz Bocheński; Na spotkaniu z wojewodą poruszono wiele spraw pracowniczych i społecznych, którym Pan wojewoda obiecał się bliżej przyjrzeć.

Na Zarządzie poruszona została sprawa zwolnień grupowych w ABB Industrial Soluctions S.A. znajdującym się przy ul. Lodowej w Łodzi (dawniej GE Power Controls, a wcześniej Ema Elester). Sytuację w zakładzie oraz oczekiwania pracowników przedstawił przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” likwidowanej spółki - Tomasz Matysiak. Członkowie Zarządu wyrazili pełne poparcie dla działań związkowców i podjęli stanowisko, w którym domagają się od Zarządu ABB, aby porozumiał się ze związkami zawodowymi ws. programu osłonowego dla zwalnianych pracowników.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70   starsze >>