Czytaj prasę

 

Aktualności

Konferencja „Bezpieczna praca” w Regionie Ziemia Łódzka

21 września odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”, którego głównym punktem była konferencja „Bezpieczna praca” zorganizowana przy współudziale Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi oraz Instytutu Medycyny Pracy im prof Jerzego Nofera w Łodzi; Celem konferencji było między innymi zwrócenie uwagi na zagrożenia występujące na stanowiskach pracy oraz propagowanie bezpiecznej pracy; Konferencja została zorganizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych we wrześniu, gdyż ze względu na pandemię nie mogła się odbyć tradycyjnie 28 kwietnia.

Gości przywitał przewodniczący ZR łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc, a następnie głos zabierali prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz z Instytutu Medycyny Pracy oraz łódzki Okręgowy Inspektor Pracy Artur Szymbara. Konferencja rozpoczęła się od referatu A. Bortkiewicz zatytułowanego „Wpływ starzenia się organizmu na ryzyko wypadku przy pracy”. W dalszej części konferencji zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Waldemar Klucha najpierw dokonał ogólnej analizy wypadków przy pracy zbadanych przez inspektorów OIP w Łodzi, a następnie przedstawił wnioski inspektorów pracy dotyczące wypadków przy pracy osób w okresie późnej dorosłości. Na koniec starszy inspektor OIP w Łodzi Kamil Kałużny omówił zmiany w ustawie o związkach zawodowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. oraz zasady współpracy związków zawodowych i społecznej inspekcji pracy z Państwową Inspekcją Pracy.

Na koniec członkowie Zarządu Regionu przyjęli stanowisko ws. Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, w którym zwrócili się do pracodawców i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na stanowiskach pracy o wzmożenie działań, które doprowadzą do zredukowania zagrożeń w miejscu pracy i zmniejszą poziom ryzyka zawodowego.

Informacja

Oddziały ZUS z województwa łódzkiego oraz Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa zapraszają na bezpłatne Webinarium pt „Narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców  w ramach Tarczy Antykryzysowej”; Termin  spotkania 29 września 2020 r godzina 11:00.

Szczegóły tutaj.

81 Rocznica napaści Sowietów na Polskę

17 września 1939 roku wojska radzieckie zdradziecko zaatakowały Polskę; Był to efekt Paktu Ribbentrop – Mołotow; Wojska polskie zaangażowane w wojnę obronną nie były w stanie oprzeć się armii czerwonej; Rosjanie po zajęciu znacznego obszaru Polski zajęli się eksterminacją narodu polskiego, czego wynikiem były zesłania na Sybir; Dlatego też dzień 17 września ustanowiony został Dniem Sybiraka; W 81 rocznicę agresji sowieckiej na Polskę NSZZ „Solidarność” Regionu Łódzkiego, Łódzki Oddział Związku Sybiraków oraz XII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi zorganizowali przed Pomnikiem Ofiar Komunizmu w Łodzi uroczystość.

Przed pomnikiem, który znajduje się naprzeciwko budynku XII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, w którym po II wojnie światowej mieściła się siedziba Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego zebrali się przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji państwowych, służb mundurowych, kombatanci oraz młodzież szkolna. W imieniu władz państwowych i samorządowych okolicznościowe przemówienia wygłosili wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk, wicemarszałek Województwa Łódzkiego Piotr Adamczyk oraz wiceprezydent Łodzi Joanna Skrzydlewska. Następnie w imieniu organizacji kombatanckich głos zabrali przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatantów i osób Represjonowanych Mirosław Pejka oraz Andrzej Słowik, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych oraz prezes Związku Sybiraków w Łodzi Stanisław Jurkin. Na koniec głos zabrał przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc. Po wysłuchaniu wystąpień zebrani złożyli przed pomnikiem wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

31 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków

Zakończył się 31 Międzynarodowy Wyścig „Solidarności” i Olimpijczyków; Od samego początku, już na etapie organizacji, tegorocznemu wyścigowi towarzyszyły wielkie emocje i niepewność; Z powodu pandemii koronawirusa organizator wyścigu - Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” był zmuszony do przesunięcia terminu wyścigu z czerwca na wrzesień; Tak więc 31 edycja rozegrana została w dniach 9-12 września na trasie z Niska do Łodzi, a miastami etapowymi były: Sędziszów Małopolski, Krosno, Nowy Sącz, Sucha Beskidzka, Jaworzno oraz Kielce; W wyścigu wzięło udział 139 kolarzy z 24 ekip; Na starcie w Nisku pojawiło się 7 ekip z Polski oraz ekipy z Belgii, Czech, Estonii, Holandii, Izraela, Niemiec, Norwegii, Słowacji, Słowenii, oraz Węgier.

W Łodzi kolarze finiszowali na ul. Piotrkowskiej. Na mecie zjawiło się wielu znamienitych gości, których przywitał przewodniczący Komitetu Organizacyjnego wyścigu, a jednocześnie przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc. Wśród gości należy wymienić przede wszystkim byłych olimpijczyków Mieczysława Nowickiego, Kajetana Broniewskiego, Jana Tomaszewskiego, Marka Leśniewskiego oraz Jana Kudrę. Ponadto obecni byli posłowie Waldemar Buda i Marek Matuszewski, wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Zięba oraz wiceprezydent Miasta Łodzi Joanna Skrzydlewska. Na mecie pojawił się również pierwszy przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Andrzej Słowik, który był pomysłodawcą Wyścigu Kolarskiego „Solidarności”. Zwycięzcą 31 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków został Stanisław Aniołkowski z ekipy CCC DEVELOPMENT TEAM.

Przy okazji Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków w miastach startu i mety odbywają się Mini Wyścigi Kolarskie „Solidarności” dla dzieci i młodzieży. Organizatorami tych wyścigów są Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki „PELETON”, Ministerstwo Sportu oraz Urzędy Miast, w których odbywają się starty i mety wyścigu głównego.

 

Łódzkie obchody Sierpnia

Łódzkie obchody Sierpnia rozpoczęły się 31 sierpnia br uroczystym posiedzeniem Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" w Instytucie Europejskim, znajdującym się przy ulicy Piotrkowskiej 260 w Łodzi - historycznej siedzibie Zarządu Regionalnego łódzkiej „Solidarności”; Najważniejszym punktem posiedzenia był panel historyczny przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, w którym wzięli udział pierwszy przewodniczący Zarządu Regionalnego łódzkiej "Solidarności" Andrzej Słowik oraz pierwszy wiceprzewodniczący Jerzy Kropiwnicki; Panel został wzbogacony filmami dokumentalnymi z archiwum TVP SA; Gości przywitali obecny przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" Waldemar Krenc oraz dyrektor łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Dariusz Rogut; Na sali nie zabrakło drugiego przewodniczącego łódzkiej "Solidarności" Janusza Tomaszewskiego; Wśród gości pojawili się również między innymi wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, wicemarszałek województwa Łódzkiego Piotr Adamczyk oraz poseł na Sejm RP Włodzimierz Tomaszewski; Moderatorem panelu był Sebastian Pilarski, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi.

W Instytucie Europejskim pojawiło się wielu działaczy z lat 80. oraz członków Zarządu Regionu obecnych władz łódzkiej "Solidarności". Po zakończeniu panelu historycznego członkowie Zarządu Regionu przyjęli stanowisko rocznicowe, które odczytał wiceprzewodniczący ZR Ireneusz Wach, a następnie przewodniczący Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" Dariusz Kucharski wraz z przewodniczącym Waldemarem Krencem wręczyli odznaczenia Semper Fidelis. Partnerem wydarzenia był również gospodarz, czyli Instytut Europejski w Łodzi, a patronat medialny sprawowali Radio Łódź oraz „Tygodnik Solidarność”.

Główne obchody 40 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ "Solidarność" zorganizowane przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" rozpoczęły się w godzinach popołudniowych mszą świętą w kościele oo. jezuitów w Łodzi, której przewodniczył metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś. Po zakończeniu mszy obecny przewodniczący łódzkiej "Solidarności" Waldemar Krenc oraz dwaj jego poprzednicy, Janusz Tomaszewski i Andrzej Słowik złożyli wiązankę na symbolicznym Grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki znajdującym się na dziedzińcu kościoła. Następnie uczestnicy uroczystości przy dźwiękach marszy granych przez  orkiestrę Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi przeszli przed Pomnik Krzyż przy kościele Podwyższenia Św. Krzyża. Tam zebrani wysłuchali przemówienia okolicznościowego przewodniczącego Waldemara Krenca, wysłuchali pieśni patriotycznych granych przez Orkiestrę łódzkiego MPK oraz złożyli wieńce i zapalili znicze na Pomniku. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji państwowych i służb mundurowych, organizacji społecznych i zawodowych oraz pracodawców, a także członkowie i sympatycy NSZZ "Solidarność".

40 rocznica powstania NSZZ "Solidarność"

 

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” serdecznie zaprasza członków i sympatyków Związku do wzięcia udziału w uroczystościach z okazji jubileuszowej - 40 rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność";

Obchody rozpocznie uroczysta Msza Święta, która zostanie odprawiona w poniedziałek 31 sierpnia br o godzinie 16:00 w kościele pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus (u oo Jezuitów) w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 60.

Po mszy nastąpi przemarsz uczestników pod Pomnik–Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka przed Kościołem Podwyższenia św. Krzyża znajdujący się przy ul. Sienkiewicza 38, gdzie zostaną złożone kwiaty. Okolicznościowe przemówienie wygłosi przewodniczący ZR ZŁ NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc.

Komisje Zakładowe oraz organizacje i osoby prywatne, które zamierzają składać kwiaty pod pomnikiem prosimy o zawiadomienie Regionu ZŁ (do dnia 28.08.br.) pok. 311, tel. 42 67-72-627, 42 67-72-628 lub 42 67-72-611, e-mail: sekretariat@solidarnosc.lodz.pl.


Ponadto informujemy, iż Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" w MPK w Łodzi zaprasza pod Pamiątkową Tablicę przy ul. Kraszewskiego 7/9, gdzie w dniu 26 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 13:00 odbędą się uroczystości z okazji 40. rocznicy strajku w MPK-Łódź. Pod tablicą wygłoszone zostaną przemówienia, a następnie zostaną złożone kwiaty.

 

DOMS na 40 lat „Solidarności”

 

Informujemy, iż każdy obecny członek "Solidarności" oraz osoby, które zdecydują się zapisać do Związku w trakcie trwania akcji (1 sierpnia 2020 - 31 lipca 2021) 0trzyma bon o wartości 200 zł na wypoczynek w ośrodkach wczasowych związkowej spółki DomS.

Bony będzie można realizować:

• Ośrodek Hyrny - Zakopane, ul. Piłsudskiego 20, www.hyrny.com.pl

• Willa Sienkiewiczówka - Zakopane, ul. Zamoyskiego 21, www.willasienkiewiczowka.pl

• Ośrodki Savoy i Żbik - Spała, ul. Mościckiego 19, www.savoy.pl

• Ośrodek Ziemowit - Jarnołtówek 204, www.osrodekziemowit.pl

Bony będzie można wykorzystać na nocleg wraz z wyżywieniem oraz zabiegi w centrach odnowy biologicznej w wyżej wymienionych ośrodkach. Realizacja bonu wymaga wcześniejszej rezerwacji.

Osoby posiadające Elektroniczną Legitymację Członkowską NSZZ "Solidarność" po okazaniu jej w recepcji w dniu przyjazdu otrzymują dodatkowo 10% rabatu. Rabatu nie otrzymują osoby towarzyszące, chyba że posiadają ELC.

Szczegółowy regulamin akcji dostępny jest na stronie Spółki DomS pod linkiem: https://doms.com.pl/regulamin-bonu/.

Bony od 15 lipca br. mogą odbierać przedstawiciele organizacji NSZZ "Solidarność" w siedzibie Biura Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej przy ul. Kamińskiego 18 w Dziale Kontaktów (III p., pokój 311). Informacje dotyczące odbioru bonów można uzyskać pod nr tel.: 42 67 72 627, 42 67 72 628 oraz 42 67 72 611.

Warunkiem odebrania bonów jest złożenie do Biura ZR aktualnej ankiety informacyjnej organizacji związkowej oraz uregulowane składki członkowskie. << nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71   starsze >>