Czytaj prasę

 

Aktualności

Jesteśmy z Wami

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w związku z panującą pandemią postanowił przeznaczyć dary do walki z COVID-19 w postaci maseczek, rękawic i płynów do dezynfekcji rąk oraz do odkażania powierzchni; Dary na ręce starszej administrator Schroniska dla Bezdomnych Kobiet znajdującego się przy ulicy Gałczyńskiego 7 w Łodzi, pani Moniki Kielanowicz przekazali zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” Piotr Ścieśko wraz z przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi Małgorzatą Leśniak.

 

 „W tych ciężkich czasach dziękuje, że ktoś pamięta o mieszkankach Schroniska oraz o personelu, który na co dzień boryka się z trudną sytuacją, jaka wiąże się z Cowid-19. Dodatkowa trudność polega na tym, że placówka cały czas jest otwarta, nawet w czasie pandemii koronawirusa. – mówi p. Monika Kielanowicz. – Jeszcze raz składam podziękowania łódzkiej „Solidarności” za przekazane nam środki, niezbędne dla naszego funkcjonowania.”

Schronisko działa w strukturach MOPS na rzecz wychodzenia kobiet z kryzysu bezdomności. Przebywa tam tymczasowo ok. 20 – 30 osób. Oprócz tego w Schronisku działa też noclegownia dla kobiet. Historia każdej z nich przedstawia tragiczne losy. Cierpią z powodu ubóstwa, przemocy w rodzinie, bezrobocia, a także bezdomności. Często są to osoby przewlekle chore, niepełnosprawne. Zdarza się też, że przychodzą kobiety z dziećmi.

Solidarność w policji w Regionie Łódzkim

27 października 2019 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej, w której zawarto zapisy przełamujące monopolizm związkowy w tych służbach, a tym samym dano możliwość zrzeszania się pracownikom mundurowym w dowolnym związku zawodowym; W ten sposób został ostatecznie zrealizowany postulat „Solidarności” z sierpnia 1980 roku, dotyczący wolności związków zawodowych.

Wprowadzone zmiany w ustawie umożliwiły powstanie organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” w Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie, która została zarejestrowana przez Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w kwietniu br. Ponadto informujemy, iż również w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi istnieje Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność”, ale przed wejściem w życie ustawy należeć mogli do niej jedynie pracownicy cywilni Komendy. Teraz do „Solidarności” mogą również zapisywać się policjanci.

NSZZ "Solidarność" udziela poparcia Anrzejowi Dudzie

 

5 maja, we wtorek, w siedzibie NSZZ „Solidarność” w Warszawie doszło do podpisania umowy programowej pomiędzy przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotrem Dudą, a prezydentem RP Andrzejem Dudą; Tym samym Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” udzieliła poparcia w wyborach prezydenckich Andrzejowi Dudzie.

Pełny tekst umowy programowej tutaj.

Msza św. z Ojczyznę 3 Maja br. na żywo w TVP3 Łódź

Msza święta w intencji Ojczyzny, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 1791 roku, która odbędzie się w niedzielę, 3 maja br w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi będzie transmitowana w TVP3 Łódź; Początek mszy, której będzie przewodniczył metropolita łódzki ks. arcybiskup Grzegorz Ryś o godz. 9:30. Jednocześnie informuję, iż ze względu na obowiązujące limity osób przebywających w katedrze, pierwszeństwo uczestnictwa w tej mszy św. będą mieli przedstawiciele władz, parlamentu, kombatanci oraz zaproszeni przez metropolitę goście.

Komunikat Zarządu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii koronawirusem COVID-19 Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”

rekomenduje:

- załatwianie spraw nie wymagających osobistego kontaktu drogą elektroniczną – email, telefon.

  • sekretariat@solidarnosc.lodz.pl
  • sekretariat               - 513 059 173
  • dział kontaktów       - 509 865 273
  • biuro prawne           - 518 720 580
     

ponadto w przypadku

- spraw nie wymagających pilnego procedowania

- stanu zdrowia budzącego wątpliwości

prosimy o przełożenie wizyty w Biurze Zarządu Regionu na termin późniejszy.

Informujemy również, iż

- porady prawne odbywać się będą drogą elektroniczną: biuroprawne.lodz@solidarnosc.org.pl lub pod nr tel. 518 720 580

- w porozumieniu z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi została wyznaczona osoba z OIP do kontaktów z przedstawicielami organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”: Konrad Adamczyk telefon 42 635 12 28

- organizacje związkowe, które mają subkonto bankowe w Regionie Ziemia Łódzka proszone są o wcześniejsze umawianie terminu wypłaty z kasy telefonicznie 513 059 173 lub mailowo: sekretariat@solidarnosc.lodz.pl

Wszystkie powyższe działania mają za zadanie zminimalizować negatywne skutki związane z rozprzestrzenianiem się wirusa.

Przedłużenie terminu złożenia deklaracji CIT-8

Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27-03-2020 roku w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, uległ zmianie termin złożenia przez organizacje związkowe deklaracji CIT-8;

Obecnie termin złożenia rozliczenia został przedłużony do dnia 31 lipca 2020 r.

Treść rozporządzenia Ministra Finansów w ww. sprawie tutaj.

Apel P. Dudy do członków Związku

Pandemia koronarwirusa Covid 19 jest sytuacją szczególnie trudną i niebezpieczną, z jaką nie mieliśmy do czynienia w wolnej Polsce; Wymaga od wszystkich odpowiedzialności w zapewnieniu nam przede wszystkim bezpieczeństwa zdrowotnego, ale też bezpieczeństwa ekonomicznego; W tym zakresie to okres szukania rozwiązań ratujących gospodarkę i miejsca pracy, a nie czas na rozgrywanie partykularnych interesów; Tak jak odpowiedzialnie zachowuje się społeczeństwo, polski rząd i prezydent, tak samo należy oczekiwać właściwego podejścia od nas wszystkich - pisze w apelu przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

- W rzeczywistości z jaką mamy do czynienia musimy też pamiętać o tych, którzy nie mogą pozostać w domu. O całej rzeszy pracowników służby ochrony zdrowia, służb ratowniczych, funkcjonariuszy wszystkich służb dbających o nasze bezpieczeństwo i państwa, pracowników handlu, usług, firm i instytucji, bez których społeczeństwo nie mogłoby normalnie funkcjonować – kontynuował w apelu P. Duda i na koniec jeszcze raz zaapelował do wszystkich o odpowiedzialność.

Pełny tekst apelu tutaj. << nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>