Czytaj prasę

 

Aktualności

Stanowisko Prezydium łódzkiej "Solidarności" w sprawie sytuacji na wschodniej granicy Polski

W dniu 18 listopada Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” podjęło stanowisko w sprawie sytuacji na wschodniej granicy Polski; Prezydium w podjętym stanowisku wyraziło dumę i podziw dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i Wojska Polskiego za pełną poświęcenia służbę w obronie polskiej granicy i zadeklarowało pełne poparcie dla ich działań.

Obchody 103 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

Obchody 103 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęły się mszą świętą w Archikatedrze Łódzkiej, której przewodniczył metropolita łódzki, ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś; Po mszy świętej odbyły się, zorganizowane przez Wojewodę Łódzkiego, uroczystości przed płytą Grobu Nieznanego Żołnierza, w tym między innymi Niepodległościowy Apel Pamięci, salwa honorowa, złożenie wieńców i kwiatów oraz defilada kompanii honorowych; W uroczystości wzięli udział członkowie Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” na czele z przewodniczącym Waldemarem Krencem.


Po zakończeniu uroczystości wojewódzkich przed Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego znajdującym się na skwerze imienia Związku Strzeleckiego „Strzelec” u zbiegu ulic Kilińskiego i Traugutta odbyła się uroczystość zorganizowana przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” oraz Społeczny Komitet Obchodów Rocznic i Świąt Narodowych imienia Grzegorza Palki. W uroczystości wzięli udział minister spraw zagranicznych prof. Zbigniew Rau, poseł na Sejm RP Włodzimierz Tomaszewski, wojewoda łódzki dr Tobiasz Bocheński, wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Adamczyk, członkowie Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” oraz przedstawiciele środowisk patriotycznych. Przy pomniku obecne były również poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność”: Zarządu Regionu, Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów, Organizacji Międzyzakładowej MPK Łódź, Organizacji Zakładowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Organizacji Zakładowej ZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc. Gości przywitał przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc, jednocześnie przewodniczący Społecznego Komitetu Obchodów Rocznic i Świąt Narodowych im. Grzegorza Palki. Następnie głos zabrał honorowy przewodniczący SKORiŚN Jerzy Kropiwnicki. Zebrani złożyli przy pomniku kwiaty i zapalili znicze, a uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie Hymnu Polskiego.

Piotr Duda gościem łódzkiej "Solidarności"

8 listopada gościem na posiedzeniu Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" był przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda; Przewodniczący KK omówił sprawy bieżące, w tym między innymi odniósł się do akcji zbierania podpisów pod projektem ustawy o emeryturach stażowych oraz do sytuacji związanej z nakazem zamknięcia Kopalni Turów, przeciwko czemu "Solidarność" protestowała w Luksemburgu; Poniżej relacja z wizyty Piotra Dudy w Łodzi.

Solidarność protestowała w Luksemburgu

22 października przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu odbyła się pikieta związkowców z NSZZ "Solidarność"; Do Luksemburga pojechało 2 tysiące osób, aby zamanifestować sprzeciw Polaków na postanowienie o zamknięciu KWB Turów; Solidaryzując się z mieszkańcami Dolnego Śląska manifestowali związkowcy z całej Polski, wśród nich 60-osobowa grupa z Regionu Ziemia Łódzka.

Było głośno, było tłoczno, ale spokojnie. Manifestujący ubrani w żółte kamizelki z nadrukami „Hands off Turów" (Ręce precz od Turowa) nieśli flagi „Solidarności” i transparenty „Wczoraj Moskwa dziś Bruksela suwerenność nam zabiera", rozdawali ulotki, w których tłumaczyli powód protestu „w wyniku jednoosobowej absolutnie bezdusznej decyzji TSUE o zamknięciu kopalni Turów stajemy w obliczu utraty setek tysięcy miejsc pracy, paraliżu całego regionu, wepchnięcia nas i naszych rodzin w nędzę energetyczną. Nigdy nie pozwolimy się traktować jak polityczni zakładnicy. Jesteśmy zmuszeni bronić naszych praw i miejsc pracy w każdy dostępny dla nas sposób. Stąd ten protest".

Protest rozpoczął się przed siedzibą Trybunału Sprawiedliwości UE. Chciano wręczyć petycję i postanowienie o zamknięciu Trybunału, co się jednak nie udało, mimo że było to wcześniej uzgadniane. Delegacja związkowców nie mogła dojść do Trybunału Sprawiedliwości – nie wpuściła ich policja. Nikt też do manifestujących nie wyszedł. List intencyjny zostawili na płocie. Później protestujący przeszli pod ambasadę Republiki Czeskiej, by i tam złożyć petycje. W czeskiej ambasadzie delegacja związkowców została przyjęta, po wcześniejszym przeszukaniu ich przez luksemburską policję.

Demonstrację zorganizował Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” i Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” KWB Turów.

37. rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

19 października br mija 37 rocznica śmierci bł ks Jerzego Popiełuszki, bestialsko zamordowanego przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa; Aby uczcić pamięć zamordowanego kapelana „Solidarności”, przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc wraz z zastępcą Ireneuszem Wachem oraz proboszczem parafii pw Najświętszego Imienia Jezus, ojcem superiorem Remigiuszem Recławem złożyli wiązankę oraz zapalili znicz na symbolicznym grobie błogosławionego księdza Jerzego, znajdującym się na dziedzińcu kościoła oo jezuitów w Łodzi.

Tego samego dnia, jak co roku, w rocznicę męczeńskiej śmierci księdza, w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie odprawiona została uroczysta msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem bp Tadeusza Pikusa, w intencji kanonizacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Na grobie złożono wiązanki kwiatów, zapalono znicze.

Uroczystość odbyła się pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Do grobu Księdza na warszawskim Żoliborzu wyjechała też liczna grupa łódzkich związkowców wraz z pocztami sztandarowymi NSZZ „Solidarność”. Obecni byli także członkowie Zarządu Regionu łódzkiej "Solidarności" na czele z przewodniczącym Waldemarem Krencem i zastępcą Piotrem Ścieśko.

 


 

Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia Łódzka

24 września br w Zduńskiej Woli – Karsznice odbyło się XXIV Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”; Obrady zostały poprzedzone mszą świętą w miejscowej parafii rzymskokatolickiej pw Najświętszego Serca Pana Jezusa, której przewodniczył duszpasterz ludzi pracy, kapelan łódzkiej „Solidarności”, ks Grzegorz Michalski; Po mszy delegaci udali się do Miejskiego Domu Kultury w Karsznicach, gdzie odbyły się obrady.

 

Gośćmi Walnego Zebrania byli poseł na Sejm RP Włodzimierz Tomaszewski, wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Zięba, Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Marcin Grzelak, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Dariusz Kucharski, a także poprzedni przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Andrzej Słowik i Janusz Tomaszewski. Ze względu na ważne obowiązki, na Walne Zebranie Regionu Ziemia Łódzka nie mogli przybyć sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed oraz przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Obydwaj przesłali listy do delegatów Regionu Łódzkiego, które odczytał przewodniczący Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc. W pierwszej części zebrania głos zabierali zaproszeni goście.

 

W kolejnej części, kolejno, przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej Piotr Ścieśko przedstawił informację z prac RKW, przewodniczący W. Krenc z prac Zarządu Regionu, a przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Teresa Kempska z prac RKR. Następnie odbyło się rozpatrywanie uchwał i wniosków i dyskusja nad nimi.

Delegaci Regionu łódzkiego przyjęli 7 stanowisk, w tym m.in. ws. realizacji Postulatów Sierpniowych, w którym analizując realizację Postulatów Sierpniowych, stwierdzili, iż po czterdziestu jeden latach od buntu ludzi pracy wciąż niezbędna jest kontynuacja dzieła rozpoczętego w Sierpniu 1980 roku.

W kolejnym stanowisku dotyczącym 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego delegaci złożylihołd Ofiarom stanu wojennego oraz wszystkim tym, którzy oddali życie i zdrowie dla ideałów „Solidarności”. Stwierdzili jednocześnie iż niemożliwe jest budowanie wolnej Polski bez sprawiedliwego zadośćuczynienia za krzywdy, jakie doznali bojownicy o wolność Polski.

Trzecie stanowisko podjęte na WZDR dotyczyło prób obejścia przez sieci handlowe ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Stwierdzono w nim, iż działania sieci handlowych spowodowały konieczność nowelizacji wyżej wymienionej ustawy i zwrócili się do Senatu RP o przyspieszenie procesu legislacyjnego, aby nowelizacja mogła jak najszybciej wejść w życie.

Delegaci Regionu Ziemia Łódzka nie pozostali bierni wobec bulwersującej decyzji TSUE nakładającej na Polskę drastyczne kary za nie zamknięcie Kopalni Turów. Podjęli stanowisko, w którym zażądali od TSUE oraz KE  przestrzegania obowiązującego traktatu Unii Europejskiej.

Ponadto podjęte zostały także stanowiska, w których zwrócono się do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie działań w celu zmiany przepisów dotyczących rozliczenia organizacji związkowych w Urzędzie Skarbowym oraz o podjęcie prac nad zmianami w przepisach związkowych umożliwiających przyjmowanie nowych członków w poczet związku na podstawie elektronicznej deklaracji członkowskiej. Na koniec delegaci przyjęli stanowisko, w którym zwrócono się o wsparcie Komisji Krajowej w rozmowach z rządem RP o wypełnienie zobowiązań, wobec grupy zawodowej nauczycieli, odzwierciedlających społeczną rangę tego zawodu.

82 rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę

17 września, w 82 rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" wspólnie z Dyrekcją XII Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi zorganizował uroczystość przed Pomnikiem Ofiar Komunizmu w Łodzi; Obchody rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu państwowego oraz przywitaniem gości; Następnie głos kolejno zabierali wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk, członek Zarządu Województwa Łódzkiego Robert Baryła, przewodniczący ZR ZŁ Waldemar Krenc oraz na zakończenie były prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki, który był inicjatorem powstania Pomnika Ofiar Komunizmu.

W uroczystości, oprócz wcześniej wymienionych przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, wzięli udział przedstawiciele organizacji kombatanckich, instytucji państwowych, służb mundurowych oraz liczna grupa młodzieży szkolnej. W uroczystości wzięły również udział poczty sztandarowe NSZZ "Solidarność", służb mundurowych oraz łódzkich szkół. Po wysłuchaniu wystąpień zaproszonych gości delegacje złożyły przed pomnikiem wiązanki oraz znicze. << nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76   starsze >>