Czytaj prasę

 

Aktualności

XXXIX rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” serdecznie zaprasza członków i sympatyków Związku do wzięcia udziału w uroczystościach z okazji XXXIX rocznicy powstania NSZZ „Solidarność";

Obchody rozpocznie uroczysta Msza Święta, która zostanie odprawiona w sobotę 31 sierpnia br o godzinie 10:00 w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus (u oo Jezuitów) w Łodzi przy ulicy Henryka Sienkiewicza 60;

Po mszy nastąpi przemarsz uczestników pod Pomnik–Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka przed Kościołem Podwyższenia św Krzyża przy ul Sienkiewicza 38, gdzie zostaną złożone kwiaty; Okolicznościowe przemówienie wygłosi przewodniczący ZR ZŁ NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc.

Komisje Zakładowe oraz organizacje i osoby prywatne, które zamierzają składać kwiaty pod pomnikiem prosimy o zawiadomienie Regionu ZŁ (do dnia 29.08.br.) pok. 311 lub telefonicznie 42 67-72-627, 42 67-72-628 lub 42 67-72-611.

--------------------------------------------------

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w MPK w Łodzi zaprasza wszystkich, którzy pozostali wierni ideałom „Solidarności” pod Pamiątkową Tablicę przy ulicy Kraszewskiego 7/9, gdzie w dniu 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 odbędą się uroczystości z okazji XXXIX rocznicy strajku w MPK-Łódź. Pod tablicą złożone zostaną kwiaty i zostaną wygłoszone okolicznościowe przemówienia.

Do udziału w uroczystościach szczególnie serdecznie zapraszamy poczty sztandarowe.

Zniżki dla członków NSZZ "Solidarność"

Członkowie „Solidarności” mogą liczyć na 10 procent zniżki na ubezpieczenia w PZU; Wszystko dzięki programowi "Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność"; Porozumienie w tej sprawie podpisali 28 czerwca Piotr Duda - przewodniczący KK NSZZ "S", Paweł Surówka - prezes PZU oraz Michał Krupiński - prezes Banku Pekao S A.

Warunkiem przystąpienia do „Klubu PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność” jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie: https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc . Po dokonaniu aktywacji w Klubie każdy otrzyma kartę uprawniającą do 10 proc. zniżki przy zakupie niżej wskazanych ubezpieczeń. Wystarczy wypełnić formularz przystąpienia do Klubu PZU dla NSZZ Solidarność, a następnie udać się do agenta PZU SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL lub numer otrzymanej karty. Agent sprawdzi uprawnienia do zniżki. Po pozytywnej weryfikacji udzieli zniżki.

O czym należy pamiętać? Zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia; właściciel karty musi występować w umowie jako ubezpieczony; zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej. Z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jedna zniżka w ramach jednej umowy ubezpieczenia.

Na jakie ubezpieczenia przysługuje zniżka? PZU Auto: AC, OC, NNW, NNW Max; PZU Dom; PZU NNW; PZU Gospodarstwo Rolne; Obowiązkowe ubezpieczenie budynków; OC Rolnika; Mienie ruchome; NNW Rolnika; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, a także Ubezpieczenie PZU Bezpieczny Rowerzysta.

Dodatkową ofertę  dla członków „Klubu PZU Pomoc NSZZ Solidarność” przygotował także Bank Pekao S.A. Warunkiem skorzystania z niej, jest przedstawienie legitymacji NSZZ Solidarność w placówce Banku Pekao SA. Zakłada ona chociażby darmowe prowadzenie rachunku płatniczego, obsługę karty debetowej, czy wypłaty z obcych bankomatów przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy o kartę. Bank Pekao S.A. przygotował także ofertę specjalną dla organizacji działających w ramach NSZZ Solidarność.

30 Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Solidarności" i Olimpijczyków

We wtorek (2 lipca) rozpoczął się 30 Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Solidarności" i Olimpijczyków; Organizatorem Wyścigu jest Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”; Rozegranych zostanie 5 etapów: Łódź – Sieradz, Zgierz – Kutno, Kielce – Radom, Skarżysko-Kamienna – Stalowa Wola oraz Tarnobrzeg – Krosno; Z Łodzi wyruszyło 110 kolarzy z siedmiu ekip polskich i 12 zagranicznych; Na starcie pojawili się znamienici goście, w tym byli olimpijczycy, medaliści mistrzostw świata i Polski w wielu dyscyplinach sportowych, parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz przedstawiciele sponsorów.

Po oficjalnej ceremonii prezentacji ekip kolarskich rozpoczęła się część uroczysta, w której gości przywitał i kolejno prosił na scenę przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" i główny organizator Wyścigu Waldemar Krenc. Obok niego stanęli poprzedni przewodniczący łódzkiej „Solidarności”, Andrzej Słowik, który był pomysłodawcą i inicjatorem idei organizacji Wyścigu (organizował Wyścig w latach 1990-1992) oraz Janusz Tomaszewski główny organizator Wyścigu w latach 1992-1997. Równolegle z wyścigiem kolarskim zawodowców w miastach, w których organizowany jest start i meta odbywają się Mini Wyścigi „Solidarności”. W tym roku Mini Wyścigi odbywają się już po raz 11. Tegoroczny Mini Wyścig w Łodzi odbył się 30 czerwca (niedziela) w parku im. J. Poniatowskiego. Na starcie stanęły dzieci z kilku grup wiekowych, a zaangażowaniu i ambicji młodych kolarzy można tylko pozazdrościć. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali medale, a wszyscy uczestnicy dyplomy.

Komunikat

Informujemy, iż

w dniu 21 czerwca (piatek)

Biuro Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność"

będzie nieczynne

32 rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi

Dzisiaj (czwartek, 13 czerwca) mija 32 rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi; Obchody upamiętniające to wydarzenie zorganizowali wspólnie Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz Arcybiskup Metropolita Łódzki Grzegorz Ryś; Pierwsza część uroczystości odbyła się przy ulicy Piotrkowskiej 104 w Łodzi pod tablicą upamiętniającą nadanie Honorowego Obywatela Miasta Łodzi Ojcu Świętemu.

Rozpoczął ją ksiądz kanclerz Józef Tracz, który przybliżył zebranym tamten pamiętny dzień. Następnie głos zabrali prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz przewodniczący Rady Miasta Łodzi Marcin Gołaszewski. Zebrani wysłuchali również nagrania przemówienia Jana Pawła II, po czym złożyli pod Tablicą wiązanki kwiatów. W imieniu Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" kwiaty złożyli przewodniczący Waldemar Krenc oraz zastępca przewodniczącego Ireneusz Wach. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe, w tym Poczet Zarządu Regionu łódzkiej "Solidarności". Druga część obchodów odbyła się w czterech kościołach, w pobliżu miejsc, gdzie w 1987 roku przebywał Papież. Poczet Sztandarowy Zarządu Regionu uczestniczył we mszy świętej w Bazylice Archikatedralnej, po której złożono kwiaty przy pomniku św. Jana Pawła II.

Konkurs Pracodawca Przyjazny Pracownikom

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ogłosiło rozpoczęcie XII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”; Wnioski można zgłaszać do 30 września 2019 r;

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe; Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”; Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny.

Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat, od daty przyznania.

Regulamin konkursu, zawierający harmonogram prac związanych z przyznawaniem Certyfikatu oraz ankiety zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej KK NSZZ „Solidarność” www.solidarnosc.org.pl.

Nekrolog

Wyrazy głębokiego współczucia 

KOLEDZE IRENEUSZOWI WACHOWI

zastępcy przewodniczącego, sekretarzowi Zarządu Regionu

Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”,

z powodu śmierci

TATY

składają członkowie i pracownicy

Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” << nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66   starsze >>