Czytaj prasę

 

Aktualności

Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia

 

KOLEDZE

PIOTROWI  DUDZIE

 

przewodniczącemu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

z powodu śmierci

 

MAMY

 

składają członkowie

Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”

Rychu i Zbychu zaczynają kampanię emerytur stażowych

Właśnie rozpoczyna się kampania edukacyjna dotycząca emerytur stażowych; NSZZ Solidarność postawiło sobie za cel, przedstawienie w jasny i przystępny sposób informacji o takiej opcji emerytalnej, która miałaby uzupełnić rozwiązania w obecnym systemie emerytalnym; Dlaczego warto myśleć o swojej emeryturze od początku swojej kariery zawodowej i na co zwracać uwagę? To wyjaśnią Zbychu i Rychu w cyklu #EmeryturaZaStaż.

40 rocznica łódzkiego Marszu głodowego

40 lat temu, 30 lipca 1981 roku, kilkadziesiąt tysięcy łódzkich kobiet wraz z dziećmi przeszło ulicą Piotrkowską protestując w ten sposób przeciwko podwyżce cen artykułów żywnościowych, wraz ze zmniejszeniem przydziałów kartkowych na mięso; Podobne marsze organizowane przez NSZZ „Solidarność” odbywały się w wielu miastach w regionie łódzkim; Ten łódzki był największy! Marsz Głodowy Kobiet był jedną z części „Łódzkiego Protestu Głodowego”, kilkudniowej manifestacji, która miał miejsce w końcu lipca; Uchwałę o podjęciu akcji protestacyjnej przyjęło Walne Zebranie Delegatów Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w dniu 15 lipca 1981 roku; Następnie 23 lipca 1981 r.

Zarząd Regionu łódzkiej „Solidarności” podjął uchwałę, w której szczegółowo ustalił przebieg akcji; Akcja przebiegała w czterech etapach. 27 lipca 1981 r. ulicą Piotrkowską przejechała odpowiednio oplakatowana kawalkada autobusów MPK. 28 lipca, tą samą trasą, przejechało kilkadziesiąt samochodów PKS, a 29 lipca przejechały ciężarówki „Transbudu”. 30 lipca nastąpiła kulminacja protestu w postaci przemarszu powyżej 50 tys. pracownic łódzkich zakładów przemysłowych. Była to najliczniejsza manifestacja uliczna w historii Łodzi.

15 lipca 2021 roku z inicjatywy Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” oraz Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi na budynku historycznej siedziby łódzkiej "Solidarności" przy ul. Piotrkowskiej 258/260 (obecnie siedziba Instytutu Europejskiego) odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej tamte wydarzenia. W uroczystości oprócz przedstawicieli władz państwowych i samorządowych wziął udział pierwszy przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Andrzej Słowik oraz przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda. W symbolicznym odsłonięciu pamiątkowej tablicy, oprócz wcześniej wymienionych A. Słowika i Piotra Dudy uczestniczyli wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Adamczyk, dyrektor generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Mirosław Suski oraz przedstawiciele organizatorów, dyrektor IPN Oddział w Łodzi dr hab. Dariusz Rogut i przewodniczący ZR łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc.

25. rocznica śmierci Grzegorza Palki

12 lipca br minęła 25 rocznica tragicznej śmierci Grzegorza Palki - współtwórcy NSZZ „Solidarność” w Regionie Ziemia Łódzka, wielkiego reformatora Polski, prezydenta Łodzi w I kadencji odrodzonego samorządu, przewodniczącego Rady Miejskiej II kadencji; Jak co roku przy grobie śp Grzegorza Palki na cmentarzu na Dołach zebrali się Jego współpracownicy i przyjaciele.

Uroczystość rozpoczął poseł na Sejm RP Włodzimierz Tomaszewski, który był najbliższym współpracownikiem śp. G. Palki.  Przedstawił on szereg dokonań tragicznie zmarłego prezydenta: – „Jako Prezydent Łodzi wyznaczył strategiczną wizje rozwoju Łodzi – czyli odnalezienia tożsamości miasta w zderzeniu z upadkiem przemysłu włókienniczego. Rozpoczął rewitalizację od ul. Piotrkowskiej, otwierał Łódź na świat poprzez projekty komunikacyjne (np. lotnisko). Nadrabianie zaległości cywilizacyjnych w gospodarce komunalnej (woda, ścieki, śmieci, komunikacja publiczna) szły w parze z odkrywaniem bogactwa kulturowego – w tym naukowego Łodzi. Światowe Spotkanie Łodzian, Konstrukcja w Procesie, potencjał akademicki – to atuty Palki. To już wtedy, podczas kadencji Palki, łodzianie zaczęli realnie brać sprawy w swoje ręce: przejmując lokale użytkowe, kupując z bonifikatą mieszkania, tworząc jednostki pomocnicze. Zostawił miasto bez długów z ponad 30% nakładów inwestycyjnych w budżecie”. Na zakończenie zebrani złożyli na grobie śp. G. Palki wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze. Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” reprezentował zastępca przewodniczącego ZR Ireneusz Wach.

Emerytura za staż - rusza akcja zbierania podpisów

Z dniem 7 lipca 2021 roku formalnie rusza obywatelska inicjatywa ustawodawcza „Emerytura za staż”; Projekt ustawy przygotował NSZZ „Solidarność”; Zakłada on  wprowadzenie do polskiego systemu emerytalnego emerytury przysługującej wyłącznie z tytułu osiągniętego okresu ubezpieczenia, czyli odpowiedniego stażu – 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Rozwiązanie to ma dać możliwość osobom, które ze względu na utratę sił będąca konsekwencją długiego wykonywania pracy zarobkowej i nie będącym w stanie jej kontynuować do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego, przejście na emeryturę po osiągnięciu odpowiedniego stażu pracy.

W Regionie Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność" podpis pod projektem ustawy o emeryturach stażowych można składać w Biurze Zarządu Regionu w Łodzi przy ul. Kamińskiego 18, pok. 311 (III piętro): poniedziałek w godz. 9-17, wtorek - piątek w godz. 8-16.

Pełnomocnikiem ds. zbierania podpisów w Regionie Ziemia Łódzka jest zastępca przewodniczącego ZR Ireneusz Wach - 608-309-690.

Udzielenie poparcia projektowi ustawy polega na złożeniu na wykazie, obok swojego imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania (wraz z kodem pocztowym) oraz numeru ewidencyjnego PESEL, własnoręcznego podpisu.

 

Podpisy można składać również w siedzibach Podregionów NSZZ "Solidarność":

 

Kutno, ul. G. Narutowicza 11: poniedziałek-piątek w godz. 11-15 (pełnomocnik ds. zbierania podpisów: Wiesław Taraska – 513-430-776).

 

Ozorków, ul. Listopadowa 9a: wtorek, środa w godz. 9-11 (pełnomocnik ds. zbierania podpisów: Henryka Drwalewska – 519-406-434).

 

Pabianice, ul. R, Traugutta 2: poniedziałek-piątek w godz. 10-13 (pełnomocnik ds. zbierania podpisów: Krzysztof Górny – 604-569-162).

 

Radomsko, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 27: poniedziałek-piątek w godz. 8-15 (pełnomocnik ds. zbierania podpisów: Anna Kaurzel – 501-534-698).

 

Sieradz, ul. T. Kościuszki 5: poniedziałek-piątek w godz. 15-17 (pełnomocnik ds. zbierania podpisów: Mirosław Owczarek – 605-679-192).

 

Wieluń, ul. Palestrancka 5/2: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 13-16 (pełnomocnik ds. zbierania podpisów: Jan Cieślak – 505-072-708).

 

Zduńska Wola, ul. J. Kilińskiego 17: poniedziałek-piątek w godz. 8-14 (pełnomocnik ds. zbierania podpisów: Ireneusz Królewiak – 601-374-164).

 

Zgierz, ul. Łęczycka 24: poniedziałek, środa, piątek w godz. 9-12 (pełnomocnik ds. zbierania podpisów: Janusz Szmurlik – 607-358-026).

 

Obywatelska inicjatywa - procedura

 

Lista do pobrania

 

Projekt ustawy

WZD Regionu Łódzkiego we wrześniu

Informujemy, iż Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarnosc" odbędzie się 24 września 2021 roku w Karsznicach-Zduńskiej Woli; Pierwotnie WZDR ZŁ planowane było na dzień 20 listopada 2020 roku, jednak ze względu na pandemię nie odbyło się.

32 Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Solidarnośći" i Olimpijczyków

Już po raz 32 odbędzie się Miedzynarodowy Wyścig Kolarski "Solidarnośći" i Olimpijczyków; Tegoroczna trasa wyścigu prowadzić będzie drogami województw łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego; Wyścig będzie się składał z pięciu etapów:

I etap: Pabianice - Łódź (23 czerwca przed południem)

II etao: Kutno - Płock (23 czerwca po południu)

III etap: Koluszki - Sieradz (24 czerwca)

IV etap: Tomaszów Mazowiecki - Kielce (25 czerwca)

V etap: Ostrowiec Świętokrzyski - Stalowa Wola (26 czerwca)

Wyścig organizowany jest przez Region Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność".

Szczegóły tutaj.

  << nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75   starsze >>