Czytaj prasę

 

Aktualności

XI Koncert Niepodległości

11 listopada z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie odbędzie się XI Koncert Niepodległości „Leśni; Początek, godzina 20:00; Koncert ukaże historię Polski widzianą poprzez pryzmat wojen podjazdowych, zmagań konfederackich i walk partyzanckich; Odbędzie się w formule słowno-muzycznej, a niepowtarzalną atmosferę stworzą doskonali polscy artyści: wokaliści, aktorzy i muzycy sesyjni; Koncert rozpoczyna się o godzinie 20:00.

Bezpłatne wejściówki można pobrać pod adresem: https://www.ebilet.pl/muzyka/piosenka/koncert-niepodleglosci/

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Zarząd Regionu ZŁ NSZZ „Solidarność” serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków Związku do wzięcia udziału w obchodach 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, które rozpoczną się 11 listopada 2019 roku (poniedziałek) mszą świętą w Archikatedrze Łódzkiej o godzinie 10:30;

Około godziny 13:15, po zakończeniu uroczystości organizowanych przez Wojewodę Łódzkiego, Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” wspólnie ze Społecznym Komitetem Obchodów Rocznic i Świąt Narodowych imienia Grzegorza Palki, organizują przemarsz ulicą Piotrkowską sprzed łódzkiej Archikatedry pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Tam uczestnicy uroczystości wysłuchają okolicznościowych przemówień, a następnie złożą kwiaty i zapalą znicze.

Komisje związkowe oraz organizacje i osoby prywatne, które zamierzają składać kwiaty pod pomnikiem prosimy o zawiadomienie Regionu ZŁ (do dnia 07.11 br.) pok. 311, tel. 42 67-72-627, 42 67-72-628 lub 42 67-72-611, e-mail: kontakty.lodz@solidarnosc.org.pl.

Do udziału w uroczystości szczególnie gorąco zapraszamy poczty sztandarowe.

35 rocznica śmierci Patrona "Solidarności"

W sobotę, 19 października w kościele św Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu w Warszawie, gdzie znajduje się Grób błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki odbyły się główne uroczystości upamiętniające Jego męczeńską śmierć; Uroczystej Eucharystii przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz, a homilię wygłosił biskup polowy Józef Guzdek; W mszy świętej wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, parlamentarzyści oraz delegacje „Solidarności” z całego kraju wraz z pocztami sztandarowymi.

Słowa podziękowania dla przybyłych pocztów sztandarowych w imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przekazał zastępca przewodniczącego KK Tadeusz Majchrowicz. Po zakończeniu mszy na Grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki złożono wieńce z kwiatami. Przypominamy, iż bł. ks. Jerzy Popiełuszko, w 2014 roku decyzją Ojca Świętego Franciszka został ustanowiony Patronem NSZZ "Solidarność".

18 października, w piątek, w przeddzień 35 rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki członkowie „Solidarności” z całej Polski wraz z pocztami sztandarowymi spotkali się przy tamie na Wiśle we Włocławku. Tam, przed Krzyżem-Pomnikiem odmówiono modlitwy, przypomniano drogę życiową bł. ks. Jerzego oraz złożono kwiaty i zapalono znicze.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko 19 października 1984 roku został porwany przez funkcjonariuszy SB, gdy wracał z Bydgoszczy do Warszawy. Był przez nich bity i torturowany. Na koniec esbecy wrzucili ciało zmaltretowanego kapłana do Wisły koło tamy we Włocławku. W miejscu tym, dla upamiętnienia męczeńskiej śmierci ks. Jerzego powstał Pomnik-Krzyż. Odsłonięto go 19 października 1991 roku. Pierwszy krzyż chciano postawić jeszcze w 1984 roku, zaraz po ujawnieniu tej bestialskiej zbrodni, jednak ówczesne władze nie wydały na to zgody. Do momentu postawienia krzyża członkowie opozycji antykomunistycznej regularnie w tym miejscu składali kwiaty i palili znicze.

W obydwu uroczystościach udział wziął Poczet Sztandarowy Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, a delegacji przewodniczył i kwiaty składał zastępca przewodniczącego ZR Piotr Ścieśko. Ponadto, w trakcie uroczystości na warszawskim Żoliborzu delegacja Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” miała zaszczyt pełnić honorową wartę przy Grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Poparcie łódzkiej „Solidarności” dla pocztowców

Z wielu regionów i branż NSZZ „Solidarność” płyną słowa poparcia dla słusznych żądań związkowców Poczty Polskiej; Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” również podjęło w tej sprawie stanowisko, które zostało przesłane na ręce prezesa Poczty Polskiej SA oraz ministra infrastruktury;

Przypominamy, iż od kilku miesięcy trwa spór zbiorowy między pracodawcą a związkami zawodowymi w Poczcie Polskiej SA; Związkowcy domagają się między innymi natychmiastowego renegocjowania zakładowego układu zbiorowego pracy, podwyżki wynagrodzeń zasadniczych, niezwłocznego uporządkowania struktury przedsiębiorstwa, a także wprowadzenia racjonalnych umów handlowych, uwzględniających interes Firmy.

W związku z niezrealizowaniem postulatów, związkowcy 14 czerwca br. zorganizowali protest przed kancelarią premiera. W końcu czerwca br. rozpoczęły się mediacje, które nie przyniosły jednak rezultatu. Związkowcy zdecydowali się więc 19 września rozpocząć okupację siedziby Poczty Głównej w Warszawie, która trwa do dzisiaj. Protestujący nie wykluczają kolejnych form protestu, takich jak protest „żółtych kamizelek”, referendum strajkowe, a być może nawet protest głodowy.

Nekrolog

Wyrazy głębokiego współczucia 

KOLEDZE

KRZYSZTOFOWI KILAŃSKIEMU

zastępcy przewodniczącego Zarządu Regionu

Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”,

z powodu śmierci

TATY

składają członkowie i pracownicy

Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 10 października br. (czwartek) o godz. 13:00 na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Pabianicach, przy ulicy J. Kilińskiego 55.

Ostatnia droga śp. Kornela Morawieckiego

W dniu 5 października br na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach pochowany został śp Kornel Morawiecki; Pogrzeb miał charakter państwowy; Wzięli w nim udział prezydent Polski, premierzy Polski oraz Czech, przedstawiciele rządu, parlamentarzyści; W ostatniej drodze Marszałka uczestniczyli też członkowie NSZZ „Solidarność” wraz z pocztami sztandarowymi, w tym między innymi Poczet Sztanadarowy Regionu Ziemia Łódzka; Hołd zmarłemu oddała również delegacja Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności”, której przewodniczył zastępca przewodniczącego ZR Piotr Ścieśko.

Śp. Kornel Morawiecki był działaczem opozycji antykomunistycznej w okresie PRL-u. W sierpniu 1980 roku zaangażował się w organizowanie strajków we Wrocławiu, a następnie brał udział w organizowaniu regionalnych struktur „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego włączył się w działalność podziemną. W 1982 roku założył „Solidarność Walczącą”, której podstawowymi założeniami była „walka o odzyskanie niepodległości i budowa Rzeczpospolitej Solidarnej”, jednocześnie odrzucano ugodę z władzą peerelowską. Kornel Morawiecki w 1987 roku został aresztowany i osadzony w areszcie. W roku 2015 uzyskał mandat poselski, a prezydent Andrzej Duda wyznaczył go na marszałka seniora Sejmu VIII kadencji. Kornel Morawiecki zmarł 30 września 2019 r.

Obchody 80 rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Polskę

Kombatanci, świadkowie wydarzeń sprzed 80 lat oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji państwowych, służb mundurowych, organizacji społecznych, członkowie NSZZ "Solidarność" oraz młodzież szkolna przybyli we wtorek, 17 września br na uroczystości związane z obchodami tragicznego wydarzenia, jakim była napaść Związku Sowieckiego na Polskę w dniu 17 września 1939 roku.

Obchody 80. rocznicy tych wydarzeń zorganizowali wspólnie Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność", Zarząd Związku Sybiraków Oddział w Łodzi oraz Dyrekcja XII Liceum Ogólnoksztalcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi. Uczestnicy obchodów zebrani przed Pomnikiem Ofiar Komunizmu wysłuchali najpierw okolicznych przemówień, a następnie złożyli pod pomnikiem kwiaty i zapalili znicze. Wszyscy zgodnie podkreślali, iż obowiązkiem nas wszystkich jest zachowanie pamięci o tamtych wydarzeniach i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. << nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67   starsze >>