Czytaj prasę

 

Aktualności

Pikieta oświatowej „Solidarności”

 

W związku z nie podjęciem rozmów przez przedstawicieli Miasta Łódź ze stroną związkową w sprawie wypowiedzenia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Łódź, Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej postanowiła w dniu 8 lipca br (środa) zorganizować pikietę przed Urzędem Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104; Pikieta rozpoczyna się o godz.

15:00; Bronimy Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.  

Przypominamy, iż wcześniej stanowisko w tej sprawie wydało Prezydium ZR ZŁ NSZZ „Solidarność” (tekst stanowiska tutaj).

Stanowisko Prezydium ZR ws. wypowiedzenia PUZP przez Miasto Łódź

Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" w dniu 28 maja 2020 roku podjęło stanowisko w sprawie wypowiedzenia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Łódź, w którym wyraża oburzenie wykorzystywaniem sytuacji związanej z epidemią do szukania oszczędności przez Miasto, jak i również sposobem, w jaki zostało to zrobione.

Prezydium ZR podkreśla w stanowisku, iż procedura wypowiedzenia PUZP nie została poprzedzona wcześniejszymi konsultacjami, a argumenty użyte w uzasadnieniu podjęcia tych działań świadczą o niekompetencji wiceprezydent Miasta Łodzi Małgorzaty Moskwa-Wodnickiej, odpowiedzialnej za łódzką oświatę. Na koniec Prezydium ZR zwraca się do prezydent Miasta Łodzi Hannu Zdanowskiej o wycofanie się z wypowiedzenia PUZP dla pracowników niepedagogicznych oraz podjęcia negocjacji ze stronami układu (tekst do pobrania).

Pełny tekst Stanowiska Prezydium ZR poniżej.

Jesteśmy z Wami

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w związku z panującą pandemią postanowił przeznaczyć dary do walki z COVID-19 w postaci maseczek, rękawic i płynów do dezynfekcji rąk oraz do odkażania powierzchni; Dary na ręce starszej administrator Schroniska dla Bezdomnych Kobiet znajdującego się przy ulicy Gałczyńskiego 7 w Łodzi, pani Moniki Kielanowicz przekazali zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” Piotr Ścieśko wraz z przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi Małgorzatą Leśniak.

 

 „W tych ciężkich czasach dziękuje, że ktoś pamięta o mieszkankach Schroniska oraz o personelu, który na co dzień boryka się z trudną sytuacją, jaka wiąże się z Cowid-19. Dodatkowa trudność polega na tym, że placówka cały czas jest otwarta, nawet w czasie pandemii koronawirusa. – mówi p. Monika Kielanowicz. – Jeszcze raz składam podziękowania łódzkiej „Solidarności” za przekazane nam środki, niezbędne dla naszego funkcjonowania.”

Schronisko działa w strukturach MOPS na rzecz wychodzenia kobiet z kryzysu bezdomności. Przebywa tam tymczasowo ok. 20 – 30 osób. Oprócz tego w Schronisku działa też noclegownia dla kobiet. Historia każdej z nich przedstawia tragiczne losy. Cierpią z powodu ubóstwa, przemocy w rodzinie, bezrobocia, a także bezdomności. Często są to osoby przewlekle chore, niepełnosprawne. Zdarza się też, że przychodzą kobiety z dziećmi.

Solidarność w policji w Regionie Łódzkim

27 października 2019 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej, w której zawarto zapisy przełamujące monopolizm związkowy w tych służbach, a tym samym dano możliwość zrzeszania się pracownikom mundurowym w dowolnym związku zawodowym; W ten sposób został ostatecznie zrealizowany postulat „Solidarności” z sierpnia 1980 roku, dotyczący wolności związków zawodowych.

Wprowadzone zmiany w ustawie umożliwiły powstanie organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” w Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie, która została zarejestrowana przez Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w kwietniu br. Ponadto informujemy, iż również w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi istnieje Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność”, ale przed wejściem w życie ustawy należeć mogli do niej jedynie pracownicy cywilni Komendy. Teraz do „Solidarności” mogą również zapisywać się policjanci.

NSZZ "Solidarność" udziela poparcia Anrzejowi Dudzie

 

5 maja, we wtorek, w siedzibie NSZZ „Solidarność” w Warszawie doszło do podpisania umowy programowej pomiędzy przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotrem Dudą, a prezydentem RP Andrzejem Dudą; Tym samym Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” udzieliła poparcia w wyborach prezydenckich Andrzejowi Dudzie.

Pełny tekst umowy programowej tutaj.

Msza św. z Ojczyznę 3 Maja br. na żywo w TVP3 Łódź

Msza święta w intencji Ojczyzny, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 1791 roku, która odbędzie się w niedzielę, 3 maja br w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi będzie transmitowana w TVP3 Łódź; Początek mszy, której będzie przewodniczył metropolita łódzki ks. arcybiskup Grzegorz Ryś o godz. 9:30. Jednocześnie informuję, iż ze względu na obowiązujące limity osób przebywających w katedrze, pierwszeństwo uczestnictwa w tej mszy św. będą mieli przedstawiciele władz, parlamentu, kombatanci oraz zaproszeni przez metropolitę goście.

Przedłużenie terminu złożenia deklaracji CIT-8

Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27-03-2020 roku w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, uległ zmianie termin złożenia przez organizacje związkowe deklaracji CIT-8;

Obecnie termin złożenia rozliczenia został przedłużony do dnia 31 lipca 2020 r.

Treść rozporządzenia Ministra Finansów w ww. sprawie tutaj. << nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69   starsze >>